Wiki bekijken

Welke mogelijke taken en werkzaamheden zie je voor een cliëntondersteuner? Welke andere bronnen zijn er nog? En hoe kunnen die taken beter bekend worden gemaakt?
HNS aspect Mogelijkheden  +
HNS aspect row back link Welke mogelijke taken en werkzaamheden zie je voor een cliëntondersteuner? Welke andere bronnen zijn er nog? En hoe kunnen die taken beter bekend worden gemaakt? +
HNS player1 Pseudo5 merkt op: Bronnen: Zorgkantoor WLZ en inkoopkader WLZ, casemanagement, opleidingscirculaire. Verschillen mbo - hbo cliëntondersteuning. Profielen van personeel van aanbieders.  +
HNS player2 Pseudo6 merkt op: Analyseren en vertalen van het probleem naar een oplossing. Naast de cliënt gaan staan.  +
HNS player3 Nico Landsman merkt op: -  +
HNS player4 Pseudo7 merkt op: Op websites informatie die cliënt helpt om zelf te kiezen. Een profiel van het zorgkantoor tonen. De registratie bij de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners vindbaar maken.  +
HNS player5 Pseudo1 merkt op: Indicaties aanvragen en
Pseudo1 merkt op: Indicaties aanvragen en kennis overdragen. Geef elke cliëntondersteuner een vast aanspreekpunt bij de gemeente. (n.a.v. ervaring informele cliëntondersteuner, die 20 minuten aan de telefoon hangt voordat hij iemand spreekt met kennis, terwijl de formele cliëntondersteuner direct kan bellen met deze persoon).
euner direct kan bellen met deze persoon).  +
HNS player6 Pseudo8 merkt op: -  +
HNS player7 Pseudo2 merkt op: Bronnen: wettekst over cliëntondersteuning in WLZ + inkoopbeleid Zorgkantoor.  +
HNS player8 Pseudo3 merkt op: -  +
HNS player9 Pseudo4 merkt op: Intake, luisteren naar verhaal, vragen stellen, vraagverheldering. Houd je niet aan hokjes: cliëntondersteuning WLZ - WMO. Verwijs wetsoverstijgend.  +
HNS question h) vraag 7  +
HNS question text Welke mogelijkheden zie je om onze bestemming te bereiken?  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Welke mogelijke taken en werkzaamheden zie je voor een cliëntondersteuner? Welke andere bronnen zijn er nog? En hoe kunnen die taken beter bekend worden gemaakt? + Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.