Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary en" met waarde "De generale repetitie.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Zorgen over Zeeuwse vrijetijdssector - derde rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie  + (De Zeeuwse vrijetijdssector wordt zwaar ge
  De Zeeuwse vrijetijdssector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. De sector, bestaande uit verblijf, horeca en vermaak, maakt in een enquête van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme alvast de balans op voor 2020 en de resultaten laten een zorgelijk beeld zien.
  resultaten laten een zorgelijk beeld zien.)
 • Welke acties moeten we ondernemen?  + (De acties zijn ingevoerd bij Vraag 9 Contact, omdat er geen vraag is voor acties. Als de inbrenger onbekend is, is de actie ingevoerd op naam van de spelleider.)
 • Dashboard Zeeuwse Arbeidsmarkt  + (De belangrijkste cijfers over de Zeeuwse arbeidsmarkt zijn te vinden in het dashboard van ZB)
 • Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  + (De beschikbaarheid van zoet water in Zeela
  De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
  einere sub-projecten en studentopdrachten.)
 • Dow  + (De betrokkenheid van Dow in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Evides  + (De betrokkenheid van Evides in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Gemeente Terneuzen  + (De betrokkenheid van Gemeente Terneuzen in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Rijkswaterstaat  + (De betrokkenheid van Rijkswaterstaat in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Staatsbosbeheer  + (De betrokkenheid van Staatsbosbeheer in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Waterschap Scheldestromen  + (De betrokkenheid van Waterschap Scheldestromen in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Waterschap Scheldestromen  + (De betrokkenheid van Waterschap Scheldestromen in de projecten Robuust Watersysteem)
 • ZLTO  + (De betrokkenheid van ZLTO in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Zeeland Seaports  + (De betrokkenheid van Zeeland Seaports in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Provincie Zeeland  + (De betrokkenheid van de Provincie Zeeland in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Rapportage impact corona op Zeeuwse steden  + (De coronacrisis heeft een grote impact op
  De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Deze impact wordt ook zeer sterk ervaren in de Zeeuwse steden. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft onderzoek gedaan naar de omvang van deze impact, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld te brengen.
  in de Zeeuwse steden in beeld te brengen.)
 • Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
  De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
  en goede manier ondersteund kunnen worden.)
 • 15 maart: Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
  De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
  en goede manier ondersteund kunnen worden.)
 • Cursus Delta Expert 2021  + (De cursus Delta Expert is bedoeld voor all
  De cursus Delta Expert is bedoeld voor alle professionals, met mbo+ of hbo-werk- en denkniveau die hun kennis over de Zuidwestelijke Delta willen aanvullen, actualiseren of daarover nieuwe kennis willen opdoen. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten en lectoren van HZ University of Applied Sciences en experts van verschillende private en publieke organisaties. De docenten zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en gewend dit als een uitgebalanceerde mix van theorie en toepassing in de praktijk aan te bieden.
  n toepassing in de praktijk aan te bieden.)
 • Zorg Coöperatie Biggekerke  + (De dorpraad in Biggekerke heeft het druk.
  De dorpraad in Biggekerke heeft het druk. De plannen voor de Multifunctionele Accommodatie beginnen vorm te krijgen. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw. Duurzaam in technische zin. Maar ook duurzaam op een sociale manier. Niet alleen komen in het gebouw meerdere functies samen; ook de mogelijkheden om nog meer met en voor elkaar te doen worden verkend. Uit gesprekken die eerder zijn gevoerd met dorpsgenoten bleken er veel initiatieven te bestaan om elkaar een handje te helpen. Voor jong en oud; diverse vrijwilligers zetten zich in om goed voor elkaar te zorgen. Om nu te kijken hoe al deze initiatieven misschien nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en om te kijken wat de wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn id de dorpsraad een traject gestart om na te denken over de opzet van een mogelijke zorg coöperatie. Wellicht lijdt dit tot ook tot goede ideeën voor activiteiten die in de MFA georganiseerd kunnen worden.
  die in de MFA georganiseerd kunnen worden.)
 • Duik in Zeeland  + (De flora en fauna in de Oosterschelde van
  De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in komt. Met de bouw van een onderwater gondel wordt de onderwaterwereld van de Oosterschelde voor iedereen toegankelijk. Is dit leuke idee ook haalbaar? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme werkt samen met initiatiefnemers Jan Walhout, Roel Jansen en Hans Visser mee aan het haalbaarheidsonderzoek. Ook studenten van HZ University of Applied Sciences en TU Delft zijn hierbij betrokken.
  iences en TU Delft zijn hierbij betrokken.)
 • Gemeentehuis Domburg Energieneutraal  + (De gemeente Veere heeft als doel om in 203
  De gemeente Veere heeft als doel om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn. Daarom gaat men ook aan de slag met het gemeentehuis. Doelstelling is energieneutraal en niet meer aangesloten aan het aardgas. Dit doet men door middel van zonnepanelen, warmtepomp en vervanging van installaties en voorzieningen.
  vanging van installaties en voorzieningen.)
 • Energieneutrale Gemeenteloods  + (De gemeente Veere heeft de gemeenteloods i
  De gemeente Veere heeft de gemeenteloods in Grijpskerke energieneutraal gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp, én door de verlichtingsarmaturen te vervangen. Het verbruik van de gemeenteloods in 2015 was 15.669 m3 gas en 56.000 kWh elektra. Dankzij de warmtepomp zal de loods geen gas meer gebruiken, maar neemt het elektra gebruik toe tot 74.000 kWh. De zonnepanelen zullen ongeveer 75.700 kWh per jaar opbrengen, waarmee het verwachte verbruik duurzaam wordt opgewekt.
  erwachte verbruik duurzaam wordt opgewekt.)
 • Uitrol snelle meters in Veere  + (De gemeente Veere is voor 01-08-2017 voorzien van slimme meters. Dit heeft betrekking op alle accommodaties van de gemeente Veere als alle woningen en bedrijven in de gemeente Veere.)
 • Opstellen van licht- donkerbeleid  + (De gemeente Veere start in 2017 met het opstellen van Licht- Donkerbeleid)
 • Gemeenteloods Grijpskerke Energieneutraal  + (De gemeenteloods wordt in 2017 energieneutraal gemaakt.)
 • Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden  + (De grote impact van de coronacrisis op de
  De grote impact van de coronacrisis op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme wordt ook in de Zeeuwse steden zeer sterk ervaren. Maar wat is de omvang van deze impact nu eigenlijk en wat betekent dit voor Zeeuwse ondernemers? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland, onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld brengen. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Graag presenteren wij u deze in het Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden. Wij nodigen u van harte uit om dit webinar live te volgen via onderstaande link.
  inar live te volgen via onderstaande link.)
 • Natuur & toerisme- de Zeeuwse natuurbeleving  + (De interpretatie en beleving van natuur is
  De interpretatie en beleving van natuur is voor iedere persoon verschillend. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzocht daarom hoe verschillende type toeristen natuur en cultuurlandschappen beleven. Ook werd gekeken naar hoe natuur en toerisme elkaar kunnen versterken.
  tuur en toerisme elkaar kunnen versterken.)
 • Opvoeden en corona  + (De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland zijn zowel positief (meer quality time) als negatief (thuiswerken en opvang). Het positieve effect lijkt nadrukkelijker herkend te worden door ouders van jonge kinderen.)
 • Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland  + (De inzichten van dit onderzoek dragen bij
  De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners.
  en samenredzaamheid is onder de inwoners.)
 • Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid  + (De kennisagenda toeristische mobiliteit en
  De kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid is samengesteld met het doel om alle bestaande kennis rondom mobiliteit en bereikbaarheid te bundelen. Jaarlijks worden in de provincie Zeeland verschillende onderzoeken uitgevoerd omtrent deze thema’s. Deze onderzoeken worden veelal gebaseerd op eerdere kennis en beschikbare literatuur. De wens is om deze onderzoeken en bijbehorende literatuur op een samenvattende wijze bij elkaar te brengen in een kennisagenda. Het uiteindelijke doel is om deze agenda jaarlijks te updaten met alle nieuwe ontwikkelingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid
  lingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid)
 • Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek  + (De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan
  De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan de ambitie uitgesproken om een energieneutraal dorp te worden en zo te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. Om dit te kunnen bereiken is met gestart met het opzetten van een energiecoöperatie met een onderliggende denktank. Het eerste project van de energiecoöperatie en te komen tot een energieneutraal dorp is het realiseren van een zonnepark op de vml. stortplaats van Wielemaker aan de Breeweg (dit project is los ingevoerd).
  de Breeweg (dit project is los ingevoerd).)
 • Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven  + (De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven.)
 • De impact van toerisme beter in beeld  + (De laatste jaren is de publieke opinie nie
  De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het draagvlak hiervoor in de samenleving (inclusief politiek) is het daarom van belang om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen. Daarom gaat Kenniscentrum Kusttoerisme hiernaar onderzoek doen. Vaak wordt alleen gekeken naar de bijdrage aan de werkgelegenheid. Maar toerisme is ook van groot belang voor andere delen van de samenleving, zoals de instandhouding van het voorzieningenniveau en een bijdrage aan een prettig leefklimaat voor inwoners.
  aan een prettig leefklimaat voor inwoners.)
 • Leaflet kerncijfers verblijfstoerisme Zeeland 2020-2021  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
 • Circa 16 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2020, een daling van 17%  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
 • CBS-cijfers toerisme in Zeeland 2020  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme impact op het toerisme en zo ook in Zeeland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in Zeeland met 19% daalde ten opzichte van 2019 en uitkwam op 9 miljoen. Daarmee is de schade in Zeeland nog beperkt gebleven, landelijk daalde het overnachtingscijfer met 30%. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.
  e cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.)
 • Roep om passende maatregelen voor getroffen toeristische sector  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
  e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
 • Economische impact corona op toerisme in Zeeland  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
  e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
 • COVID-19 en toerisme  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme- en vrijetijdsdomein enorm hard.)
 • Rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie (vervolgonderzoek)  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
  De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
  rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
 • Rapportage Economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie - deel 2  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
  De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
  rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
 • Groepsverkenning  + (De minor Fit for the Future gaat van start
  De minor Fit for the Future gaat van start. In de verkenningsfase van de minor willen wij samen met jou, als toekomstige Faciltator of Change (FoC), bepalen hoe we gaan co-evolueren. Twee sessies zijn ingepland: woensdag 10 april en donderdag 18 april, van 17:00 tot 19:30. Avondeten wordt verzorgd.
  17:00 tot 19:30. Avondeten wordt verzorgd.)
 • Nieuwe skin  + (De nieuwe skin is operationeel.)
 • Pilot Data Sciences Vervoersstromen Zeeland  + (De pilot 'Data Sciences Vervoersstromen Ze
  De pilot 'Data Sciences Vervoersstromen Zeeland' heeft de mogelijkheden bestudeerd van dataverzameling via mobiele applicaties om daarmee inzicht te krijgen in het verplaatsingsgedrag (en verblijfsgedrag) van mensen in de provincie Zeeland. De partners betrokken bij de pilot zijn Provincie Zeeland, Universiteit van Gent, VVV Zeeland.
  eland, Universiteit van Gent, VVV Zeeland.)
 • Overnachtingen Zeeland kwart lager door coronacrisis  + (De prognose voor toerisme in Zeeland 2020 is bijgesteld: naar verwachting zal het aantal toeristische overnachtingen in 2020 een kwart lager zijn dan in 2019. Alle recente gegevens zijn bijeengebracht in een nieuwe leaflet.)
 • SvdT Programmagroep  + (De programmagroep komt maandelijks bijeen om de voortgang van SvdT te bespreken. De groep bestaat uit themawerkgroepleiders, HZ-pabodocenten en schoolbestuurscoördinatoren.)
 • Rugzak  + (De rugzak zit te vol met systemen: die moe
  De rugzak zit te vol met systemen: die moeten eruit. Er is bestuurlijk draagvlak nodig voor pilots op gemeenteniveau. De projectgroep Reimerswork moet autoriteit krijgen. De klant moet in beeld komen bij de klantmanager van GR de Bevelanden en dit beeld aanvullen met het beeld dat Reimerswork heeft.
  ullen met het beeld dat Reimerswork heeft.)
 • Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij  + (De sociale theorie van een duurzame, samen
  De sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij beschrijft een proces van gezamenlijk leren van en vooruitgang brengen in maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen zijn een dementievriendelijke maatschappij, burger- en overheidsparticipatie en circulaire economie.
  rheidsparticipatie en circulaire economie.)
 • Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  + (De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
  De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
  es via de website "www.stadspleinveere.nl")
 • Startbijeenkomst  + (De startbijeenkomst voor de Minor via Teams. We hebben met z'n allen een "uitdaging" aan te gaan. De Omgevingswet!)