Muziektherapie

De helende werking van muziektherapie (foto: Flickr).

In Zeeland bevinden zich enkele vrijgevestigde muziektherapeuten. (Bron: Muziektherapie.nl)

Formele omschrijving

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. (Bron: NVvMT)

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij behandeling, onderbouwd vanuit onderzoek. De therapie wordt aangeboden aan kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of een gedragsstoornis. Muziektherapie is tevens geschikt voor volwassenen met een depressie, trauma of angst(stoornis). Ook mensen met de ziekte van Parkinson of Alzheimer kunnen veel baat hebben bij muziektherapie. Van muziektherapie merk je snel effect en er zijn geen vervelende bijwerkingen.

Muziektherapeuten zijn de specialisten in het toepassen van muziek bij gezondheidsvragen. Ze werken met individuele cliƫnten, groepen, echtparen en gezinnen. Muziektherapeuten kunnen hun kwaliteiten ook inzetten voor persoonlijke coaching en het trainen van teams. (Bron: NVvMT)

Muziektherapeuten werken individueel, met gezinnen en met groepen. Veel muziektherapeuten zijn verbonden aan ggz-instellingen, ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen, de jeugdzorg of revalidatiecentra. Maar er zijn ook vrijgevestigde muziektherapeuten. (Bron: Muziektherapie.nl)

Schema: Muziek, Context: Positieve gezondheidsaspecten
Verwant: Muziekcognitie, Muziektherapeut
Onderwerp: TZW:muziektherapie
Inhoud

Referenties