Wiki bekijken

Expertise en Valorisatie Management (EVM)
Contact person Paul Vader +
Context type Situation  +
Has image Bestand:HZ kenniscentrum Exepertise and Valorisation Management.jpg +
Heading Expertise en Valorisatie Management (EVM)  +
Heading en Expertise and Valorisation Management (EVM)  +
Heading nl Expertise en Valorisatie Management (EVM)  +
Imagefullurl https://projectenportfolio.nl/images/4/41/HZ_kenniscentrum_Exepertise_and_Valorisation_Management.jpg  +
Imagename HZ kenniscentrum Exepertise and Valorisation Management.jpg  +
Mission De goede dingen op de juiste manier doen.  +
Mission en Doing the right things in the right way.  +
Model link Expertise en Valorisatie Management (EVM) +
Name Expertise en Valorisatie Management (EVM)  +
Objective Op een gestructureerde manier vooruitgang brengen in complexe maatschappelijke uitdagingen.  +
Objective en Making progress on complex societal challenges in a structured way.  +
Professor Hans de Bruin +
Project Minor Fit for the Future + , Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij + , Werkzaamheden KC EVM + , Expertise Management Methodology (EMM) + , I-KNOW-HOW 'working with cancer' + , We got to move +
Project derived Vormen van samen leren + , Professionele Leergemeenschappen + , Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen + , Expertise Management Methodology (EMM) + , Werkzaamheden KC EVM + , DZH Overleven met kanker + , Naar een duurzame samenleving + , Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij + , Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten + , INCASE + , SAIL + , We got to move + , Minor Fit for the Future + , I-KNOW-HOW 'working with cancer' + , Samen leren en opleiden in het basisonderwijs + , Vegetated shoreline erosion experiments + , Testproject Jethro NL + , Omgaan Met Verschillen + , Outdoor education +
Resource Description Bestand:Co-creatie in Living Labs v 20150921.docx +
Self Expertise en Valorisatie Management (EVM) +
Semantic title Expertise en Valorisatie Management (EVM)  +
Show VE button waar  +
Subheading Complexiteit systematisch benaderen  +
Subheading en Systematically approaching complexity  +
Summary Expertise and Valorisation Management (EVM
Expertise and Valorisation Management (EVM) benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei zijn 'wicked' van aard: er is geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing. De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het breedste draagvlak hebben. Aan de hand van deze methode wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Op basis van EMM is de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij ontwikkeld. Deze sociale theorie beschrijft een proces om beargumenteerd wenselijke en cultureel haalbare veranderingen tot stand te brengen met een blijvende impact.
stand te brengen met een blijvende impact.  +
Summary en Expertise and Valorisation Management (EVM
Expertise and Valorisation Management (EVM) approaches complex social issues in a multidisciplinary manner. The social challenges we face, such as climate change, robotisation and limitations in economic growth are 'wicked' in nature: there is no single problem, let alone a single solution. The Expertise Management Methodology (EMM) provides a framework in which stakeholders from different backgrounds and with different, often opposing world views, search for solutions that have the broadest support. Using this method, knowledge gained from research is analysed and stored in a common place. Based on EMM, the social theory of a sustainable, learning society was developed. This social theory describes a process of bringing about reasoned, desirable and culturally feasible changes with a lasting impact.
ly feasible changes with a lasting impact.  +
Supercontext Onderzoeksgroepen +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) + , Expertise en Valorisatie Management (EVM) +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Expertise en Valorisatie Management (EVM)  +
Categorieën Research Group
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
10:36:17, 28 september 2021  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Expertise en Valorisatie Management (EVM) + Model link
Nieuwe skin + , Start minor Fit for the Future (voor het werkveld) + Part of
Anton Bil + , Anton Bil + , Carlien Nijdam + , Carlien Nijdam + , Daniëlle Mostert-Al + , Gabriëlle Rossing + , Gabriëlle Rossing + , Hans de Bruin + , Hans de Bruin + , Irene Fierloos + , Jethro Waanders + , Jethro Waanders + , Maickel Fu + , Paul Vader + , Zoë Verdaasdonk + Research group
Anton Bil + , Carlien Nijdam + , Daniëlle Mostert-Al + , Gabriëlle Rossing + , Hans de Bruin + , Irene Fierloos + , Jethro Waanders + , Maickel Fu + , Paul Vader + , Zoë Verdaasdonk + Research group primary
Expertise en Valorisatie Management (EVM) + Self
Anton Bil + , Carlien Nijdam + , Gabriëlle Rossing + , Jethro Waanders + , Over ons + Supercontext
Over ons + Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.