Wiki bekijken

Opbrengstgericht Werken
Context type Situation  +
End date juli 31, 2017  +
Heading Opbrengstgericht Werken  +
Heading nl Opbrengstgericht Werken  +
Model link Opbrengstgericht Werken +
Name Opbrengstgericht Werken  +
PR ID PR SSM 00011 - Opbrengstgericht Werken - 2013/09/01  +
Self Opbrengstgericht Werken +
Semantic title Opbrengstgericht Werken  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Start date september 1, 2013  +
Summary De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken
De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.
en in de professionele leergemeenschappen.  +
Summary be De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken
De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.
en in de professionele leergemeenschappen.  +
Summary en De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken
De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.
en in de professionele leergemeenschappen.  +
Summary fr De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken
De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.
en in de professionele leergemeenschappen.  +
Supercontext Scholen voor de Toekomst +
Topcontext Opbrengstgericht Werken +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken + , Opbrengstgericht Werken +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Opbrengstgericht Werken  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
09:21:44, 25 oktober 2017  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Data bijeenkomsten programmagroep; themawerkgroepen; stuurgroep; SBC's; etc. + Element link
Opbrengstgericht Werken + Model link
Jos de Jong + , Jos de Jong + Project
Opbrengstgericht Werken + Self
Chromebooks bij rekenonderwijs + , Instructie voor zwakke rekenaars + , Opbrengsten rekenen groep 8 + , Plusklas voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong + , Reflectie op aanpak en ontwikkeling van Opbrengstgericht Werken + , Resultaten Opbrengstgericht Werken + , Verduurzaming van cultuureducatie + Supercontext
Chromebooks bij rekenonderwijs + , Het proces om tot verduurzaming van cultuureducatie te komen + , Hoe kun je cultuureducatie duurzaam vorm geven? + , Instructie voor zwakke rekenaars + , Muziek en ICC + , Muziek en ICC - aanpak + , Muziek en ICC - resultaten + , Muziekimpuls Archipel Scholengroep + , Muziekimpuls Archipel Scholengroep - aanpak + , Muziekimpuls Archipel Scholengroep - resultaten + , Muziekonderwijs op basisschool De Linge + , Muziekonderwijs op basisschool De Linge - aanpak + , Muziekonderwijs op basisschool De Linge - resultaten + , Muziekonderwijs op basisschool De Linge - resultaten + , Opbrengsten rekenen groep 8 + , Opbrengstgericht Werken + , Plusklas voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong + , Reflectie op aanpak en ontwikkeling van Opbrengstgericht Werken + , Reflectie op de aanpak en het verloop van dit onderzoek + , Reflectie op de aanpak en het verloop van dit onderzoek + ... Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.