Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary" met waarde "EMM Skin is operationeel.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 26 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Reisgezelschap  + (Dit is het reisgezelschap.)
 • Test 3  + (Dit is mijn test.)
 • Klankbordgroep  + (Dit is stap 1.)
 • Stap 2  + (Dit is stap 2.)
 • Oproep: Ondernemers gezocht in de recreatieve sector met een frontoffice op Schouwen-Duiveland  + (Dit jaar start Kenniscentrum Kusttoerisme
  Dit jaar start Kenniscentrum Kusttoerisme een pilot op Schouwen-Duiveland waardoor je je kennis over de omgeving in een razend tempo en op een speelse manier kunt verbreden. Speciaal voor frontoffice medewerkers op Schouwen-Duiveland wordt hiervoor een app (Knowingo) ingericht. Via een spel, bestaande uit meerdere vragen per keer en per thema, kunnen medewerkers het zelfs tegen elkaar opnemen. Op deze manier ontwikkelen uw medewerkers kennis over de omgeving én krijgen uw gasten de beste tips over Schouwen-Duiveland. U, als werkgever, kunt de geteste kennis ook inzien en hier op inspelen.
  ste kennis ook inzien en hier op inspelen.)
 • Eindeloos Eiland Festival  + (Dit jaar wordt alweer de 5e editie van het
  Dit jaar wordt alweer de 5e editie van het Eindeloos Eiland Festival georganiseerd. Op 14, 15 en 16 juni staat het eiland Noord-Beveland in het teken van muziek, dans, natuur en culinair eten. Dit jaar heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme een mooie kans gekregen om invulling te geven aan dit festival.
  en om invulling te geven aan dit festival.)
 • Groene Innovatieprijs  + (Dit najaar starten we met de Groene Innova
  Dit najaar starten we met de Groene Innovatieprijs, een geldprijs voor innovatieve, groene ondernemers. Inwoners van de gemeente Veere kunnen ondernemers met een bijzonder duurzaamheidsinitiatief nomineren. De Groene Innovatieprijs Gemeente Veere, bestaande uit een geldprijs van € 10.000,- wordt vanaf 2017 jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve, groene ondernemer in de gemeente Veere. De ondernemer heeft in het betreffende jaar een bijzondere, groene innovatie gerealiseerd of in gang gezet die bijdraagt aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Veere: een energie-neutrale gemeente Veere in 2050 en een volledig energie neutrale organisatie in 2030. Op verzoek van de Veerse gemeenteraad is de Groene Innovatieprijs Gemeente Veere geïntroduceerd. Met de jaarlijkse geldprijs wil men succesvolle duurzaamheidsinitiatieven in de regio waarderen en stimuleren.
  ieven in de regio waarderen en stimuleren.)
 • Verkenning nieuwe bedrijfsmodellen  + (Dit onderzoek is een eerste verkenning naar (nieuwe) duurzame bedrijfsmodellen in de toeristenindustrie.)
 • Werkzaamheden KC EVM  + (Dit project beschrijft de werkzaamheden van het Kenniscentrum EVM. Hierin staan de jaarplannen en de jaarverslagen en andere, relevante plannen en werkzaamheden.)
 • Skills4CMT  + (Dit project stemt het hoger onderwijs beter af op de behoeften en kansen van het kust- en maritiem toerisme, stimuleert de regionale economie en het creëren en behouden van banen in kustgebieden en gemeenschappen.)
 • Geleerde lessen  + (Dit zijn de geleerde lessen op het gebied van specifieke spelsessies, Het Nieuwe Samemspel als spel en sociale theorie van een duurzame, samenlerende maatschappij.)
 • PhD trajectory  + (Documenting the process and results (e.g., papers) of the trajectory leading to the PhD degree.)
 • Webinar: Onderzoek impact Corona in de zeeuwse binnensteden  + (Donderdag 18 juni 2020 16.00 wordt het Webinar: Onderzoek impact Corona in de zeeuwse binnensteden georganiseerd. Geïnteresseerd? U vindt de link naar de livestream in dit item.)
 • Samenwerking tussen leerkrachten in de onderbouw  + (Door het steeds lagere leerlingaantal op d
  Door het steeds lagere leerlingaantal op de scholen is het van belang om iets in de organisatie te veranderen om de scholen open te houden. Daarom is ervoor gekozen om een tandemschool op te starten, hierbij blijven alle locaties bestaan maar is er één directeur. Bij de start van de tandemschool willen de leerkrachten en de directeur ervoor zorgen dat er een samenwerking tussen de leerkrachten komt. Om deze samenwerking te gaan vormen is het van belang dat er wordt gekeken naar de wensen van de leerkrachten. Vandaar is er de hoofdvraag: Welke mogelijkheden zien de leerkrachten van de onderbouw van de basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen, basisschool Sint Bernardus te Clinge en basisschool Ter Doest te Graauw om samen te werken binnen de tandemschool? Deze wordt in de loop van het onderzoek beantwoord. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van de SSM-methodologie, het houdt in dat dit een kwalitatief actieonderzoek is. Zo zijn er diepgaande interviews afgenomen onder de leerkrachten, huidige directeuren en de interne begeleiders. Deze interviews zijn naderhand geanalyseerd en gecodeerd om antwoord te geven op de deel- en hoofdvragen. Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten gekomen er zijn al verschillende vormen van samenwerking aanwezig. De leerkrachten willen de samenwerking voortzetten en verder uitbreiden. Hier hebben ze voornamelijk tijd voor nodig. Ook de collegialiteit van de mede teamleden is iet onbelangrijk geven de leerkrachten aan. De conclusie van het onderzoek is dat de leerkrachten op verschillende manieren willen samenwerken en zij staan open voor de samenwerking. Als eerste willen ze alle vormen van samenwerking die al gaande zijn voortzetten. Maar de leerkrachten willen ook graag intervisie, het liefst met leerkrachten met dezelfde groepen en/of taken. Hierbij willen ze graag problemen bespreken en kijken hoe een ander deze problemen oppakt. Daarnaast willen ze ook in de samenwerking gebruik maken van het uitwisselen van methoden, materialen en stof. Om het onderzoek af te sluiten zijn er nog enkele aanbevelingen gedaan. Zo wordt er door de leerkrachten gevraagd om duidelijkheid en informatie over de organisatie van de tandemschool die door de directeur verstrekt dient te worden. Tevens is er vraag naar inventarisatie van onderwijskundige methoden en kwaliteiten van de leerkrachten. Als laatste is er vraag naar intervisie om de samenwerking te vormen. Een vervolg op dit onderzoek zou een onderzoek zijn naar de wensen van leerkrachten van de bovenbouw. Ook zou er een vervolg kunnen komen wanneer de samenwerking van start is gegaan en deze kan dan in het vervolgonderzoek worden opgevolgd.
  in het vervolgonderzoek worden opgevolgd.)
 • Vertrouwen  + (Door middel van een training heeft mevrouw Schoonenbrug geleerd om vertrouwen te hebben en er het beste van te maken.)
 • Kansen van robotisering voor Zeeland  + (Door nieuwe technologische ontwikkelingen
  Door nieuwe technologische ontwikkelingen doen steeds meer en steeds slimmere robots hun intrede bij ondernemingen. Uit een recente studie van het World Economic Forum blijkt dat verwacht wordt dat in 2025 meer dan de helft van de banen door robots zal worden uitgevoerd. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven zal hiermee te maken krijgen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het Zeeuwse bedrijfsleven? Hoe kunnen ondernemers bereiken dat de inzet van robots binnen hun bedrijf een succes wordt? Tegelijkertijd speelt de vraag of de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie als een kans of als een bedreiging dient te worden beschouwd. In opdracht van SER-Zeeland heeft het kenniscentrum Ondernemen & Innoveren van de HZ een studie verricht naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie.
  nde robotisering voor de Zeeuwse economie.)
 • Pilot 3 Developing Vitality Boulevard  + (Dorp Cadzand (village) en Bad Cadzand (bea
  Dorp Cadzand (village) en Bad Cadzand (beach part) are about 2 km apart. The localpopulation lives mostly in the village part while second home owners and tourists stay mainly in the 'Bad' area. The idea is to better combine both areas, finding sustainable solutions that keep the elderly active and increase vitality, also tackling the problem of loneliness by looking at network solutions. Similar situations exist in several European coastal villages, hence the interest to develop this pilot.
  hence the interest to develop this pilot.)
 • Dow Benelux  + (Dow Benelux, vertegenwoordiger van de indu
  Dow Benelux, vertegenwoordiger van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, is een grote eindgebruiker van zoetwater – welke lange termijn doelen (o.a. maximaliseren van het hergebruik van proceswater) kan implementeren in overeenstemming met de omliggende stakeholder zoals het Waterschap, agricultuur en natuurorganisaties. Dow Benelux streeft naar een gesloten waterbeheer richting 2025. Dit houdt onder andere in het ontzien het gebruik van de drinkwatervoorziening, gebruik maken van regionale waterstromen en optimaal hergebruik.
  nale waterstromen en optimaal hergebruik.)
 • Gust’eaux  + (Drinking water from purified wastewater? T
  Drinking water from purified wastewater? The restaurant Gust’eaux in Kuurne (Belgium) partnered with BOSAQ, Tuincreatie Igodt, Vlakwa and Ghent University to establish a world-first(!). The restaurant provided its visitors with high-quality drinking water, produced from their own wastewater using state-of-the-art technology.
  tewater using state-of-the-art technology.)
 • Energievoorziening van automatiseringsmodules  + (Duur en periode zijn nog flexibel in te plannen)
 • Energietransitie binnen een VVE  + (Duur en periode zijn nog flexibel in te plannen)
 • We are tomorrow klimaatfestival  + (Duurzaamheid in 2050 (Dutch) Location: Westergas Pazzanistraat 33, 1014 BE Amsterdam, Netherlands 12:00 - 23:00)
 • Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere  + (Duurzaamheidsplan van de gemeente Veere)
 • Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere  + (Duurzaamheidsplan van de gemeente Veere)
 • Project- Windpark Bouwdokken  + (E-connection gaat 9 windmolens bouwen van ieder 4.2 MW en wat een totaal levert van 128 miljoen kWh. Dit is goed om 42.000 woningen van elektriciteit te voorzien.)
 • Expertise Management Methodology (EMM)  + (EMM is de methodologie waarmee het kennisc
  EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.
  reldbeelden en doelstellingen op nahouden.)
 • Driedubbelslag  + (Een concreet project zou niet alleen moeten bijdragen aan een maatschappelijke opgave. Het project zou ook de mogelijkheden moeten verschaffen voor het opdoen van nieuwe competenties en het trekken van lessen.)
 • Het onderzoek  + (Een darmonderzoek in het ziekenhuis volgt.)
 • Films in Zeeland  + (Een eerste verkenning van het gemeenschappelijk nut van meer film- en tv-producties in Zeeland.)
 • Aandacht  + (Een kaartje betekent veel als je ziek bent.)
 • Eindbestemming op de kampvuurkaart  + (Een klimaatbestendig Nieuwdorp)
 • Klanttevredenheid gastheerschap Westerschelde Ferry  + (Een onderzoek naar de klanttevredenheid en het gastheerschap op de Westerschelde Ferry.)
 • Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland  + (Een onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona op kwetsbare groepen in Zeeland.)
 • Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen  + (Een overzicht van alle aanbieders van toeristisch recreatieve vervoermiddelen (op Walcheren) op kaart weergegeven.)
 • Uitvoeringsprogramma Toeristische Uitvoerings Alliantie  + (Een overzicht van de (uitgevoerde) projecten binnen het uitvoeringsprogramma 'toeristische mobiliteit' van de Toeristische Uitvoerings Alliantie.)
 • Samenwerken over instanties heen  + (Een persoon met dementie kan beter worden ondersteund als instanties en vrijwilligers met specifieke kwaliteiten met elkaar samenwerken in het belang van deze persoon en zijn of haar omgeving.)
 • Reflectie Grensoordelen en eeuwige driehoek  + (Een praktijkvoorbeeld uit I KNOW HOW met vragen naar grensoordelen en verschuivende inzichten.)
 • Subproject 1  + (Een project kan ook uit subprojecten bestaan)
 • Levensduurverlenging damwanden  + (Een project over de levensduurverlenging van damwanden in het Zeeuwse estuarium)
 • Reflectie op mijn persoonlijke leerdoelen  + (Een terugblik op mijn leerwensen bij de start van de minor en bijstelling leerdoelen.)
 • Testlesje  + (Een testles.)
 • Zandhonger updates van Oosterschelde  + (Een update verzorgen van de Oosterschelde
  Een update verzorgen van de Oosterschelde zandhonger erosievoorspellingen voor de jaren 2030,40..2100 Research type: desk analysis Research level: graduation bachelor thesis project Prerequisite: interesse in morfologie en sediment. Het analyseren van grote hoeveelheden data met Microsoft Access, GIS, en Matlab vormt een belangrijk onderdeel van dit project.
  een belangrijk onderdeel van dit project.)
 • Human Capital Agenda  + (Een van de strategische opgaven waar het H
  Een van de strategische opgaven waar het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme mee aan de slag gaat is dat van Human Capital. Het gastvrijheidsdomein kent grote tekorten aan gekwalificeerd personeel. De ambitie binnen het Human Capital project is het creëren van balans op de arbeidsmarkt in het gastvrijheidsdomein, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
  wel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.)
 • Webinar Zeeuws hotelmarktonderzoek  + (Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt afgerond. Graag nodigen wij uit voor een webinar, een online presentatie van de resultaten, op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.00 uur.)
 • Webinar Zeeuwse hotelmarkt  + (Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar
  Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt afgerond. Graag nodigen wij uit voor een webinar, een online presentatie van de resultaten, op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.00 uur. De resultaten geven inzicht in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt van de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen voor hotelconcepten in Zeeland. Het onderzoek is in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. De resultaten delen we graag met u.
  risme. De resultaten delen we graag met u.)
 • Eerste rijke plaatje  + (Eerste rijke plaatje)
 • Toepassingssessie 1  + (Eerste toepassingssessie)
 • Workshop Introductie Sociale Theorie  + (Eerste workshop, een overzicht van de vele aspecten van de sociale theorie. * Tijd: 17:00 - 20:00 * Locatie: A224, HZ, Vlissingen)
 • DeltaDrip  + (Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.)
 • DeltaDrip  + (Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.)