Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary" met waarde "De generale repetitie.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Dow  + (De betrokkenheid van Dow in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Evides  + (De betrokkenheid van Evides in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Gemeente Terneuzen  + (De betrokkenheid van Gemeente Terneuzen in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Rijkswaterstaat  + (De betrokkenheid van Rijkswaterstaat in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Staatsbosbeheer  + (De betrokkenheid van Staatsbosbeheer in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Waterschap Scheldestromen  + (De betrokkenheid van Waterschap Scheldestromen in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Waterschap Scheldestromen  + (De betrokkenheid van Waterschap Scheldestromen in de projecten Robuust Watersysteem)
 • ZLTO  + (De betrokkenheid van ZLTO in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Zeeland Seaports  + (De betrokkenheid van Zeeland Seaports in de projecten Robuust Watersysteem)
 • Provincie Zeeland  + (De betrokkenheid van de Provincie Zeeland in de projecten Robuust Watersysteem)
 • De Beer is los in Baarland  + (De commissie "De beer is los" is opgericht
  De commissie "De beer is los" is opgericht voor de wedstrijd Duurzaam Diekendamme , waarbij dorpen een plan in konden dienden waarin zij alle toekomstideeën voor hun dorp op het gebied van duurzaamheid, sociale cohesie, cultuur, natuur en milieu konden verwerken. Baarland won de wedstrijd en kreeg een geldbedrag van 50.000 euro. Sindsdien houdt de commissie zich bezig met het, waar mogelijk, uitvoeren van onderdelen van het oorspronkelijke plan. Zo is er een bloemrijke berm gerealiseerd waar niet meer geklepeld wordt. Het maaisel wordt afgevoerd in de hoop dat door verarming van de grond een en meer gevarieerde begroeiing zal ontstaan met wilde planten en bloemen. Er is een vrijwilligerscentrale opgericht zodat dorpsbewoners die tijdelijk hulp nodig hebben, geholpen kunnen worden met bijv vervoer, kleine klusjes of boodschappen doen. Er is een waterpomp voor grondwater geinstalleerd bij de volkstuintjes, zodat de gebruikers een watervoorziening hebben voor hun tuin. Er is een introductiecursus georganiseerd voor mensen die imker willen worden. Mensen in Baarland die zonnepanelen wilden aanschaffen kregen een extra korting bij de aanschaf. Er is een cursus tuinreservaten aangeboden, er zijn warmtescans uitgevoerd bij alle woningen om mensen te attenderen op "energielekken" in hun woning, er worden in samenwerking met de enige dorpswinkel in Baarland bonnen uitgedeeld voor gratis planten en bloembollen., om aandacht te besteden aan biodiversiteit in tuinen en de leefomstandigheden van bijen. In samenwerking met de gemeente is een straat voorzien straatlantaarns op LEDverlichting, er worden Baarlandse Babbels georganiseerd met sprekers die iets vertellen over streek-eigen onderwerpen. Er is een boerenmarkt georganiseerd, er is een zwerfboekenkast in het dorpshuis, er zijn in samenwerking met de gemeente 4000 vaste planten in de gemeenteperk gezet en 1000 krokussen geplant in boomspiegels. Deze perken worden onderhouden door vrijwilligers. Er wordt zwerfafval opgeruimd en aandacht gevraagd voor afvalscheiding en lokaal verkrijgbare biologische, duurzame producten. Er is een fim gemaakt over Baarland, er wordt een dorpsboomgaard aangelegd met hoogstambomen van oude fruitrassen. De commissie probeert de dorpsbewoners te betrekken bij alle projecten en ideeën door 2x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden met informatie, oproepen en ideeën.
  reiden met informatie, oproepen en ideeën.)
 • Rapportage impact corona op Zeeuwse steden  + (De coronacrisis heeft een grote impact op
  De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Deze impact wordt ook zeer sterk ervaren in de Zeeuwse steden. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft onderzoek gedaan naar de omvang van deze impact, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld te brengen.
  in de Zeeuwse steden in beeld te brengen.)
 • 15 maart: Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
  De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
  en goede manier ondersteund kunnen worden.)
 • Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
  De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
  en goede manier ondersteund kunnen worden.)
 • Cursus Delta Expert 2021  + (De cursus Delta Expert is bedoeld voor all
  De cursus Delta Expert is bedoeld voor alle professionals, met mbo+ of hbo-werk- en denkniveau die hun kennis over de Zuidwestelijke Delta willen aanvullen, actualiseren of daarover nieuwe kennis willen opdoen. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten en lectoren van HZ University of Applied Sciences en experts van verschillende private en publieke organisaties. De docenten zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en gewend dit als een uitgebalanceerde mix van theorie en toepassing in de praktijk aan te bieden.
  n toepassing in de praktijk aan te bieden.)
 • Zorg Coöperatie Biggekerke  + (De dorpraad in Biggekerke heeft het druk.
  De dorpraad in Biggekerke heeft het druk. De plannen voor de Multifunctionele Accommodatie beginnen vorm te krijgen. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw. Duurzaam in technische zin. Maar ook duurzaam op een sociale manier. Niet alleen komen in het gebouw meerdere functies samen; ook de mogelijkheden om nog meer met en voor elkaar te doen worden verkend. Uit gesprekken die eerder zijn gevoerd met dorpsgenoten bleken er veel initiatieven te bestaan om elkaar een handje te helpen. Voor jong en oud; diverse vrijwilligers zetten zich in om goed voor elkaar te zorgen. Om nu te kijken hoe al deze initiatieven misschien nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en om te kijken wat de wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn id de dorpsraad een traject gestart om na te denken over de opzet van een mogelijke zorg coöperatie. Wellicht lijdt dit tot ook tot goede ideeën voor activiteiten die in de MFA georganiseerd kunnen worden.
  die in de MFA georganiseerd kunnen worden.)
 • Evaluatie eerste ziektejaar (S12)  + (De eerstejaarsevaluatie is een formeel moment waarop je samen met je werkgever terugkijkt op het eerste ziektejaar en vooruit kijkt naar het volgende jaar.)
 • Ziektegeld  + (De financiële afhandeling van zijn ziekte duurt lang.)
 • Duik in Zeeland  + (De flora en fauna in de Oosterschelde van
  De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in komt. Met de bouw van een onderwater gondel wordt de onderwaterwereld van de Oosterschelde voor iedereen toegankelijk. Is dit leuke idee ook haalbaar? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme werkt samen met initiatiefnemers Jan Walhout, Roel Jansen en Hans Visser mee aan het haalbaarheidsonderzoek. Ook studenten van HZ University of Applied Sciences en TU Delft zijn hierbij betrokken.
  iences en TU Delft zijn hierbij betrokken.)
 • Gemeentehuis Domburg Energieneutraal  + (De gemeente Veere heeft als doel om in 203
  De gemeente Veere heeft als doel om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn. Daarom gaat men ook aan de slag met het gemeentehuis. Doelstelling is energieneutraal en niet meer aangesloten aan het aardgas. Dit doet men door middel van zonnepanelen, warmtepomp en vervanging van installaties en voorzieningen.
  vanging van installaties en voorzieningen.)
 • Energieneutrale Gemeenteloods  + (De gemeente Veere heeft de gemeenteloods i
  De gemeente Veere heeft de gemeenteloods in Grijpskerke energieneutraal gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp, én door de verlichtingsarmaturen te vervangen. Het verbruik van de gemeenteloods in 2015 was 15.669 m3 gas en 56.000 kWh elektra. Dankzij de warmtepomp zal de loods geen gas meer gebruiken, maar neemt het elektra gebruik toe tot 74.000 kWh. De zonnepanelen zullen ongeveer 75.700 kWh per jaar opbrengen, waarmee het verwachte verbruik duurzaam wordt opgewekt.
  erwachte verbruik duurzaam wordt opgewekt.)
 • Uitrol snelle meters in Veere  + (De gemeente Veere is voor 01-08-2017 voorzien van slimme meters. Dit heeft betrekking op alle accommodaties van de gemeente Veere als alle woningen en bedrijven in de gemeente Veere.)
 • Opstellen van licht- donkerbeleid  + (De gemeente Veere start in 2017 met het opstellen van Licht- Donkerbeleid)
 • Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven  + (De gemeente Vlissingen staat voor zeven sociaaleconomische opgaven. In tekst en cijfers is de situatie geschetst.)
 • Gemeenteloods Grijpskerke Energieneutraal  + (De gemeenteloods wordt in 2017 energieneutraal gemaakt.)
 • Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden  + (De grote impact van de coronacrisis op de
  De grote impact van de coronacrisis op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme wordt ook in de Zeeuwse steden zeer sterk ervaren. Maar wat is de omvang van deze impact nu eigenlijk en wat betekent dit voor Zeeuwse ondernemers? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland, onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld brengen. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Graag presenteren wij u deze in het Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden. Wij nodigen u van harte uit om dit webinar live te volgen via onderstaande link.
  inar live te volgen via onderstaande link.)
 • Aanspreekpunt  + (De heer Raaymakers heeft de oncologieverpleegkundige als vast aanspreekpunt.)
 • Moe  + (De heer Raaymakers heeft veel last van vermoeidheid na de behandeling. Hij weet niet of hij ooit weer kan werken.)
 • Lotgenoten  + (De heer Raaymakers heeft vooral aan het begin van het traject behoefte aan contact met lotgenoten.)
 • De huisarts  + (De heer Tuinman gaat naar zijn huisarts.)
 • Casus de heer Tuinman  + (De heer Tuinman is een restaurateur in ruste. Hij is een levensgenieter met een tweede huis in Frankrijk. Hij geniet van zijn vrouw, lekker eten, muziek en de tuin. Bij hem wordt darmkanker geconstateerd.)
 • Niet meer zo jubelen  + (De heer Tuinman wordt moe en krijgt zwarte ontlasting. Hij besluit naar de huisarts te gaan.)
 • Ervaringen delen  + (De heer en mevrouw Raaymakers bespreken hun zorgen vooral met elkaar.)
 • Natuur & toerisme- de Zeeuwse natuurbeleving  + (De interpretatie en beleving van natuur is
  De interpretatie en beleving van natuur is voor iedere persoon verschillend. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzocht daarom hoe verschillende type toeristen natuur en cultuurlandschappen beleven. Ook werd gekeken naar hoe natuur en toerisme elkaar kunnen versterken.
  tuur en toerisme elkaar kunnen versterken.)
 • Opvoeden en corona  + (De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland zijn zowel positief (meer quality time) als negatief (thuiswerken en opvang). Het positieve effect lijkt nadrukkelijker herkend te worden door ouders van jonge kinderen.)
 • Opvoeden en corona  + (De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland.)
 • Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland  + (De inzichten van dit onderzoek dragen bij
  De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners.
  en samenredzaamheid is onder de inwoners.)
 • Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid  + (De kennisagenda toeristische mobiliteit en
  De kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid is samengesteld met het doel om alle bestaande kennis rondom mobiliteit en bereikbaarheid te bundelen. Jaarlijks worden in de provincie Zeeland verschillende onderzoeken uitgevoerd omtrent deze thema’s. Deze onderzoeken worden veelal gebaseerd op eerdere kennis en beschikbare literatuur. De wens is om deze onderzoeken en bijbehorende literatuur op een samenvattende wijze bij elkaar te brengen in een kennisagenda. Het uiteindelijke doel is om deze agenda jaarlijks te updaten met alle nieuwe ontwikkelingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid
  lingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid)
 • Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek  + (De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan
  De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan de ambitie uitgesproken om een energieneutraal dorp te worden en zo te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. Om dit te kunnen bereiken is met gestart met het opzetten van een energiecoöperatie met een onderliggende denktank. Het eerste project van de energiecoöperatie en te komen tot een energieneutraal dorp is het realiseren van een zonnepark op de vml. stortplaats van Wielemaker aan de Breeweg (dit project is los ingevoerd).
  de Breeweg (dit project is los ingevoerd).)
 • Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven  + (De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven.)
 • De impact van toerisme beter in beeld  + (De laatste jaren is de publieke opinie nie
  De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het draagvlak hiervoor in de samenleving (inclusief politiek) is het daarom van belang om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen. Daarom gaat Kenniscentrum Kusttoerisme hiernaar onderzoek doen. Vaak wordt alleen gekeken naar de bijdrage aan de werkgelegenheid. Maar toerisme is ook van groot belang voor andere delen van de samenleving, zoals de instandhouding van het voorzieningenniveau en een bijdrage aan een prettig leefklimaat voor inwoners.
  aan een prettig leefklimaat voor inwoners.)
 • Leaflet kerncijfers verblijfstoerisme Zeeland 2020-2021  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
 • Circa 16 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2020, een daling van 17%  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
 • CBS-cijfers toerisme in Zeeland 2020  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme impact op het toerisme en zo ook in Zeeland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in Zeeland met 19% daalde ten opzichte van 2019 en uitkwam op 9 miljoen. Daarmee is de schade in Zeeland nog beperkt gebleven, landelijk daalde het overnachtingscijfer met 30%. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.
  e cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.)
 • Economische impact corona op toerisme in Zeeland  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
  e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
 • Roep om passende maatregelen voor getroffen toeristische sector  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
  De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
  e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
 • COVID-19 en toerisme  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme- en vrijetijdsdomein enorm hard.)
 • Rapportage Economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie - deel 2  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
  De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
  rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
 • Rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie (vervolgonderzoek)  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
  De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
  rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
 • Overstromingsrisico en crisismanagement  + (De manier waarop er gehandeld wordt bij een overstroming, moet vooraf duidelijk zijn, zodat inwoners zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen en kwetsbare personen geëvacueerd kunnen worden.)