Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary be" met waarde "Renewable energy". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Recycling Workshop  + (Plastic Precious Maastricht is offering an
  Plastic Precious Maastricht is offering an interactive virtual workshop. The workshop focuses on how we can keep HZ’s four waste streams clean: Paper, Plastic, Organic, and Waste. Interested in knowing what products to recycle, which recycling symbols to look out for ,and how the recycling process works then confirm your presence at the workshop and click on the zoom link https://bit.ly/3ez6fbz to join the meeting. Hope to see you there and please send out the invitation to others if interested.
  ut the invitation to others if interested.)
 • Plastic-free waters  + (Plastic Whale is a social enterprise with
  Plastic Whale is a social enterprise with a mission - they want plastic-free waters. Worldwide. They achieve this by showing others that economic value can be created from plastic waste, involving as many people and businesses as possible within the pillars. Their slogan: We Collect, We Create, We Educate.
  slogan: We Collect, We Create, We Educate.)
 • Polder2C's  + (Polder2C’s aims at improving knowledge on
  Polder2C’s aims at improving knowledge on flood resilience and climate change adaptation of the current and future generations. This is achieved through a series of experiments on levee stability and effectiveness of flood emergency countermeasures in the Hedwige-Prosper polder, a unique cross-country test site of 6 Km2 on the boarder of Belgium and the Netherlands. Insights acquired in the field will be incorporated in international guidelines for practitioners and in educational curricula. The project offers opportunities for students to be involved in field activities.
  udents to be involved in field activities.)
 • Paper 4  + (Politics of care for social innovation)
 • Forum  + (Praat mee over Het Nieuwe Samenspel!)
 • Privacyverklaring  + (Privacyverklaring HZ Kenniscentrum Kusttoerisme)
 • Nieuwdorp  + (Proefspel)
 • Rondje Otheense Kreek  + (Project Rondje Otheense Kreek)
 • Zeemos  + (Project Zeemos onderzoekt de mogelijkheden om zeewierteelt te combineren met mosselhangcultuur.)
 • Project findings  + (Project findings)
 • GO-Fresh II  + (Project over zoetwaterbeschikbaarheid)
 • Duurzaam Veere op de kaart  + (Projecten die worden uitgevoerd in het kad
  Projecten die worden uitgevoerd in het kader van Science in Residence Veere worden hier letterlijk op de kaart gezet. Een nieuw project is snel op de kaart gezet: (1) aanmelden of registreren, (2) klik op de knop voeg project toe, (3) vul het formulier in, (4) klik op bewaar, en klaar!
  ormulier in, (4) klik op bewaar, en klaar!)
 • Projectenportfolio.nl  + (Projectenportfolio.nl)
 • Publicaties Cultuur en vrije tijd  + (Publicaties Cultuur en vrije tijd - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving)
 • Publicaties Economie  + (Publicaties Economie - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving)
 • Publicaties Jeugd  + (Publicaties Jeugd - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving)
 • Publicaties Leefbaarheid  + (Publicaties Leefbaarheid - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving)
 • Publications  + (Publications SAIL)
 • Research  + (Publications SAIL)
 • Efficiency of fishing gear in extensive mussel culture  + (Quantify and visualize mussel dredge perfo
  Quantify and visualize mussel dredge performance, by means of under water video cameras. This research involves field work (on mussel vessels), video analysis, technical improvements on dredges. Research level: minor/internship/final thesis (BSc. level). Perquisite: Driver license, Dutch speaking, technical skills, dedicated and creative.
  technical skills, dedicated and creative.)
 • Recycling used frying fats and oils  + (Quatra is specialized in collecting frying oil and recycling it into a raw material for the production of second-generation biodiesel. Nothing is wasted: 100% optimization)
 • Een verkenning naar de impact van toerisme op voorzieningen in Zeeland  + (Recentelijk maakt toerisme steeds vaker on
  Recentelijk maakt toerisme steeds vaker onderdeel uit van het publieke debat. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over bezoekersdruk. Om deze discussies te voeren op basis van feiten in plaats van emoties is het belangrijk om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen, zodat zowel politiek als inwoners hierover correct en zorgvuldig geïnformeerd kunnen worden. Vaak wordt de impact van toerisme uitgedrukt in economische indicatoren zoals omzet, groei en volume, maar toerisme raakt meerdere onderdelen van onze samenleving. Het is daarom zaak de impact van toerisme in een breder kader te plaatsen. Een kader waarin zowel stil wordt gestaan bij een sociaal, cultureel, economisch als milieu perspectief.
  tureel, economisch als milieu perspectief.)
 • Aanpassingen recreatief nachtverblijf  + (Recreatie-ondernemers mogen 15 procent van
  Recreatie-ondernemers mogen 15 procent van de slaapplaatsen verhuren. Daarnaast mogen eigenaren van een vakantieverblijf daar zelf weer gaan slapen. Deze regels heeft de Veiligheidsregio Zeeland afgelopen woensdag bekend gemaakt. Wel zijn er een aantal voorwaarden gesteld waar je als recreatieverhuurder aan dient te voldoen. Impuls Zeeland is door de VRZ ingezet als vraagbaak voor ondernemers in de recreatiesector.
  ak voor ondernemers in de recreatiesector.)
 • Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied  + (Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit.)
 • Eindbestemming  + (Reimerswork: Een warme fysieke plek en een werkbaar format)
 • Spelen met Stroom(ing)  + (Research has shown that the Grevelingen La
  Research has shown that the Grevelingen Lake is slowly loosing its biodiversity. One way to prevent further loss is opening up the lake to tidal influence again. This will not only form an opportunity for nature to restore itself, but it also gives opportunities to install tidal powerplants in order to generate more green power. However, opening up the lake will also set other changes and processes in motion. One of the aspects is erosion of the lake banks. With lab experiments the erosion rate at different locations in around the Grevelingen lake is determined and the results are used to make a prediction of the total erosion after the opening of the lake. Research type: desk analysis, lab research
  Research type: desk analysis, lab research)
 • Stabilization of the floor  + (Researching and experimenting with various natural and affordable materials that will improve the stability of the backfill and/or laterite layers of the floors.)
 • Rhodomonas cultivation under different light intensity and nutrients availability  + (Rhodomonas is a cryptophyte species, which
  Rhodomonas is a cryptophyte species, which exploits phycoerythrin 545 (PE545) as the primary light-harvesting antenna. In this project Rhodomonas will be cultivated under different light wavelength and intensities in order to investigate the changes in phycoerythrin composition. Research type: literature study, experiments (Sealab HZ, Vlissingen) Research level: minor / internship / final thesis (BSc./MSc. level) Prerequisite: good understanding of biology; analytical background
  standing of biology; analytical background)
 • Toepassingssessie 1  + (Rijk plaatje)
 • Rijk plaatje  + (Rijk plaatje = actoren analyse)
 • Casus Hotel  + (Rijk plaatje over proces hotel)
 • Rijk plaatje  + (Rijk plaatje strandhuisjes)
 • SAIL - Stay Active and Independant for Longer  + (SAIL, een acroniem voor Stay Active and In
  SAIL, een acroniem voor Stay Active and Independent for Longer, is een Interreg 2 Zeeën project, een Europees samenwerkingsprogramma om innovatie, kennis, onderzoek en duurzaamheid te bevorderen. Elf partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan tien pilots die het langer actief en zelfstandig blijven van ouderen in de kustregio’s moet bevorderen.
  ouderen in de kustregio’s moet bevorderen.)
 • Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap  + (SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke m
  SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou.
  ten. Voor het overige is de keuze aan jou.)
 • fit for the future 2020  + (Samen doen, samen leren. Integraal samenwerken met wederzijds begrip. Gezamenlijk de goede dingen doen en ook samen die goede dingen ontdekken. En elkaar stimuleren. Dat is de uitdaging die ik wil aangaan.)
 • Maken van een rijk plaatje over de koppeling Corsa  + (Samen met Jeroen Vreeke een rijk plaatje g
  Samen met Jeroen Vreeke een rijk plaatje gemaakt over de niet stabiele koppeling van Corsa. Dit ter voorbereiding op het gesprek met onze collega. Ook gekeken naar onze wereldbeelden over hoe wij er tegen aan kijken. Ook stilgestaan hoe we straks goed het gesprek aangaan. Echt luisteren, oordeel uitstellen en open staan voor wereldbeelden collega.
  en open staan voor wereldbeelden collega.)
 • Maken van een rijk plaatje over de koppeling Corsa  + (Samen met Jeroen Vreeke een rijk plaatje g
  Samen met Jeroen Vreeke een rijk plaatje gemaakt over de niet stabiele koppeling van Corsa. Dit ter voorbereiding op het gesprek met onze collega. Ook gekeken naar onze wereldbeelden over hoe wij er tegen aan kijken. Ook stilgestaan hoe we straks goed het gesprek aangaan. Echt luisteren, oordeel uitstellen en open staan voor wereldbeelden collega.
  en open staan voor wereldbeelden collega.)
 • EED Audit  + (Samen met Synorcha gaan we een Plan van Aanpak opstellen voor het verduurzamen van de maatschappelijke/gemeentelijke accomodaties en zo te voldoen aan de EED.)
 • 2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers  + (Samen met de ondernemersmanager Dick van d
  Samen met de ondernemersmanager Dick van de Velde, Daniël Lodders (SAMAN) en de gemeente Veere worden er in het eerste kwartaal van 2017, 2 bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden gebruikt om de ondernemers van de gemeente Veere voor te lichten over de mogelijkheden van zonne-energie en warmtepompen in relatie tot hun eigen bedrijf. Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven over het Postcodestroomproject van SAMAN.
  over het Postcodestroomproject van SAMAN.)
 • Titel NL  + (Samenvatting BE)
 • Beleid sociale veiligheid De Oefenschool  + (Samenvatting akjfnajjkbajbfjas c)
 • Workshop 3: Kritische systeemtheorie  + (Samenvatting artikel over Kritische systeemtheorie)
 • STARR 2, intervisie toepassen ethisch stappenplan  + (Samenvatting van mijn conclusie: de beslis
  Samenvatting van mijn conclusie: de beslissing an sich om meneer X te compenseren is een goede beslissing. Het feit dat dit niet transparant en expliciet gebeurde maakt dat het besluit ethisch problematisch is voor mij. Daarnaast toont de casus aan dat medewerkers zich verder moeten kunnen ontwikkelen in de competentie om breder dan alleen vanuit de regels te kijken en hier ook op moeten leren reflecteren. Dat kan alleen in een situatie waar transparant en met alle stakeholders gesproken wordt.
  en met alle stakeholders gesproken wordt.)
 • Verkennen werkbare overlegvormen tussen medisch en sociaal domein  + (Samenwerking met sociaal domein, hoe doe j
  Samenwerking met sociaal domein, hoe doe je dat? Onze samenleving vergrijst, ouderen wonen langer thuis, zijn vaker alleen. Met allerlei bijkomende problemen die niet altijd medisch zijn. Hoe zorg je bijv. als huisarts dat je de oudere patiënten binnen je praktijk de juiste zorg en ondersteuning geeft zonder dat je spreekuur overloopt? Hoe werk je slim samen met professionals uit het sociaal domein? Naast de ondersteuning vanuit de WMO is er op het gebied van welzijn van alles beschikbaar. Er leven vragen als: ‘hoe zorg je dat kwetsbare ouderen in beeld zijn en hoe wissel je informatie uit bij ‘niet pluis’ gevoelens? En hoe organiseer je een werkbare samenwerking met WMO- en Welzijn consulenten? Daarover gaat het project Verbinding Medisch en Sociaal domein. Als onderdeel van het Zorgpadoptimalisatietraject Dementie in de Oosterschelde gaat PeriScaldes onderzoeken welke overlegvormen tussen beide domeinen succesvol en werkbaar kunnen zijn. Hoe je praktisch de samenwerking kunt invullen. Niet alleen doorverwijzen, maar bijv. zorgen dat je (complexe) casuïstiek kunt bespreken met elkaar. We gaan bekijken welke succesvolle projecten er landelijk zijn en hoe die kunnen passen in onze regio. Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande werkvormen in de regio. Ervaringsdeskundigen worden eveneens betrokken: zij kunnen als geen ander aangeven wat er beter kan. Deze analyse leidt tot een pilot in twee huisartsenpraktijken in de Oosterschelderegio. Hoe kunnen we een werkbaar PGO (Periodiek Gestructureerd Overleg) realiseren waarin behalve zorgprofessionals ook professionals uit sociaal domein kunnen bereiken. Eind 2020 hopen we een succesvolle pilot af te sluiten en de eindresultaten te kunnen presenteren. Juridische kaders en informatie-uitwisseling De strenge regels vanuit de AVG om de privacy van mensen te beschermen hinderen vaak een praktische samenwerking op inhoud tussen beide domeinen. Evenals informatie-uitwisseling. We zoeken naar oplossingen hoe je dat werkbaar kunt houden. Door slim gebruik te maken van de informatietools die al voorhanden zijn of door met anonieme casuïstiek te werken. En hoe die tools praktisch inzetbaar te maken zijn. Zodat we de mensen om wie het gaat tijdig in beeld krijgen, adequaat kunnen ondersteunen en doorverwijzen.
  uaat kunnen ondersteunen en doorverwijzen.)
 • C-SCAPE- Sandy strategies for sustainable coastal climate change adaptation  + (Sand suppletions are one of the most impor
  Sand suppletions are one of the most important and most used techniques against flooding. While offering protection, they also form unique opportunities for nature and civilization. Due to climate change a heavy increase in the volume of sand suppletions is visible. The living labs are focused on two large scale projects focusing on coastal protection (the sandmotor and Hondsbossche Duinen). Within these living labs additional measurements will be taken in order to give better insight into the morphological, ecological and societal effect of large scale sand suppletions in order to design better flood protection measurements in the future. Research type: field research, desk analysis, lab research
  ield research, desk analysis, lab research)
 • Nationale Toerisme Top  + (Save the Date: De 2e Nationale Toerisme Top komt eraan! Woensdag 9 oktober 2019 in het Topshuis op Neeltje Jans. Meer info volgt snel!)
 • Circulair on Tour!  + (Save the date: Dinsdag 29 oktober willen wij met u een aantal circulaire initiatieven bezoeken. De tour is bedoelt voor toeristische ondernemers, die inspiratie op willen doen met betrekking tot circulair ondernemen. Meer informatie volgt.)
 • Scheld Youth Parliament  + (Scheld Youth Parliament)
 • Integraal Kindcentrum (IKC) Zoutelande  + (Science in Residence (SiR) Veere is een sa
  Science in Residence (SiR) Veere is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Veere en de HZ University of Applied Sciences met als doel op locatie in gezamenlijkheid te werken aan maatschappelijk vraagstukken met alle betrokken waaronder medewerkers van de gemeente Veere en docent-onderzoekers en studenten van de HZ. Voor beide partijen moet dit leiden tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid. De werkvorm die is gekozen is die van een living lab. Een living lab is een setting waarin een maatschappelijk vraagstuk met alle betrokkenen (3 O’s en burgers) op locatie wordt onderzocht en oplossingsrichtingen worden verkend. Voor het concretiseren van het living lab concept wordt als voorbeeld de ontwikkeling van IKC Zoutelande uitgewerkt. Deze uitwerking kan worden gezien als een blauwdruk voor de te ontwikkelen andere IKC’s en living labs in andere domeinen. Dit living lab gaat in september 2017 op te starten. Daarom kunnen studenten Pedagogiek en PABO direct aansluiten middels het uitvoeren van hun projectopdracht.
  els het uitvoeren van hun projectopdracht.)
 • Aan de slag  + (Scroll naar beneden voor een overzicht van alle mogelijkheden om met Het Nieuwe Samenspel aan de slag te gaan: * gratis downloaden * kant en klaar spel bestellen * speelsessie met spelleider * workshop voor spelleiders * schrijfkaarten bijbestellen)