Wiki bekijken

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren
Contact person Mariska Polderman +
Context type Situation  +
Has image Bestand:Knipsel.JPG +
Heading HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  +
Heading en HZ Centre for Entrepreneurship and Innovation  +
Heading nl HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  +
Imagefullurl https://projectenportfolio.nl/images/c/c1/Knipsel.JPG  +
Imagename Knipsel.JPG  +
Mission Het is onze ambitie om bij te dragen aan e
Het is onze ambitie om bij te dragen aan een sterk Zeeuws missie-gedreven innovatiebeleid. We geven inzicht, creëren nieuwe perspectieven en realiseren projecten. We ontwikkelen onze kennis graag middels co-creatie en samenwerkingsverbanden. Dat doen we met MKB ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties.
verheden en maatschappelijke organisaties.  +
Mission en We support a strong local mission-driven innovation policy  +
Model link HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren +
Name HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  +
Objective Dankzij onze onderzoeken en kennis rondom
Dankzij onze onderzoeken en kennis rondom het verbeteren van klantinzichten en het realiseren van impact dragen we bij aan betere en duurzamere innovaties van MKB-organisaties in Zeeland. Daarnaast dragen we bij aan de onderwijsontwikkeling, kennisontwikkeling en kennisdeling in de regio.
sontwikkeling en kennisdeling in de regio.  +
Objective en Our goal is to increase understanding of SMEs, students and the wider entrepreneurial eco-system of market-based factors and how to succefully respond to this. This will accelerate the transition towards more sustainable new ventures and innovations  +
Professor Ageeth van Maldegem +
Project FRESH4Cs +
Project derived Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten + , FRESH4Cs + , CBCI - Circular Bio-based Construction Industry + , Meerwaarde met Mosselen + , Kansen van robotisering voor Zeeland + , FACET + , Smart Services Bridge + , Minor Fit for the Future +
Self HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren +
Semantic title HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  +
Show VE button waar  +
Subheading Waarde creatie voor de toekomst  +
Subheading en Creating value for the future  +
Summary HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren d
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren doet toegepast economisch onderzoek naar wat er nodig is in de transitie naar maatschappelijke meerwaarde. Onze opdrachtgevers zijn ondernemers en MKB-organisaties, MKB partners en toeleveranciers, (semi-) overheid, en onderwijs. Zij hebben gemeenschappelijk dat ze een antwoord zoeken op sociaal-maatschappelijke uitdagingen en opereren in een eco-systeem van belanghebbenden. We hebben vier kerncompetenties: 1. Het laten horen en acteren op de stem van de gebruiker 2. Implementatie van markcreatie competenties in het MKB 3. De ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en 4. Gedrag en Impact. Onderzoekskwaliteit staat bij ons voorop en waar mogelijk betrekken we studenten in onze aanpak.
ijk betrekken we studenten in onze aanpak.  +
Summary en HZ Centre for Entrepreneurship and Innovation conducts applied economic research supporting businesses in their path towards more societal value. Our cliens are SMEs, their (supply chain) partners, governmental organisations and educational partners.  +
Supercontext Onderzoeksgroepen +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + , HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  +
Categorieën Research Group
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
10:49:03, 29 november 2021  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + Model link
Actueel + , KCOI vraagt landbouwers in Oudlandpolder naar waterbehoeften en -verwachtingen + Part of
Ageeth van Maldegem + , Frank Peeters + , Mariska Polderman + , Stef Bleyenberg + Research group
Ageeth van Maldegem + , Frank Peeters + , Mariska Polderman + , Stef Bleyenberg + Research group primary
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.