Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary" met waarde "Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 27 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij  + (De sociale theorie van een duurzame, samen
  De sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij beschrijft een proces van gezamenlijk leren van en vooruitgang brengen in maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen zijn een dementievriendelijke maatschappij, burger- en overheidsparticipatie en circulaire economie.
  rheidsparticipatie en circulaire economie.)
 • Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  + (De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
  De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
  es via de website "www.stadspleinveere.nl")
 • Van verificatie naar validatie  + (De stap van "doen we de dingen goed?" naar "doen we gezamenlijk de goede dingen?".)
 • Startbijeenkomst  + (De startbijeenkomst voor de Minor via Teams. We hebben met z'n allen een "uitdaging" aan te gaan. De Omgevingswet!)
 • Inzicht in de tool - Denk jij met ons mee?  + (De terugkeer naar werk kan gezien worden a
  De terugkeer naar werk kan gezien worden als een lange reis; een reis waarin werknemers met kanker en ook hun werkgevers te maken krijgen met ingewikkelde situaties en dilemma’s. Met behulp van een online tool wordt deze reis visueel gemaakt en aangevuld met informatie.
  sueel gemaakt en aangevuld met informatie.)
 • Contact met werkplek  + (De terugkeer naar werk verloopt niet volgens een continu stijgende lijn, maar kent ups en downs.)
 • Deels terug aan het werk (S10)  + (De terugkeer naar werk verloopt niet volgens een continu stijgende lijn, maar kent ups en downs.)
 • Begeleiding beginnende leerkracht  + (De themawerkgroep Begeleiding beginnende l
  De themawerkgroep Begeleiding beginnende leerkracht onderzoekt op welke manier startende leerkrachten kunnen worden ondersteund om te floreren en zelfvertrouwen te krijgen in de inductiefase. Dat doen zij met behulp van de aanwijzingen van het Partnerschap Opleiden in de school.
  an het Partnerschap Opleiden in de school.)
 • Opbrengstgericht Werken  + (De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken
  De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.
  en in de professionele leergemeenschappen.)
 • Samen leren en opleiden in het basisonderwijs  + (De themawerkgroep Samenwerking Algemeen ve
  De themawerkgroep Samenwerking Algemeen verzamelt en evalueert de samenwerking tussen PO-veld en de HZ-pabo en verzamelt en analyseert geleerde lessen uit de inhoudelijke themawerkgroepen. De themawerkgroep doet ook onderzoek naar het werken in leergemeenschappen en in PLG's in het bijzonder.
  meenschappen en in PLG's in het bijzonder.)
 • Naar een dementievriendelijke samenleving  + (De uitgangspunten en handelingsperspectieven voor een dementievriendelijke samenleving.)
 • Wat neem jij mee op deze reis dat we goed kunnen gebruiken? (Bagage cliëntondersteuner)  + (De voorbedrukte kaarten met vaardigheden z
  De voorbedrukte kaarten met vaardigheden zijn ingewisseld voor twee lege schrijfkaarten: 1. voor vaardigheden van formele cliëntondersteuner en onderstreept welke ook gelden voor de informele cliëntondersteuner 2. voor vaardigheden die speciaal gelden voor informele cliëntondersteuners
  gelden voor informele cliëntondersteuners)
 • Toeristische Ontmoetingsdag 2018  + (De voorbereidingen voor de Toeristische On
  De voorbereidingen voor de Toeristische Ontmoetingsdag zijn in volle gang. Hierbij geven we u alvast een voorproefje op het programma. Dit jaar staat de Toeristische Ontmoetingsdag in het teken van Toeristisch ondernemen in Zeeland. Verspreid door de Mythe vindt u een markt vol projecten en initiatieven die u direct kunt toepassen bunnen uw bedrijf. U vindt thema’s als gastheerschap, opleiden en werving personeel, subsidie mogelijkheden, robotisering en marketing. Daarnaast kunt u uw kennis verbreden tijdens de verdiepende sessies. Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn digitale vaardigheden, circulair (ver)bouwen en vitaal personeelsbeleid. Deze middag heeft u vrije keuze om verschillende sessies te volgen en om inspiratie op te doen op de markt. De gehele dag is er voldoende gelegenheid om bij te praten met collega's en partners uit de branche.
  met collega's en partners uit de branche.)
 • Toeristische Ontmoetingsdag 2018  + (De voorbereidingen voor de Toeristische On
  De voorbereidingen voor de Toeristische Ontmoetingsdag zijn in volle gang. Hierbij geven we u alvast een voorproefje op het programma. Dit jaar staat de Toeristische Ontmoetingsdag in het teken van Toeristisch ondernemen in Zeeland. Verspreid door de Mythe vindt u een markt vol projecten en initiatieven die u direct kunt toepassen bunnen uw bedrijf. U vindt thema’s als gastheerschap, opleiden en werving personeel, subsidie mogelijkheden, robotisering en marketing. Daarnaast kunt u uw kennis verbreden tijdens de verdiepende sessies. Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn digitale vaardigheden, circulair (ver)bouwen en vitaal personeelsbeleid. Deze middag heeft u vrije keuze om verschillende sessies te volgen en om inspiratie op te doen op de markt.
  n en om inspiratie op te doen op de markt.)
 • Peilgebieden Robuust Koppelen  + (De vraag naar een grotere flexibiliteit van het watersysteem als het gaat om het leveren van zoetwater aan de regio en zijn functies.)
 • Peilgebieden Robuust Koppelen  + (De vraag naar een grotere flexibiliteit van het watersysteem als het gaat om het leveren van zoetwater aan de regio en zijn functies.)
 • Haalbaarheidsonderzoek Watertaxi Veere  + (De watertaxi langs het strand is een uniek
  De watertaxi langs het strand is een uniek concept in Nederland. Er bestaat een steeds grotere drang naar modernisatie, om zo een gebied goed op de kaart te zetten. Ook in de gemeente Veere is dit het geval. In de gemeente wordt er met de tijd meegegaan om zo het gebied interessant te houden voor bezoekers. De watertaxi zal langs de Veerse kustdorpen varen met per dorp een stoplocatie. Dit kan meewerken om de bezoekers enthousiast te houden, en om ze terug te laten komen naar het gebied. Naast de gemeente Veere zijn ook verschillende ondernemers geïnteresseerd in de watertaxi. Het grootste vraagstuk dat bestaat onder deze groep is of een watertaxi realistisch, en dus haalbaar is langs de kust van de gemeente Veere.
  ar is langs de kust van de gemeente Veere.)
 • Pilot Verduurzamen Halve Maanstraat  + (De werkgroep Oostkapelle heeft in Oostkape
  De werkgroep Oostkapelle heeft in Oostkapelle de Halve Maanstraat opgepakt om te kijken hoe de woningen kunnen verduurzaamd. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen en zij hebben een cursus Warmtecamera beelden gekregen en zijn aan de gang gegaan in de halve maanstraat in Oostkapelle met een warmtecamera. Ze hebben de woningen in kaart gebracht. Dit project was een opstap naar het verduurzamen van heel Oostkapelle
  naar het verduurzamen van heel Oostkapelle)
 • Andere keuzes  + (De ziekte heeft ervoor gezorgd dat ze nu andere keuzes maakt.)
 • Werk aan je woning strategie  + (De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven.)
 • Werk aan je woning strategie  + (De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven.)
 • Strategieontwikkeling  + (De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven.)
 • Yesc Summit  + (December 12th is the date! On this day, th
  December 12th is the date! On this day, the 12-hour YESC Summit will be held. Let the most creative and impactful ideas of the youngest generation of Zeeland surprise you, exchange thoughts and ideas about the current state of affairs and future of Zeeland’s energy supply and get inspired by our passionate speakers. In addition to the YESC nominees, the Summit is aimed at the regional C-level of business, industry and government and of course significant players in the regional energy transition. The Yesc summit is only accessible to invitees. 09:00 - 00.00 Oude Stadhuis Markt 1, Middelburg
  - 00.00 Oude Stadhuis Markt 1, Middelburg)
 • #1 - Subjectief welzijn in Zeeland  + (Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.)
 • #1 - Subjectief welzijn in Zeeland  + (Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.)
 • #1 - Subjectief welzijn in Zeeland  + (Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.)
 • #3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland  + (Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.)
 • #3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland  + (Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.)
 • #3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland  + (Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.)
 • #4 - Milieu in Zeeland  + (Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.)
 • #4 - Milieu in Zeeland  + (Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.)
 • #4 - Milieu in Zeeland  + (Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.)
 • #5 - Samenleven in Zeeland  + (Deel 5 uit onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
 • #5 - Samenleven in Zeeland  + (Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
 • #5 - Samenleven in Zeeland  + (Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
 • #6 - Materiële welvaart in Zeeland  + (Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland.)
 • #6 - Materiële welvaart in Zeeland  + (Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland.)
 • #6 - Materiële welvaart in Zeeland  + (Deel 6 uit onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
 • Robuust Watersysteem  + (Definities Robuust watersysteem)
 • Design and Develop  + (Dementia friendly walking.)
 • Democratic and Strategic Process  + (Democratic and Strategic Process.)
 • Leaflet Customer Journey Zeeland 2017  + (Denk jij ‘de toerist’ in Zeeland goed te k
  Denk jij ‘de toerist’ in Zeeland goed te kennen? Weet jij waarom een gast wel bij de buurman boekt maar niet bij jou? Wat onderneemt een gast eigenlijk tijdens zijn vakantie? Het Kenniscentrum Kusttoerisme publiceert nieuwe kerncijfers over de gast in Zeeland in 2017. Hierbij zoomen we in op de reis die de gast aflegt om tot bepaalde keuzes te komen. Verdiep je in de ontwikkelingen en speel nog beter in op de behoeften van jouw gast!
  og beter in op de behoeften van jouw gast!)
 • Method  + (Describing the method used for this research project)
 • Projecten  + (Details van alle projecten Robuust Watersysteem)
 • Optimization of diatom (Skeletonema costatum) production in vertically stacked horizontal tubular photobioreactors  + (Develop a cultivation plan for Skeletonema
  Develop a cultivation plan for Skeletonema costatum Research type: literature study, experiments (HZ, Vlissingen) Research level: minor / internship / final thesis (BSc./MSc. level) Prerequisite: good understanding of biology/chemistry; good analytical skills; communicative.
  ry; good analytical skills; communicative.)
 • Automation of algae cultivation  + (Develop and test a method to automate the biomass determination and the dilution rate in SEA cap systems, similar to the turbidostat method used in photobioreactors.)
 • Explore  + (Developing vitality boulevard.)
 • STARR 3 Achterhalen wereldbeelden door interview aan de hand van 12/24 vragen  + (Deze STARR beschrijft het gesprek met twee
  Deze STARR beschrijft het gesprek met twee procesregisseurs (CW en MM), gehouden door Margreet van Heest (MH) en genotuleerd door Janny de Jonge (JJ) in november 2020. We hebben het interview samen voorbereid aan de hand van de ‘rake vragen voor de verkenning van wereldbeelden en mogelijkheden van betrokkenen in uitdagende situaties’. Ik wil oefenen met het houden van een interview. Belangrijke leerdoelen voor mij zijn het open luisteren, het weghouden van een oordeel, het zelf op zoek gaan naar het begrip ‘wereldbeelden’ door middel van een semi-gestructureerd gesprek. Deze doelen zijn bedoeld om mijn competenties op dit vlak te verbeteren door te doen. Daarnaast heb ik als doel dat ik actief met mensen in gesprek wil over de nieuwe programmadoelen voor de komende jaren. Ik ben benieuwd naar hun beeld daarover. De procesregisseurs spelen een belangrijke rol in de keten. Wat is hun beeld bij bijvoorbeeld het kunnen afschalen van zorg, het beter benutten van eigen kracht en wat daarvoor nodig is? Wat is de rol van de gemeente nu en wat zou deze moeten zijn? Hoe kijken zij naar hun eigen rol in het geheel? Het interview is bedoeld om samen onderzoekend vanuit het nu te kijken welke veranderingen/ aanpassingen in de toekomst gewenst zijn. De vragen die we hebben voorbereid dienden als uitgangspunt voor het gesprek. Het was een leuk gesprek, waar veel zinvolle informatie uit is voortgekomen. Deze informatie vraagt wel een vervolg: wat willen we met de punten die zijn aangeraakt? Hoe laten we de verbeterpunten terugkomen in de grote vervolglijnen van het programma 2021-2024? Hier komt het systeemdenken om de hoek kijken: het geheel kunnen overzien en de juiste stapjes zetten om verder te komen (PQR – purposeful activity model ontwikkelen).
  – purposeful activity model ontwikkelen).)
 • Intervisiesessie KOMT TE VERVALLEN  + (Deze intervisiesessie komt te vervallen)
 • Consortiumbijeenkomst 16 april 2020  + (Deze pagina bevat de rapporten, presentaties en verslag van de online bijeenkomst met het consortium en expertgroep)