Chemische parameters


Eigenschappen

Context Waterbehandeling en zuivering
prefLabel Chemische parameters
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader Waterkwaliteitsparameters
narrower
partOf
association
related
creator


De View-Navigation (VN) pagina's.

Definitie

De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren. Chemische parameters kan Nitraat, Fosfaat en CZV zijn. Source: Adapted from Lenntech.nl