Wiki bekijken

Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie
Contact person Jean-Marie Buijs +
Context type Situation  +
End date februari 26, 2021  +
Heading Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie  +
Heading nl Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie  +
Is homepage onwaar  +
Model link Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie +
Name Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie  +
PR ID PR 00315 - Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie - 2019/03/01  +
Project type Standaard  +
Self Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie +
Semantic title Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie  +
Show VE button waar  +
Show category label waar  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Stakeholder Gemeente Vlissingen + , Gemeente Middelburg + , Hogeschool Rotterdam + , Hanzehogeschool Groningen + , Van Hall Larenstein + , Gemeente Rotterdam + , Gemeente Leeuwarden + , Wetterskip Fryslân + , Gemeente Groningen + , Waterschap Noorderzijlvest +
Start date maart 1, 2019  +
Summary Klimaatverandering leidt steeds vaker tot
Klimaatverandering leidt steeds vaker tot overschrijding van acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte. In het creëren van een klimaatbestendige inrichting is samenwerking met bewoners essentieel voor gemeenten en waterschappen. Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben professionals van gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in: 1) effecten op microniveau (straten/gebouwen); 2) lokale ervaringen en beleving door burgers; 3) hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen. Hoofdvraag en doelstelling: Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen? Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.
‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.  +
Summary be Klimaatverandering leidt steeds vaker tot
Klimaatverandering leidt steeds vaker tot overschrijding van acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte. In het creëren van een klimaatbestendige inrichting is samenwerking met bewoners essentieel voor gemeenten en waterschappen. Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben professionals van gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in: 1) effecten op microniveau (straten/gebouwen); 2) lokale ervaringen en beleving door burgers; 3) hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen. Hoofdvraag en doelstelling: Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen? Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.
‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.  +
Summary en Klimaatverandering leidt steeds vaker tot
Klimaatverandering leidt steeds vaker tot overschrijding van acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte. In het creëren van een klimaatbestendige inrichting is samenwerking met bewoners essentieel voor gemeenten en waterschappen. Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben professionals van gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in: 1) effecten op microniveau (straten/gebouwen); 2) lokale ervaringen en beleving door burgers; 3) hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen. Hoofdvraag en doelstelling: Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen? Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.
‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.  +
Summary fr Klimaatverandering leidt steeds vaker tot
Klimaatverandering leidt steeds vaker tot overschrijding van acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte. In het creëren van een klimaatbestendige inrichting is samenwerking met bewoners essentieel voor gemeenten en waterschappen. Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben professionals van gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in: 1) effecten op microniveau (straten/gebouwen); 2) lokale ervaringen en beleving door burgers; 3) hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen. Hoofdvraag en doelstelling: Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen? Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.
‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.  +
Supercontext Climate Adaptation +
Topcontext Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
14:34:25, 7 mei 2020  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + Model link
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + Self
Communicatie + , Consortiumbijeenkomst 16 april 2020 + , Consortiumbijeenkomst 3 december 2020 + , Eindsymposium 17 juni 2021 + , Living labs + , Project Samenvatting + , Resultaten (tussentijds) + Supercontext
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie + , Communicatie + , Consortiumbijeenkomst 16 april 2020 + , Consortiumbijeenkomst 3 december 2020 + , Eindsymposium 17 juni 2021 + , Living labs + , Project Samenvatting + , Resultaten (tussentijds) + Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.