Wiki bekijken

Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg
Context type Situation  +
End date januari 25, 2016  +
Heading Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg  +
Heading nl Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg  +
Is homepage onwaar  +
Model link Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg +
Name Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg  +
PR ID PR SSM 00043 - Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg - 2015/09/01  +
Project type SSM  +
Self Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg +
Semantic title Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg  +
Show VE button waar  +
Show category label waar  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Start date september 1, 2015  +
Summary De Gemeente Middelburg is op zoek naar een
De Gemeente Middelburg is op zoek naar een herbestemming voor het Park Molenwater sinds het vertrek van Miniatuur Walcheren naar het ZEP terrein aan de oostzijde van de stad. Op een bepaald moment kwam aan de orde of daar mogelijk een nieuwe schouwburg moest komen, nadat de nieuwbouw aan de Noordstraat was gestrand.Dat was het moment waarop een aantal bewoners in het geweer kwam tegen deze plannen en zelf ging nadenken over de vraag hoe het beste de herbestemming plaats kon vinden. Dat resulteerde vervolgens in de oprichting van een vereniging met directe belanghebbenden; de omwonenden van het Park Molenwater. Sinds die tijd is de vereniging gesprekspartner voor de lokale overheid als het gaat om plannen ten aanzien van het betreffende terrein. Op verzoek van de Gemeente Middelburg is er een onderzoek verricht naar de success- en faalfactoren in de communicatie tussen de vereniging en de overhead.
catie tussen de vereniging en de overhead.  +
Supercontext Werk aan je woning +
Topcontext Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
06:38:57, 22 februari 2020  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + Element link
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + Model link
Andre de Korte + , Andre de Korte + Project
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + Self
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg - resultaten + Supercontext
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + , Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg - resultaten + Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.