Wiki bekijken

Zijn we klaar voor de volgende etappe? Wat doen we met de BEREN op onze weg? Welke ACTIES zijn gedurende het Spel al genoemd?
HNS aspect Acties  +
HNS aspect row back link Zijn we klaar voor de volgende etappe? Wat doen we met de BEREN op onze weg? Welke ACTIES zijn gedurende het Spel al genoemd? +
HNS player1 Sonja Nossent merkt op: "Benoemde acties:
Sonja Nossent merkt op: "Benoemde acties: - Het spel ook met alleen bewoners spelen / Brainstormbijeenkomst met bewoners - Betrokkenheid inwoners vergroten: informeren (onbekend maakt onbenind) + Positieve PR + Wat levert het op (ook andere waarden dan alleen geld) + Motiveren door goede praktijkvoorbeelden (energieaanpak huizen) + Belonen - Inventariseren van mogelijke enrgiebronnen - Stand van zaken infrastructuur in beeld brengen - Uitvoeren nulmeting CO2 - Zorgen voor economische haalbaarheid / Geld organiseren: bijv. subsidies, leningen - Van start gaan / Daadkracht inzetten / Al doende achter mogelijkheden komen - Ambassadeurs & Kartrekker(s) werven (meer dan 1 kartrekker > 3?) - Belemmeringen wet- en regelgeving wegnemen - Ambitie hebben!"
en regelgeving wegnemen - Ambitie hebben!"  +
HNS player2 Pseudo7 merkt op: -  +
HNS player3 Pseudo2 merkt op: -  +
HNS player4 Pseudo8 merkt op: -  +
HNS player5 Pseudo3 merkt op: -  +
HNS player6 Pseudo4 merkt op: -  +
HNS player7 Pseudo5 merkt op: -  +
HNS player8 Pseudo6 merkt op: -  +
HNS question p) slotvraag 1  +
HNS question text Wat doen we met de beren?  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Zijn we klaar voor de volgende etappe? Wat doen we met de BEREN op onze weg? Welke ACTIES zijn gedurende het Spel al genoemd? + Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.