Vocaal ensemble

Met samenzang of vocaal ensemble wordt een manier van zingen bedoeld waarbij een groep mensen gezamenlijk een lied ten gehore brengt. Typerend is dat de zangers niet muzikaal geschoold hoeven te zijn en dat de te zingen muziek meestal makkelijk in het gehoor ligt. De samenzang wordt begeleid door één of meerdere muziekinstrumenten en/of één of meer voorzangers. Samenzang draagt bij aan een gevoel van verbondenheid van gelijkgezinden. (Bron: Wikipedia)

Formele omschrijving

... (Bron: Grove Music Online (GMO))

Schema: Muziek, Context: Ensembles
Overkoepelend: Muziekensemble
Inhoud

Referenties