Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary en" met waarde "Er zijn nog veel zaken te bespreken.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Webinar Zeeuwse hotelmarkt  + (Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar
  Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt afgerond. Graag nodigen wij uit voor een webinar, een online presentatie van de resultaten, op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.00 uur. De resultaten geven inzicht in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt van de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen voor hotelconcepten in Zeeland. Het onderzoek is in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. De resultaten delen we graag met u.
  risme. De resultaten delen we graag met u.)
 • Eerste rijke plaatje  + (Eerste rijke plaatje)
 • Toepassingssessie 1  + (Eerste toepassingssessie)
 • Workshop Introductie Sociale Theorie  + (Eerste workshop, een overzicht van de vele aspecten van de sociale theorie. * Tijd: 17:00 - 20:00 * Locatie: A224, HZ, Vlissingen)
 • DeltaDrip  + (Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.)
 • Save the date: Toeristische Ontmoetingsdag  + (Eind dit jaar hopen wij jullie allemaal weer te treffen tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag: hét netwerk event van en voor toeristisch Zeeland. Zet de datum alvast in uw agenda!)
 • Save the date: Toeristische Ontmoetingsdag  + (Eind dit jaar hopen wij jullie allemaal we
  Eind dit jaar hopen wij jullie allemaal weer te treffen tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag: hét netwerk event van en voor toeristisch Zeeland. Zet de datum alvast in uw agenda! Datum: Woensdag 24 november, inloop vanaf 13.00 uur. Locatie: Theater de Mythe in Goes. Meer informatie over het programma volgt.
  Meer informatie over het programma volgt.)
 • Rapportage Economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie - deel 3  + (Eind maart en eind juni is onderzoek gedaa
  Eind maart en eind juni is onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis voor de vrijetijdssector in Zeeland. Deze sector omvat verblijf, horeca en vermaak. Inmiddels is het toeristisch seizoen afgelopen en zijn we in de gevreesde tweede coronagolf beland. Op verzoek van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme nu voor de derde keer onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis voor de vrijetijdssector in Zeeland. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.
  d mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.)
 • Eerste Gastheren van het Landschap opgeleid op Walcheren  + (Eind oktober 2018 is in samenwerking met d
  Eind oktober 2018 is in samenwerking met de Provincie Zeeland en onder begeleiding van IVN Zeeland, de eerste cursus Gastheer van het Landschap Walcheren gestart. In vier cursusmiddagen leerden de drieëntwintig deelnemende verblijfsaccommodaties, recreatie-, en horeca ondernemers meer over de unieke natuur, landschap en cultuurhistorie die Walcheren te bieden heeft. Deze informatie werd aangevuld met excursies door terreinbeheerders en natuurgidsen.
  es door terreinbeheerders en natuurgidsen.)
 • Frisse blik op marketing?  + (Elk bedrijf is druk met zijn marketing, maar soms gebeuren de activiteiten op routine. Behoefte aan een frisse blik? Van september t/m november hebben wij een groep enthousiaste studenten die graag voor uw bedrijf werken aan een marketingplan.)
 • Onderzoek leefomgeving in Zeeland tot 2050  + (Elke provincie heeft specifieke kwaliteite
  Elke provincie heeft specifieke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in de fysieke en sociale leefomgeving. In het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft ZB Planbureau inwoners naar hun mening gevraagd over de leefomgeving in Zeeland tot 2050. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vanaf 2 februari 2021 beschikbaar.
  ek zijn vanaf 2 februari 2021 beschikbaar.)
 • Werkgever  + (Employer)
 • Data Veere over 2010  + (Energieverbruik in Veere over 2010 Duurzame opwekking in Veere over 2010 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Data Veere over 2016  + (Energieverbruik in Veere over 2010 Duurzame opwekking in Veere over 2010 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Data Veere over 2011  + (Energieverbruik in Veere over 2011 Duurzame opwekking in Veere over 2011 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Data Veere over 2012  + (Energieverbruik in Veere over 2012 Duurzame opwekking in Veere over 2012 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Data Veere over 2013  + (Energieverbruik in Veere over 2013 Duurzame opwekking in Veere over 2013 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Data Veere over 2014  + (Energieverbruik in Veere over 2014 Duurzame opwekking in Veere over 2014 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Data Veere over 2015  + (Energieverbruik in Veere over 2015 Duurzame opwekking in Veere over 2015 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
 • Smart bin technology  + (English partner Norfolk County Council (NCC) and Great Yarmouth Borough Council focused in 2020 on developing good strategic connections with their potential stakeholders and Smart Bins.)
 • Een Zeeuws compliment!  + (Enorm vereerd zijn we met het Zeeuws Compl
  Enorm vereerd zijn we met het Zeeuws Compliment, dat collega Diana Korteweg Maris kreeg van gedeputeerde Dick van der Velde namens Provincie Zeeland. Dat compliment is bedoeld voor alle collega’s van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, de betrokken collega’s van HZ University of Applied Sciences, de collega’s van Economische Impuls Zeeland en VVV Zeeland en alle ondernemers die zich inzetten voor Toeristisch Ondernemend Zeeland. Met z’n allen hebben we ons ingezet om het toerisme in Zeeland te ondersteunen in een uitzonderlijk jaar.
  te ondersteunen in een uitzonderlijk jaar.)
 • Manifest Hospitality Pact  + (Er is een groot tekort aan arbeidskrachten
  Er is een groot tekort aan arbeidskrachten voor de horeca- en recreatie sector in Zeeland. Dit tekort heeft betrekking op allerlei medewerkers in kwalitatieve én kwantitatieve zin. Toeristisch Ondernemend Zeeland heeft daarom het initiatief genomen met een aantal partijen om te komen tot een gezamenlijk programma voor de korte én de lange termijn.
  ogramma voor de korte én de lange termijn.)
 • Abonnees van Monumentenwacht zijn erg tevreden  + (Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld.)
 • Evaluatie Monumentenwacht 2019  + (Er is hoge klanttevredenheid bij de abonne
  Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld. Doel van dit onderzoek was om de abonnees beter te leren kennen en te ontdekken op welke wijze Erfgoed kan inspelen op de wensen van haar abonnees. Een publicatie i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent.
  i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent.)
 • Impuls Zeeland: [Webinar vrijetijdssector] elektrische mobiliteit  + (Er komen steeds meer elektrische voertuigen. Hoe ga je als toeristisch ondernemer mee in deze groei? Wat moet je gasten aanbieden? En welke ontwikkelingen op elektrische mobiliteit vinden plaats in de regio?)
 • Reisgezelschap compleet  + (Er zou een Kandidaat moeten meespelen ... die was aanwezig in de Buitenring, maar ziet men liever aan de Speeltafel.)
 • Zeeuws erfgoed toeristisch benutten  + (Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaa
  Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit toeristisch en vrijetijdsperspectief is erfgoed een belangrijke bouwsteen voor het onderscheidend vermogen van regio’s.
  r het onderscheidend vermogen van regio’s.)
 • Zeeuws erfgoed toeristisch benutten  + (Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaa
  Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit toeristisch en vrijetijdsperspectief is erfgoed een belangrijke bouwsteen voor het onderscheidend vermogen van regio’s. De vrijetijdssector kan het erfgoed benutten in het vertellen van verhalen over de regio en kan zo de beleving van bezoekers vergroten. Voor aanbieders van erfgoed biedt de vrijetijdssector een enorm potentieel van bezoekers, zowel verblijfstoeristen als dagtoeristen. Niet al deze toeristen zijn zich bewust van hun interesse in erfgoed en het is de kunst om hen te verleiden met een verhaal dat aansluit op hun individuele behoeften.
  dat aansluit op hun individuele behoeften.)
 • Culinair Zeeland- eten en drinken in de toeristische sector  + (Eten en drinken zijn belangrijke aspecten
  Eten en drinken zijn belangrijke aspecten van de toeristische beleving. Het gaat hierbij vaak om een combinatie van gastronomie, lokale producten en een authentieke beleving. Ook is er groeiende aandacht voor gezond, lokaal en biologisch eten. Maar hoe kun je hier als ondernemer op inspelen?
  oe kun je hier als ondernemer op inspelen?)
 • Paper 3  + (Ethics of Care: Means to an end or end in itself?)
 • Student Assignment- Evides NEREUS Pilot - ElectroCoagulation  + (Evides Industry Water are looking for stud
  Evides Industry Water are looking for students at the moment to help them with their research projects. At this moment they are particularly keen on students that are willing to do research at their NEREUS-pilot in den Hoorn (RWZI Harnaschpolder). This pilot focuses on resource recovery from municipal wastewater. For more information you can contact Paula van den Brink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl)
  rink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl))
 • Floor Color  + (Experimenting with ways to color the varnish using environmentally sustainable materials or making more environmentally sustainable floor paints.)
 • Expertise en Valorisatie Management (EVM)  + (Expertise and Valorisation Management (EVM
  Expertise and Valorisation Management (EVM) approaches complex social issues in a multidisciplinary manner. The social challenges we face, such as climate change, robotisation and limitations in economic growth are 'wicked' in nature: there is no single problem, let alone a single solution. The Expertise Management Methodology (EMM) provides a framework in which stakeholders from different backgrounds and with different, often opposing world views, search for solutions that have the broadest support. Using this method, knowledge gained from research is analysed and stored in a common place. Based on EMM, the social theory of a sustainable, learning society was developed. This social theory describes a process of bringing about reasoned, desirable and culturally feasible changes with a lasting impact.
  ly feasible changes with a lasting impact.)
 • Busvervoer- Zomerbussen Zeeland (van Connexxion)  + (Extra buslijnen voor toeristen in de zomerperiode, op Walcheren gaat het om de lijnen 50 (Middelburg-Gent) en 862 (zomerbus Walcheren, Middelburg - Oostkapelle).)
 • CELTH investeert in ontwikkeling bewuste bestemmingen  + (Extra investering in onderzoek en kennis moet leiden tot duurzame toeristische ontwikkeling.)
 • Rijk plaatje inritvergunning van aanvraag tot verlening  + (Extra oefening met rijk plaatje)
 • KNEITER  + (Eén van de belangrijkste redenen voor over
  Eén van de belangrijkste redenen voor overheden om actief te sturen en stimuleren in toerisme en recreatie zijn de (verwachte) economische impacts. Een berekening van deze impact wordt daarbij vaak gebruikt als onderbouwing en/of rechtvaardiging van keuzes. KNEITER, het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie, is een samenwerkingsverband van twee hogescholen (Breda University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences) en vier consultancybureaus (Bureau Buiten, Decisio, Dynamic Concepts en ZKA).
  Buiten, Decisio, Dynamic Concepts en ZKA).)
 • Quadruple Helix  + (FACET is connecting several stakeholders a
  FACET is connecting several stakeholders and experts around topics like renewable energy, resource & waste management, bio-based building, green roofs, joint-purchase, and sustainable packaging. The reason is two-fold: driving innovation is easier when working together and by connecting government, business, academia and civil society we strengthen our local economy.
  l society we strengthen our local economy.)
 • FACET  + (FACET: Faciliteren van het invoeren van ci
  FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector. Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.
  valreductie en circulaire bedrijfsvoering.)
 • Denmark  + (FRAMES enables the Danish Coastal Authorit
  FRAMES enables the Danish Coastal Authority ( DCA) to exchange and share new knowledge and experiences from applied methods and actions with respect to flood risk management. Furthermore, the DCA will gain practice-based insight into spatial planning, emergency response and recovery processes concerning flood risk- and crisis management.
  cerning flood risk- and crisis management.)
 • United Kingdom  + (FRAMES will demonstrate, across a diverse
  FRAMES will demonstrate, across a diverse range of target sites, the multiple benefits that a catchment-based MLS approach can achieve. This will help to increase confidence in the approach and promote its use more widely. FRAMES will help the Rivers Trust develop the skills, tools, approaches and partnerships needed to build capability within the Rivers Trust and CaBA (Catchment Based Approach) network to support communities in delivery of MLS and catchment-based flood risk management.
  and catchment-based flood risk management.)
 • Facadeclick  + (Facadeclick is the unique, circular produc
  Facadeclick is the unique, circular product of Speed Building System, a Belgian company founded in 2016. It is a fast construction system in which a joint-free, circular façade can be quickly built with brick without mortar or glue. The bricks are, as it were, clicked together like LEGO blocks.
  t were, clicked together like LEGO blocks.)
 • FACET  + (Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and leisure sector)
 • Toerisme & recreatie op en rond het Veerse Meer  + (Facts en figures over toerisme op en rond het Veerse Meer.)
 • Fietsen op het strand  + (Fietsen in Zeeland betekent genieten van e
  Fietsen in Zeeland betekent genieten van eindeloze vergezichten, frisse zeelucht en elementen die de fietser vaan gunstig stemmen. Fietsen op de grens van land en zee, dat maakt de fietsbeleving in Zeeland uniek. Langere tijd speelde het idee om een extra unieke fietsbeleving te creëren; een fietspad op het strand. Tijdens dit project heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek geeft een eerste beeld van mogelijkheden die er zijn, het laat zien welke technische consequenties het heeft en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat uiteenlopende concepten technisch haalbaar zijn.
  lopende concepten technisch haalbaar zijn.)
 • Final products  + (Final products of the FRAMES project can be found here: the Layman's report, the Policy recommendations report, the Transnational monitoring and evaluation report, dissemination material,)
 • Mobility & Co2  + (Finding sustainable mobility solutions for the HZ and its students.)
 • Alblasserwaard - Vijfheerenlanden  + (Flood risk management strategies in the Ne
  Flood risk management strategies in the Netherlands focuses on flood prevention and less on the other layers of MLS. The responsibility for the different layers lies with different governments. Everyone takes their responsibility, but do we not miss opportunities by connecting the layers?
  ss opportunities by connecting the layers?)
 • Pilot 6 Healthy Food Chain  + (Food is an essential element to contribute
  Food is an essential element to contribute to the wellbeing of the elderly. One way of improving meals on wheels services by involving local restaurants into the concept has already been tried in Norfolk. Zeeland will look at trying to improve the quality of food consumed while at the same time providing local businesses with new opportunities, to also help to overcome the strong seasonal variations that restaurants have to grapple with and using the regional strategy for Zeeland as food region.
  ional strategy for Zeeland as food region.)
 • Waterbergingsoevers  + (Frequenter voorkomen van extremen in waterbeschikbaarheid.)