Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary nl" met waarde "De generale repetitie.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Leaflet 'Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017'  + (CBS telde ruim 10 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2017. Vanuit de toeristenbelasting van de gemeenten blijkt het totaal aantal overnachtingen veel hoger: naar schatting maar liefst 17,1 miljoen overnachtingen!)
 • Casus Rijk plaatje  + (Casus rijk plaatje n.a.v. workshop 4)
 • Casus rijke plaatjes met kritische vragen  + (Casus van inrit die veel te breed is aangelegd volgens vergunning. Het Waterschap en projectontwikkelaar zijn partij. Buren zijn schakel oplossing.)
 • Inwoners Zeeland uitgenodigd voor onderzoek  + (Circa 5000 inwoners in Zeeland uitgenodigd aan onderzoek mee te doen in kader van Zeeuwse Omgevingsvisie 2030-2050.)
 • Circulair realisme  + (Circulair bouwen volgens Douwe Leerstra (Technische directeur) Topcasco.)
 • Cleanup Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen Science project - Cleanup Binnenhaven Vlissingen, 21 October, start 10h 't Smoske)
 • Monitoring litter found in Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen Science project - Monitoring Binnenhaven Vlissingen, 22 October, start 10h 't Smoske)
 • Monitoring Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen Science project - Monitoring litter found in Binnenhaven Vlissingen, 9 October, start 10h 't Smoske)
 • Cleanup Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen science project: Cleanup Binnenhaven Vlissingen, 8 October, start 10h 't Smoske)
 • Collega's  + (Collega's)
 • Explore  + (Combatting loneliness for the people aged
  Combatting loneliness for the people aged 70 – 79 and people with second residencies in the area by using especially improved communication tools and offering targeted leisure offers. The partners (Lead = Westtoer) and the city of Oostende would like to find new methods how to engage with the elderly, and specifically second residents. In 2016 Westtoer published a report on the ‘Impact of second residents on Coastal tourism’. The report included quantitative information of possible communication methods. This pilot aims to apply new methods based on this research and needs assessment. E.g. there is an interest of 41% of second residents to have more contact with local residents.  20th of June: focusgroups with elderly and second residents older then 55 + who visit the Belgian Coast: 10 participants  6th of July: A Sea of time: citizens, experts and local entrepreneurs  19th of September: focus group ‘Vrijetijdsmobiel’ (‘Leisure Mobile’): sports department, contact point seniors in need, the district manager of the city centre, S-Plus, the culture department (UiTPAS), the library of Ostend, the cultural centre ‘De Grote Post’ and the elderly and volunteer policy coordinator. Pilot beneficiaries of the pilot are:  Workgroups ‘neighbourhood residents’  Second residents  Local business providers, such as restaurants, hotels, attractions providers The goal is to have an increased participation in leisure activities using especially improved communication tools and to involve elderly and second residents more to prevent loneliness. 8 ideas were concretely developed during the focus group with second residents:  Extension cultural offer for second residents  Inclusive community network  Meet and greet  Welcome in our community  Reduction voucher  Fidelity card for second residents  Workshops with starters kit Below are the values detected via the focus groups:  Flexibility: second residents want to decide themselves when they participate. They don’t want to enter into an agreement to participate e.g. on a weekly base.  Being active: participants expressed that they wanted to join a local cycling or hiking club  Involvement: participants would consider to be a volunteer and to get to know their neighbours
  unteer and to get to know their neighbours)
 • Toepassingssessie 1  + (Competentie Samenwerken)
 • Workshop 1, 11 juni 2020  + (Competenties: het was goed om terug te kom
  Competenties: het was goed om terug te komen op de te ontwikkelen competenties, eerlijk gezegd ben ik daar in de waan van de dag niet snel (in ieder geval niet bewust) mee bezig. Complexe vraagstukken: bezig zijn met het grotere geheel, niet alleen met de (korte termijn) oplossing voor jouw probleem van dit moment. Wederzijds begrip en gedeelde betekenis waren voor mij geen zaken waar ik mij van bewust was, maar nu ik kennis gemaakt heb, drijven ze steeds naar boven. Systeemdenken: is nog de ver van mijn bed show, dat heeft een voor mij onaantrekkelijk abstractieniveau.
  voor mij onaantrekkelijk abstractieniveau.)
 • Dag 1- Geologie & Landschap van de Delta  + (Dag 1 van de cursus Delta Expert gaat over de geologie van de Zuidwestelijke Delta en de ontstaansgeschiedenis. De onderwerpen zijn onder andere: inpoldering, moernering, dorpen en kreekruggen.)
 • opdracht workshop 2: geleid gesprek  + (Daphne en ik hebben een geleid gesprek gevoerd aan de hand van een topiclijst)
 • Meer weten over uw gasten? Promoot de ZeelandApp!  + (Dat klinkt tegenstrijdig, want gasten gebr
  Dat klinkt tegenstrijdig, want gasten gebruiken de ZeelandApp toch om meer te weten over Zeeland? Dat klopt, maar wij vragen app-gebruikers ook om toestemming om hun GPS-locaties op te slaan. In de afgelopen jaren gaven zo’n 1500 personen hiervoor toestemming en dit levert een prachtige dataset op, die ons heel veel informatie biedt over hoe bezoekers door Zeeland reizen en welke plekken zij bezoeken. En dat is waardevolle informatie voor ondernemers en beleidsmakers! We kunnen analyses uitvoeren voor verschillende groepen gasten, met onderscheid naar herkomstregio, verblijfsduur, meestgebruikte vervoermiddel, etc.
  fsduur, meestgebruikte vervoermiddel, etc.)
 • Pilot training via app gaan van start  + (De Knowingo pilot gaat van start! Wil u zich als Zeeuwse ondernemer binnen de recreatieve sector op de valreep nog aanmelden voor de pilot? Laat ons dit via een bericht weten.)
 • Duitsers en Belgen enthousiast over Zeeuwse kust  + (De Nederlandse kust, en daarmee ook de Zee
  De Nederlandse kust, en daarmee ook de Zeeuwse kust, is één van de belangrijkste trekkers van de bestemming Nederland. Vooral onder Duitse en Belgische gasten is de Nederlandse kust erg populair. 70% van het internationaal verblijfsbezoek aan de kust komt uit Duitsland, 16% uit België. NBTC Holland Marketing deed in 2019 onderzoek bij de Duitse en Belgische bezoekers van de Nederlandse kust. In onderstaand document worden de belangrijkste resultaten voor de Zeeuwse kust samengevat.
  esultaten voor de Zeeuwse kust samengevat.)
 • Toepassingssessie 2  + (De P, Q, R methode toegepast op de wensenl
  De P, Q, R methode toegepast op de wensenlijst uit de omgevingsanalyse Duinweg Zoutelande. Bewoners kregen de kans hun input te leveren voor de herinrichting. Alle wensen zijn opgenomen in een wensenlijst en voorzien van een reactie door mij als projectleider (gezamenlijk met betreffende beleidsmedewerkers) Bij de beantwoording geprobeerd de P,Q, R methode toe te passen. "Wat" is de exacte wens (proberen de wens te begrijpen, wat is de achterliggende gedachte van de wens)? "Hoe" kunnen we -wel of niet- invulling geven aan de wens? "Waarom" kunnen we wel of geen invulling geven aan de wens? Op deze manier denk je iets anders na over de tekst / argumenten die je opneemt in de reactie van de gemeente.
  je opneemt in de reactie van de gemeente.)
 • Reflectieverslag werkomgeving ZB  + (De ZB biedt mij geen prettige werkomgeving; het is zoeken hoe ik hier het beste mee kan omgaan.)
 • Zorgen over Zeeuwse vrijetijdssector - derde rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie  + (De Zeeuwse vrijetijdssector wordt zwaar ge
  De Zeeuwse vrijetijdssector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. De sector, bestaande uit verblijf, horeca en vermaak, maakt in een enquête van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme alvast de balans op voor 2020 en de resultaten laten een zorgelijk beeld zien.
  resultaten laten een zorgelijk beeld zien.)
 • Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (S13)  + (De bedrijfsarts geeft opnieuw een oordeel over jouw belastbaarheid. Dit is een zwaarwegend advies aan je werkgever en bepaalt hoe jouw re-integratieplan in het tweede ziektejaar eruit gaat zien.)
 • 15 maart: Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
  De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
  en goede manier ondersteund kunnen worden.)
 • Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
  De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
  en goede manier ondersteund kunnen worden.)
 • Evaluatie eerste ziektejaar (S12)  + (De eerstejaarsevaluatie is een formeel moment waarop je samen met je werkgever terugkijkt op het eerste ziektejaar en vooruit kijkt naar het volgende jaar.)
 • Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden  + (De grote impact van de coronacrisis op de
  De grote impact van de coronacrisis op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme wordt ook in de Zeeuwse steden zeer sterk ervaren. Maar wat is de omvang van deze impact nu eigenlijk en wat betekent dit voor Zeeuwse ondernemers? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland, onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld brengen. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Graag presenteren wij u deze in het Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden. Wij nodigen u van harte uit om dit webinar live te volgen via onderstaande link.
  inar live te volgen via onderstaande link.)
 • Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven  + (De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven.)
 • De impact van toerisme beter in beeld  + (De laatste jaren is de publieke opinie nie
  De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het draagvlak hiervoor in de samenleving (inclusief politiek) is het daarom van belang om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen. Daarom gaat Kenniscentrum Kusttoerisme hiernaar onderzoek doen. Vaak wordt alleen gekeken naar de bijdrage aan de werkgelegenheid. Maar toerisme is ook van groot belang voor andere delen van de samenleving, zoals de instandhouding van het voorzieningenniveau en een bijdrage aan een prettig leefklimaat voor inwoners.
  aan een prettig leefklimaat voor inwoners.)
 • Circa 16 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2020, een daling van 17%  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
 • CBS-cijfers toerisme in Zeeland 2020  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme impact op het toerisme en zo ook in Zeeland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in Zeeland met 19% daalde ten opzichte van 2019 en uitkwam op 9 miljoen. Daarmee is de schade in Zeeland nog beperkt gebleven, landelijk daalde het overnachtingscijfer met 30%. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.
  e cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.)
 • Roep om passende maatregelen voor getroffen toeristische sector  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
  e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
 • COVID-19 en toerisme  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme- en vrijetijdsdomein enorm hard.)
 • Rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie (vervolgonderzoek)  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
  De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
  rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
 • Overstromingsrisico en crisismanagement  + (De manier waarop er gehandeld wordt bij een overstroming, moet vooraf duidelijk zijn, zodat inwoners zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen en kwetsbare personen geëvacueerd kunnen worden.)
 • Groepsverkenning  + (De minor Fit for the Future gaat van start
  De minor Fit for the Future gaat van start. In de verkenningsfase van de minor willen wij samen met jou, als toekomstige Faciltator of Change (FoC), bepalen hoe we gaan co-evolueren. Twee sessies zijn ingepland: woensdag 10 april en donderdag 18 april, van 17:00 tot 19:30. Avondeten wordt verzorgd.
  17:00 tot 19:30. Avondeten wordt verzorgd.)
 • Nieuwe skin  + (De nieuwe skin is operationeel.)
 • Kenniscentrumopdracht  + (De opdracht aan het KC-EVM.)
 • Overnachtingen Zeeland kwart lager door coronacrisis  + (De prognose voor toerisme in Zeeland 2020 is bijgesteld: naar verwachting zal het aantal toeristische overnachtingen in 2020 een kwart lager zijn dan in 2019. Alle recente gegevens zijn bijeengebracht in een nieuwe leaflet.)
 • Fundament en uitgangspunten sociale theorie  + (De sociale theorie van de duurzame, samnelerende maatschappij samengevat.)
 • Startbijeenkomst  + (De startbijeenkomst voor de Minor via Teams. We hebben met z'n allen een "uitdaging" aan te gaan. De Omgevingswet!)
 • Inzicht in de tool - Denk jij met ons mee?  + (De terugkeer naar werk kan gezien worden a
  De terugkeer naar werk kan gezien worden als een lange reis; een reis waarin werknemers met kanker en ook hun werkgevers te maken krijgen met ingewikkelde situaties en dilemma’s. Met behulp van een online tool wordt deze reis visueel gemaakt en aangevuld met informatie.
  sueel gemaakt en aangevuld met informatie.)
 • Deels terug aan het werk (S10)  + (De terugkeer naar werk verloopt niet volgens een continu stijgende lijn, maar kent ups en downs.)
 • Naar een dementievriendelijke samenleving  + (De uitgangspunten en handelingsperspectieven voor een dementievriendelijke samenleving.)
 • Toeristische Ontmoetingsdag 2018  + (De voorbereidingen voor de Toeristische On
  De voorbereidingen voor de Toeristische Ontmoetingsdag zijn in volle gang. Hierbij geven we u alvast een voorproefje op het programma. Dit jaar staat de Toeristische Ontmoetingsdag in het teken van Toeristisch ondernemen in Zeeland. Verspreid door de Mythe vindt u een markt vol projecten en initiatieven die u direct kunt toepassen bunnen uw bedrijf. U vindt thema’s als gastheerschap, opleiden en werving personeel, subsidie mogelijkheden, robotisering en marketing. Daarnaast kunt u uw kennis verbreden tijdens de verdiepende sessies. Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn digitale vaardigheden, circulair (ver)bouwen en vitaal personeelsbeleid. Deze middag heeft u vrije keuze om verschillende sessies te volgen en om inspiratie op te doen op de markt. De gehele dag is er voldoende gelegenheid om bij te praten met collega's en partners uit de branche.
  met collega's en partners uit de branche.)
 • Toeristische Ontmoetingsdag 2018  + (De voorbereidingen voor de Toeristische On
  De voorbereidingen voor de Toeristische Ontmoetingsdag zijn in volle gang. Hierbij geven we u alvast een voorproefje op het programma. Dit jaar staat de Toeristische Ontmoetingsdag in het teken van Toeristisch ondernemen in Zeeland. Verspreid door de Mythe vindt u een markt vol projecten en initiatieven die u direct kunt toepassen bunnen uw bedrijf. U vindt thema’s als gastheerschap, opleiden en werving personeel, subsidie mogelijkheden, robotisering en marketing. Daarnaast kunt u uw kennis verbreden tijdens de verdiepende sessies. Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn digitale vaardigheden, circulair (ver)bouwen en vitaal personeelsbeleid. Deze middag heeft u vrije keuze om verschillende sessies te volgen en om inspiratie op te doen op de markt.
  n en om inspiratie op te doen op de markt.)
 • Werk aan je woning strategie  + (De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven.)
 • Yesc Summit  + (December 12th is the date! On this day, th
  December 12th is the date! On this day, the 12-hour YESC Summit will be held. Let the most creative and impactful ideas of the youngest generation of Zeeland surprise you, exchange thoughts and ideas about the current state of affairs and future of Zeeland’s energy supply and get inspired by our passionate speakers. In addition to the YESC nominees, the Summit is aimed at the regional C-level of business, industry and government and of course significant players in the regional energy transition. The Yesc summit is only accessible to invitees. 09:00 - 00.00 Oude Stadhuis Markt 1, Middelburg
  - 00.00 Oude Stadhuis Markt 1, Middelburg)
 • #1 - Subjectief welzijn in Zeeland  + (Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.)
 • #2 - Wonen in Zeeland  + (Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.)
 • #3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland  + (Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.)