Vrouwenkoor

Een vrouwenkoor is een koor bestaande uit louter vrouwelijke stemtypen. De bezetting van een vrouwenkoor bevat partijen voor sopraan en alt. Soms zijn de sopranen en alten gesplitst in hoge en lage sopranen, en hoge en lage alten. Hierdoor wordt driestemmige of vierstemmige koorzang mogelijk.

Vrouwenkoren kennen een lange traditie. Ze ontstonden vooral in kloosters, waar de seksen gescheiden waren. De nonnen zongen samen tijdens de diverse kerkelijke vieringen in de diensten. (Bron: Wikipedia)

Formele omschrijving

...(Bron: Grove Music Online (GMO))

Schema: Muziek, Context: Koren
Overkoepelend: Koor
Inhoud

Referenties