Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat. Het Fonds wil de taal van de makers spreken, relaties aangaan op inhoudelijk niveau en stelt zich op als deskundige gesprekspartner.

Tegelijkertijd wil het Fonds Podiumkunsten zich onderscheiden door zorgvuldig en transparant te zijn in haar beoordelingen en besluiten. Het Fonds Podiumkunsten beschikt jaarlijks over een budget van ongeveer 46 miljoen euro aan publieke middelen.

Naast de meerjarige activiteitensubsidie (2013-2016) biedt het Fonds Podiumkunsten enkelvoudige en tweejarige programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies voor componisten en podiumkunstenaars.

Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds Podiumkunsten. (Bron: Fonds Podiumkunsten - personal website)

Schema: Muziek, Context: Financiën
Verwant: De Piek, GraauwRock, VESTROCK, Watch Out, Zeeland Nazomerfestival (ZNF), Componist, Muziekgezelschap
Voorbeeld van: Muziekfonds

Verwant: (werk in uitvoering)
subsidieert (VESTROCK), ondersteunt (De Piek), subsidieert (GraauwRock), ondersteunt (Componist), ondersteunt (Muziekgezelschap), subsidieert (Watch Out), subsidieert (Zeeland Nazomerfestival (ZNF))Bezig met het laden van de kaart...


Fonds Podiumkunsten

Adres Koningin Julianaplein 10

2595 AA Den Haag

T +31-070-7072700 E info@fondspodiumkunsten.nl
W http://fondspodiumkunsten.nl/nl/
Info Postbus 85974, 2508 CR Den HaagInhoud

Referenties
Afhankelijk van.

Afhankelijk van Fonds Podiumkunsten
Draagt bij Factor Constante
Interval Min Max
Opmerkingen