Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Description" met waarde "Les 1.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Koester de paradox!  + (In deze situatie heb ik nieuwe competentie
  In deze situatie heb ik nieuwe competenties geoefend en lessen kunnen trekken, naast het werken aan de maatschappelijke opgave. Belangrijkste inzichten: de financiële situatie is onderdeel van de werkelijkheid, van de (maatschappelijke) opgave! "Vanuit ogenschijnlijke tegenstellingen wordt beweging gecreëerd". Dat is binnen het actieplan tekorten jeugdhulp zichtbaar geworden. Ook het inzicht dat het organiseren van mijn eigen maatschappelijke druk bijdraagt aan het gesprek met de gemeenteraad over én de financiële opgave, én de gewenste transformatiedoelen.
  pgave, én de gewenste transformatiedoelen.)
 • Koester de paradox!  + (In deze situatie heb ik nieuwe competentie
  In deze situatie heb ik nieuwe competenties geoefend en lessen kunnen trekken, naast het werken aan de maatschappelijke opgave. Belangrijkste inzichten: de financiële situatie is onderdeel van de werkelijkheid, van de (maatschappelijke) opgave! "Vanuit ogenschijnlijke tegenstellingen wordt beweging gecreëerd". Dat is binnen het actieplan tekorten jeugdhulp zichtbaar geworden. Ook het inzicht dat het organiseren van mijn eigen maatschappelijke druk bijdraagt aan het gesprek met de gemeenteraad over én de financiële opgave, én de gewenste transformatiedoelen.
  pgave, én de gewenste transformatiedoelen.)
 • Wereldbeelden  + (In mijn eerste les ben ik ingegaan op het
  In mijn eerste les ben ik ingegaan op het vinden van de vraag achter de vraag in een concreet geval. Maar vaak speelt dit in veel gevallen. Burgers of ondernemers weten dat ze van de gemeente afhankelijk zijn om te kunnen realiseren wat ze graag willen. Dat nemen ze mee in hun tactiek als ze in gesprek gaan met de gemeente. Daarnaast speelt bij velen een bepaalde vorm van wantrouwen, die ik vertaal als: 'Ze zullen wel nee zeggen, dus hoe kleed ik het zó aan dat ze ja zeggen?' Met als gevolg dat de informatie die de gemeente nodig heeft voor een oordeel vaak nogal gekleurd of onvolledig wordt aangeleverd. We kunnen als overheid zo vaak en zo veel als mogelijk is benadrukken dat we veranderen, dat we uitgaan van de 'ja-mits' in plaats van de 'nee, tenzij'; dat wantrouwen overwinnen is een lastige klus. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, toch? Om het tegenovergestelde ook te vertellen: ik had een heel prettig gesprek met een inwoner over zijn plan. Maar uiteindelijk was het oordeel toch 'nee'. In dat gesprek had ik er al op gewezen dat de kans op 'nee' erg groot was. Desalniettemin reageerde de inwoners behoorlijk verongelijkt op het negatieve besluit, want 'we hadden toch zo'n prettig gesprek gehad?' Mijn les: maak duidelijk(er) dat ook een heel prettig gesprek niet betekent dat het oordeel 'ja' gaat zijn.
  t betekent dat het oordeel 'ja' gaat zijn.)
 • Wereldbeelden  + (In mijn eerste les ben ik ingegaan op het
  In mijn eerste les ben ik ingegaan op het vinden van de vraag achter de vraag in een concreet geval. Maar vaak speelt dit in veel gevallen. Burgers of ondernemers weten dat ze van de gemeente afhankelijk zijn om te kunnen realiseren wat ze graag willen. Dat nemen ze mee in hun tactiek als ze in gesprek gaan met de gemeente. Daarnaast speelt bij velen een bepaalde vorm van wantrouwen, die ik vertaal als: 'Ze zullen wel nee zeggen, dus hoe kleed ik het zó aan dat ze ja zeggen?' Met als gevolg dat de informatie die de gemeente nodig heeft voor een oordeel vaak nogal gekleurd of onvolledig wordt aangeleverd. We kunnen als overheid zo vaak en zo veel als mogelijk is benadrukken dat we veranderen, dat we uitgaan van de 'ja-mits' in plaats van de 'nee, tenzij'; dat wantrouwen overwinnen is een lastige klus. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, toch? Om het tegenovergestelde ook te vertellen: ik had een heel prettig gesprek met een inwoner over zijn plan. Maar uiteindelijk was het oordeel toch 'nee'. In dat gesprek had ik er al op gewezen dat de kans op 'nee' erg groot was. Desalniettemin reageerde de inwoners behoorlijk verongelijkt op het negatieve besluit, want 'we hadden toch zo'n prettig gesprek gehad?' Mijn les: maak duidelijk(er) dat ook een heel prettig gesprek niet betekent dat het oordeel 'ja' gaat zijn.
  t betekent dat het oordeel 'ja' gaat zijn.)
 • Invloed op relaties  + (In veel gevallen zal de relatie tussen pat
  In veel gevallen zal de relatie tussen patiënt en naasten veranderen, op een positieve manier, maar ook soms op een negatieve manier. De ziekte kan sluimerende, andere problemen versterken en kan nieuwe problemen geven. Alles draait vaak om de ziekte, de verwachtingen van patiënt komen niet altijd overeen met wat de naasten kunnen bieden, waardoor de druk op hen te hoog wordt. Soms groeien mensen uit elkaar.<br /> Aan de andere kant kan de relatie van de patiënt met anderen zich ook verdiepen. Mensen groeien door de ziekte weer naar elkaar toe en soms komt de steun opeens uit een onverwachte hoek.
  de steun opeens uit een onverwachte hoek.)
 • Informatiekaart  + (Informatiekaart)
 • Informatiekaart kanker (Zeeland)  + (Informatiekaart kanker)
 • Informatiekaart kanker (Zeeland)  + (Informatiekaart kanker)
 • Instrumenten  + (Instrumenten)
 • Instrumenten  + (Instrumenten)
 • Interdisciplinair team in Diagnose situatie (Interdisciplinair team S1)  + (Interdisciplinair team in Diagnose situatie (Interdisciplinair team S1).)
 • Koester de paradox!  + (Inzicht in de belangen en overtuigingen va
  Inzicht in de belangen en overtuigingen van de betrokkenen. Waar op het eerste gezicht de raadsleden aansturen op het verminderen van het tekort jeugdhulp, blijkt na het voeren van de dialoog dat zij ook oog hebben voor de transformatie die we willen realiseren binnen de jeugdhulp. Dit is als zodanig ook opgenomen in het amendement dat de raad heeft aangenomen op de bestuursopdracht 'aanpak tekorten jeugdhulp'.
  tuursopdracht 'aanpak tekorten jeugdhulp'.)
 • Koester de paradox!  + (Inzicht in de belangen en overtuigingen va
  Inzicht in de belangen en overtuigingen van de betrokkenen. Waar op het eerste gezicht de raadsleden aansturen op het verminderen van het tekort jeugdhulp, blijkt na het voeren van de dialoog dat zij ook oog hebben voor de transformatie die we willen realiseren binnen de jeugdhulp. Dit is als zodanig ook opgenomen in het amendement dat de raad heeft aangenomen op de bestuursopdracht 'aanpak tekorten jeugdhulp'.
  tuursopdracht 'aanpak tekorten jeugdhulp'.)
 • Koester de paradox!  + (Inzicht: in deze situatie hebben we nog ni
  Inzicht: in deze situatie hebben we nog niet bereikt dat we de stap gezet hebben van 'doen we de dingend goed' naar 'doen we gezamenlijk de goede dingen'. Uiteindelijk hebben de inzichten in deze situatie er wel aan bijgedragen dat er een actieplan is ontwikkeld met brede steun van betrokken stakeholders dat omgaat met de situatie (neerwaarts bijstellen van de financiën) maar ook recht doet aan de gewenste transformatiedoelen (doen we de goede dingen?).
  formatiedoelen (doen we de goede dingen?).)
 • Koester de paradox!  + (Inzicht: in deze situatie hebben we nog ni
  Inzicht: in deze situatie hebben we nog niet bereikt dat we de stap gezet hebben van 'doen we de dingend goed' naar 'doen we gezamenlijk de goede dingen'. Uiteindelijk hebben de inzichten in deze situatie er wel aan bijgedragen dat er een actieplan is ontwikkeld met brede steun van betrokken stakeholders dat omgaat met de situatie (neerwaarts bijstellen van de financiën) maar ook recht doet aan de gewenste transformatiedoelen (doen we de goede dingen?).
  formatiedoelen (doen we de goede dingen?).)
 • Afspraak met jobcoach (Sick leave counselor P2S3-2)  + (Jobcoach in Afspraak met jobcoach (Sick leave counselor P2S3-2).)
 • Jobcoach in Voorbereiding terugkeer naar werkplek (Sick leave counselor P2S3)  + (Jobcoach in Voorbereiding terugkeer naar werkplek (Sick leave counselor P2S3).)
 • Angst voor kanker bij anderen  + (Kanker bij andere patiënten heeft een grote impact op het psychisch welzijn van een patiënt. De situatie van een andere patiënt wordt al gauw geprojecteerd op de situatie van de patiënt zelf.)
 • Psychisch en fysiek welzijn  + (Kanker heeft altijd invloed op het pyschische en fysieke welzijn van de patiënt.)
 • Zorg voor de kinderen  + (Kanker heeft een grote impact op de gezinsituatie, zeker bij gezinnen met nog jonge kinderen. Kinderen moeten niet alleen vertrouwd worden gemaakt met de ziekte en maar ook ondersteund worden met de acceptatie van de gevolgen van de ziekte.)
 • Naasten  + (Kanker heeft niet alleen invloed op de patiënt zelf, ook zijn of haar naasten moeten wegen vinden om met de ziekteverschijnselen en met de patiënt als mens om te gaan.)
 • Financiële problemen  + (Kanker kan niet alleen tot ernstige lichamelijke problemen leiden, maar ook tot financiële problemen indien de patiënt niet meer in staat is om te werken.)
 • Durven artsen tijdig door te verwijzen?  + (Kanker komt voor in vele vormen en vereist specialitische kennis. De vraag is of artsen tijdig in staat zijn door te verwijzen naar specialisten.)
 • ZHDSM Auteur X  + (Ken uw medemens!)
 • Toepassingssessie 3  + (Kritische vragen: een nadere toelichting o
  Kritische vragen: een nadere toelichting op de vragen. Je gaat bijvoorbeeld horizontaal of verticaal de vragen af. Het voordeel hiervan is dat je echt benoemt wat er aan de hand is, voordat je inhoudelijk gaat kijken hoe het zit. Hierdoor heb je een bredere blik, waardoor je wellicht meer van je kennis kan gebruiken om het probleem op te lossen.
  an gebruiken om het probleem op te lossen.)
 • Toepassingssessie 3  + (Kritische vragen: een nadere toelichting o
  Kritische vragen: een nadere toelichting op de vragen. Je gaat bijvoorbeeld horizontaal of verticaal de vragen af. Het voordeel hiervan is dat je echt benoemt wat er aan de hand is, voordat je inhoudelijk gaat kijken hoe het zit. Hierdoor heb je een bredere blik, waardoor je wellicht meer van je kennis kan gebruiken om het probleem op te lossen.
  an gebruiken om het probleem op te lossen.)
 • Een Samenspelend Zeeland  + (Les 2.)
 • Een Samenspelend Zeeland  + (Les 2.)
 • Een Samenspelend Zeeland  + (Les 3.)
 • Een Samenspelend Zeeland  + (Les 3.)
 • Lorum ipsum titel  + (Lorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsum)
 • Lorum ipsum titel  + (Lorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsumLorum ipsum)
 • Media  + (Media)
 • Media  + (Media)
 • Niet pluis gevoel  + (Mensen in het eerste stadium van kanker hebben vaak het gevoel dat iets niet goed zit. Echter, de eerste stap naar de huisarts wordt niet gemaakt, omdat ze denken dat het wel overgaat.)
 • Musici  + (Musici)
 • Musici  + (Musici)
 • Principles and Ground Rules  + (Mutual understanding: recognizing and acknowledging each other's worldview.)
 • Muziek  + (Muziek)
 • Muziek in Zeeland  + (Muziek in Zeeland)
 • Muziek in Zeeland  + (Muziek in Zeeland)
 • Financiële aspecten  + (Naast het feit dat kanker het leven op zijn kop zet, kan kanker ook nog eens de veroorzaker zijn van financiële rompslomp of erger.)
 • Negatieve gezondheidsaspecten  + (Negatieve gezondheidsaspecten)
 • Negatieve gezondheidsaspecten  + (Negatieve gezondheidsaspecten)
 • Claimgedrag van patiënt  + (Nieuwe tekst: Een patiënt kan in een situa
  Nieuwe tekst: Een patiënt kan in een situatie terechtkomen dat er hulp van anderen nodig is. Die afhankelijke positie is niet voor iedereen even makkelijk te accepteren. Sommige patiënten zijn onterecht bang de hulpgever te overvragen, terwijl anderen dat inderdaad doen zonder het te beseffen. Oude tekst: Een patiënt moet leren te ontvangen, ook al is dat geen aangeboren reflex. Soms moet een drempel hierin worden overwonnen, temeer ook omdat hulp vragen een beslag legt op een hulpgever die hiermee in een ongemakkelijke of ongewenste positie komt.
  ongemakkelijke of ongewenste positie komt.)
 • Grens aan aandacht  + (Omgaan met kanker is voor buitenstaanders
  Omgaan met kanker is voor buitenstaanders lastig. Ze vragen naar hoe het gaat, en willen dan vooral horen dat het naar omstandigheden goed gaat. Daarna wordt al weer snel overgegaan op de orde van de dag. De patiënt blijft achter met het onbestemde gevoel van het niet kwijt kunnen van het hele, soms ongemakkelijke verhaal.
  van het hele, soms ongemakkelijke verhaal.)
 • Oncoloog in Behandeling en herstel (Oncologist P2S1)  + (Oncoloog in Behandeling en herstel (Oncologist P2S1).)
 • Oncoloog in Ontvangen diagnose (Oncologist P1S1)  + (Oncoloog in Ontvangen diagnose (Oncologist P1S1).)
 • Oncoloog in Ontvangen diagnose (Oncoloog S0)  + (Oncoloog in Ontvangen diagnose (Oncoloog S0).)
 • Onderwijs  + (Onderwijs)