Wiki bekijken

Goes in beweging
Address M.A. de Ruijterlaan  +
City Goes  +
Contact Mathilde Matthijsse  +
Context type Situation  +
Coordinate 51° 29' 58", 3° 53' 10"Breedtegraad: 51.499496876112
Lengtegraad: 3.886173988677
  +
End date februari 1, 2016  +
Heading Goes in beweging  +
Heading nl Goes in beweging  +
House number 2  +
Mail m.matthijsse@hz.nl  +
Model link Goes in beweging +
Name Goes in beweging  +
PR ID SI PR 00001 - Goes in beweging - 2015/09/15  +
Postal code 4461 GE  +
Project type Standaard  +
SI activiteit HZ-studentenonderzoek  + , Gemeenteproject  +
SI domein Zorg en welzijn  +
Self Goes in beweging +
Semantic title Goes in beweging  +
Start date september 15, 2015  +
Summary Als gevolg van de veranderingen in het soc
Als gevolg van de veranderingen in het sociaal domein is 2015 een kansrijk jaar om de ondersteuning van burgers beter toe te snijden op wat zij nodig hebben om uiteindelijk zo volwaardig mogelijk mee te kunnen participeren in de maatschappij. De transitie is gerealiseerd, nu is het tijd voor transformatie. Het één vloeit echter niet automatisch voort uit het ander. Dit betekent meer inzetten op preventie, risicofactoren vroegtijdig aanpakken en beschermende factoren versterken. Kernbegrippen hierbij zijn: * vroegsignalering, * versterken van eigen kracht, * eigen verantwoordelijkheid, * maatschappelijke participatie en * burgerparticipatie. Dit vraagt een kanteling in denken en werken bij professionals en burgers. De kanteling bij professionals kan het beste in samenwerking en vanuit de praktijk tot stand komen. Van burgers wordt gevraagd om in beweging te komen, zowel letterlijk als figuurlijk. Om dit te verwezenlijken willen we inzetten op het verbeteren van het netwerk van de burger. Het gaat daarbij zowel over de kwantiteit, als over de kwaliteit van het netwerk. Immers, soms is een ander soort netwerk nodig, dan het bestaande netwerk dat mensen rondom zich hebben verzameld. Het kan ook zijn dat mensen nog beter gebruik kunnen maken van hun bestaande netwerk.
ik kunnen maken van hun bestaande netwerk.  +
Supercontext Energieke samenleving +
Topcontext Energieke samenleving +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging + , Goes in beweging +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Goes in beweging  +
Categorieën SI Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
09:22:37, 18 november 2016  +
Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
Goes in beweging +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Goes in beweging + Element back link
Goes in beweging + Model link
Goes in beweging + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.