Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Summary be" met waarde "Afgelopen maanden hebben 1e jaar studenten van de opleiding Commerciële". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 406 resultaten vanaf #1.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   (Afgelopen maanden hebben 1e jaar studenten van de opleiding Commerciële)
  • Terugblik Toeristische Ontmoetingsdag 2019  + (Afgelopen woensdag 20 november organiseerde Kenniscentrum Kusttoerisme de Toeristische Ontmoetingsdag.)
  • Zomer in Zeeland 2019 – minder gasten, meer overnachtingen  + (Afgelopen zomer hebben weer vele gasten va
   Afgelopen zomer hebben weer vele gasten van Zeeland mogen genieten, zo blijkt uit de voorlopige toeristische cijfers gepubliceerd door CBS. In juli en augustus bezochten zo’n 712.000 verblijfsgasten Zeeland, iets minder dan in de zomer van 2018 toen 726.000 verblijfsgasten Zeeland bezochten. Ondanks de lichte daling van het aantal gasten in de zomermaanden, steeg het aantal overnachtingen met 4,7% naar bijna 4 miljoen overnachtingen. Gemiddeld genomen verbleven gasten zo’n 5,6 nachten in Zeeland, vorige zomer was dit nog 5,2 nachten.
   and, vorige zomer was dit nog 5,2 nachten.)
  • Afspraak met gezondheid en werk experts  + (Afspraak met gezondheid en werk experts met als doel ...)
  • Afspraak met huisarts  + (Afspraak met huisarts met als doel ...)
  • Afspraak met werk experts  + (Afspraak met werk experts met als doel ...)
  • Airbnb aan de kust- De impact van Airbnb op de Nederlandse Noordzeekust  + (Airbnb is een sociaal online platform. Het
   Airbnb is een sociaal online platform. Het platform verbindt volgens Airbnb, accommodaties van ‘echte’ locals met toeristen die opzoek zijn naar authentieke lokale belevenissen. Naar de effecten van AirBnB op grote steden zoals Amsterdam is onderzoek gedaan, maar het is niet duidelijk of Airbnb dezelfde effecten heeft op toeristische kustbestemmingen. Kenniscentrum Kusttoerisme en Hotelschool The Hague onderzochten daarom de huurder en verhuurder, de impact op de toeristische sector en economie, de spreiding van toeristen in accommodaties en wat Airbnb betekent voor het beleid van lokale en regionale overheden. Download het rapport om de resultaten van het onderzoek te bekijken. NB: Sinds juli 2019 beschikt Kenniscentrum Kusttoerisme over nieuwe data van Airbnb. Deze data zal loop 2019 geanalyseerd en gepubliceerd worden. 
   2019 geanalyseerd en gepubliceerd worden. )
  • TKI Wetlands  + (Al jaren probeert DOW in Terneuzen meer z
   Al jaren probeert DOW in Terneuzen meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van zoet water. Twee wetlands van elke 350 vierkante meter brengen dit streven een stap dichterbij. Voordat gezuiverd afvalwater kan voldoen aan de hoge eisen van industriewater wordt het onder meer behandeld door twee natuurlijke zuiveringen. De onderzoeksgroep Water Technology van HZ University of Applied Sciences is bij het onderzoek betrokken.
   d Sciences is bij het onderzoek betrokken.)
  • Workshop 9  + (Alles komt samen in de Omgevingswet)
  • Einde behandeling (S8)  + (Als de behandeling is afgerond betekent dit niet dat je je weer de oude voelt. De kanker heeft nog steeds een grote impact op je leven wanneer de behandeling is afgerond.)
  • Taboe rond kanker op de werkvloer  + (Als de term stigma valt, denkt men meestal aan geestelijke gezondheidsproblemen. Nochtans gelden er ook heel wat taboes bij kanker, nochtans geen zeldzame ziekte, zeker als het gaat over de impact van kanker op de werkvloer.)
  • Goes in beweging  + (Als gevolg van de veranderingen in het soc
   Als gevolg van de veranderingen in het sociaal domein is 2015 een kansrijk jaar om de ondersteuning van burgers beter toe te snijden op wat zij nodig hebben om uiteindelijk zo volwaardig mogelijk mee te kunnen participeren in de maatschappij. De transitie is gerealiseerd, nu is het tijd voor transformatie. Het één vloeit echter niet automatisch voort uit het ander. Dit betekent meer inzetten op preventie, risicofactoren vroegtijdig aanpakken en beschermende factoren versterken. Kernbegrippen hierbij zijn: * vroegsignalering, * versterken van eigen kracht, * eigen verantwoordelijkheid, * maatschappelijke participatie en * burgerparticipatie. Dit vraagt een kanteling in denken en werken bij professionals en burgers. De kanteling bij professionals kan het beste in samenwerking en vanuit de praktijk tot stand komen. Van burgers wordt gevraagd om in beweging te komen, zowel letterlijk als figuurlijk. Om dit te verwezenlijken willen we inzetten op het verbeteren van het netwerk van de burger. Het gaat daarbij zowel over de kwantiteit, als over de kwaliteit van het netwerk. Immers, soms is een ander soort netwerk nodig, dan het bestaande netwerk dat mensen rondom zich hebben verzameld. Het kan ook zijn dat mensen nog beter gebruik kunnen maken van hun bestaande netwerk.
   ik kunnen maken van hun bestaande netwerk.)
  • Start behandeling en herstel  + (Als je de diagnose kanker hebt gekregen de
   Als je de diagnose kanker hebt gekregen denk je niet onmiddellijk aan werk of aan de terugkeer naar werk. De moment waarop je aan werk denkt in je traject is individueel verschillend, het kan belangrijk zijn om met voldoende aandacht dit denkproces zorgvuldig te doen, om zo mee te bouwen aan een duurzame terugkeer.
   mee te bouwen aan een duurzame terugkeer.)
  • Aanboddatabase verblijfsrecreatie  + (Als kenniscentrum willen we graag meer inz
   Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische accommodaties te vinden, van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark. Bij de totstandkoming van de database is nauw samengewerkt met Provincie Zeeland en de deelnemende gemeenten. In 2020/2021 is een nieuwe analyse gemaakt van het verblijfsaanbod in Zeeland.
   emaakt van het verblijfsaanbod in Zeeland.)
  • Aanboddatabase verblijfsrecreatie  + (Als kenniscentrum willen we graag meer inz
   Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische accommodaties te vinden, van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark. Bij de totstandkoming van de database is nauw samengewerkt met Provincie Zeeland en de deelnemende gemeenten. In 2020/2021 is een nieuwe analyse gemaakt van het verblijfsaanbod in Zeeland.
   emaakt van het verblijfsaanbod in Zeeland.)
  • PQR Formule  + (Als oefening voor toepassing van de PQR Formule gekozen voor "Een bouw of Gebruiksactiviteit starten". Omdat dit een omvangrijke activiteit is voelde het aan als een globale procesbeschrijving. zie de foto.)
  • WIA keuring (S16)  + (Als terugkeer in je functie niet meer mogelijk is kan een WIA keuring worden aangevraagd. De WIA is een financiële verzekering tegen inkomensverlies.)
  • Value Chain Model  + (An attractive and fun working method for entrepreneurs to crystallize their ideas on paper and work together around a value chain models. At the same time, making sure the selected ideas have the ‘circular’ component in their DNA by using the 9R’s.)
  • Student garden  + (An edible and relaxing garden created by and for students.)
  • Online informatietool  + (An innovative, user friendly information service for people with cancer, employers, (para)medical professionals and job coaches will be developed based on an online interactive tool.)
  • AquaSPICE - Water Recycle Project  + (An internship at Dow in Terneuzen working
   An internship at Dow in Terneuzen working as an operator on the Horizon 2020 AquaSPICE project. You will be responsible for the daily operation of the water treatment technologies, monitoring of the processes, sampling and data collection and analysis of information gathered.
   tion and analysis of information gathered.)
  • Wonen in Zeeland  + (Analyse van de Zeeuwse woningmarkt.)
  • Gesprek dhr. Kloeg  + (Analyseren gesprek en eigen inbreng.)
  • Adding ecological value to the subtidal zone of dikes  + (Analysis of the colonization of stone ridg
   Analysis of the colonization of stone ridges in the subtidal part of dikes in relation to the biodiversity development on the surrounding soft sediments. Research type: field research, desk analysis Research level: minor, internship or graduation bachelor thesis project. Prerequisite: interest in marine ecology, good snorkeling skills, driver's license preferred.
   keling skills, driver's license preferred.)
  • Annaland  + (Annaland ....)
  • Detecting stress levels in mussels in relation to culture practices  + (Apply methods to detect stress levels in m
   Apply methods to detect stress levels in mussels and examine stress levels in mussels that have been exposed to different stressors. In advance experiments can be carried out under controlled conditions. Research type: desk study, sampling & experiments (HZ, Vlissingen) Research level: internship (BSc. level) Perquisite: preferably affinity with biology and chemistry, precise, dedicated, analytical skills
   try, precise, dedicated, analytical skills)
  • Living Lab Biobased Brazil  + (Are you interested in a project in Brazil? Please, have a look on the website www.biobasedbrazil.org!)
  • Documentary Day  + (Are you interested in climate change? Do
   Are you interested in climate change? Do you think it is already happening around the world? How do you think this affects us, and what the impact might be in the near future? The HZ Green Office with the support of HZ Cult and Apv Housing has organized a documentary day. This event will be in the APV Campus, Thursday, January the 16th at 19:00. It will consist of the projection of two documentaries: 19:00 Chasing Glaciers (Directed by Mark Gregory) A world temperature increase of 1.5 °C is already inevitable and a 2 °C increase is very possible considering the path we are on now. As the climate changes, droughts will become more commonplace as major cities like Capetown and Los Angeles are predicted to lose all access to their natural water reserves. Nations such as the Maldives and Bangladesh will completely disappear underneath the ocean’s surface and desertification will destroy much of Northern Africa and the Middle East (and all of this by 2050)! Even though these problems seem existential and preventable, there is one place where the threat of Climate Change is currently manifesting itself: the beautiful country of Perú. Within their borders are 70% of the world´s tropical glaciers and over the last 40 years, they have lost almost half their surface areas. The country of 27 million all depends on these glaciers either directly or indirectly for potable water, irrigation, and hydroelectric energy. With the rise in temperature many if not all these glaciers will completely disappear. As they do, the livelihoods and water resources of the people impacted will vanish as well. There is no saving them, only to adapt to a new way of life or pack up and move. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tvhnD60DtXo 19:20 Q&A session 19:35 Building bridges (Directed by Carlijn Mulder and Nadine Smiths) Carlijn Mulder and Nadine Smits participated in the 2017 HZ Honours Programme. They created the documentary "Building Bridges" during their journey, as the honours programme gives space and the opportunity to HZ students to work on their own interesting project. Carlijn and Nadine travelled through five different countries -Thailand, Philippines, United Arab Emirates, Indonesia and Vietnam- and researched how these countries deal with Climate Change related problems. Nadine is now an advisor Water and Climate for the Province of Zeeland. She will introduce the documentary and relate her learnings to her work as a professional. After the documentary there will be a Q&A. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cDP0r2esagk 8:05 Q&A session If you would like to attend, please let us know so we could reserve a place for you! (Limited Capacity) We invite you all to enjoy these amazing films and have some drinks after! -GO
   ing films and have some drinks after! -GO)
  • RAAK Publiek- Low cost monitoring with high tech innovators  + (As a result of the Natura 2000 measures ta
   As a result of the Natura 2000 measures taken by the Dutch government to improve natural habitats around the country the monitoring of various (protected) areas has become more important. To make this process more efficient the project 'Low cost monitoring with high tech innovations' looks into the opportunities for new technologies to help make monitoring faster and/or more accurate. This is done by testing various new techniques in the field and comparing them to the traditional monitoring protocols.
   m to the traditional monitoring protocols.)
  • Pilot 9 Seaside resort Domburg   + (As in many other seaside resort towns, the
   As in many other seaside resort towns, the development of new products and services in Bath Domburg is predominantly focused on tourists, inhabitants are not sufficiently involved. This pilot looks at how better products and services can be developed both for people living here and having their second home here, also taking advantage of offers that are already in place for tourists. The pilot puts an emphasis on the active involvement of the locals, also to foster the concept of active ownership.
   to foster the concept of active ownership.)
  • Plastic-free room  + (At Boutique hotel Lytel Blue you can book a plastic-free hotel room.)
  • Reusable bottles  + (At De Meerpaal holiday park they bottle water in reusable bottles.)
  • Solar collectors; heat pump boilers and rainwater storage tanks  + (At a campsite a lot of (warm) water is nee
   At a campsite a lot of (warm) water is needed every day, because everyone wants to be able to shower and wash when they are camping. At a campsite such as the Kreekebos campsite, about 2000 liters of warm water is needed per day. To reduce the burden on the environment, they have therefore invested in solar collectors and heat pump boilers.
   in solar collectors and heat pump boilers.)
  • Parking lot with solar panels  + (At holiday park de Meerpaal, solar panels are installed on the roof of the parking lot)
  • Paper 6  + (Auto-ethnography for social innovation)
  • Beargumenteerd wenselijk Cultureel haalbaar  + (Beargumenteerd wenselijk Cultureel haalbaar)
  • Bedrijfsarts  + (Bedrijfsarts)
  • Bedrijfsarts  + (Bedrijfsarts)
  • Climate March 2021  + (Before the Climate Alarm starts, we will s
   Before the Climate Alarm starts, we will start drawing circles with chalk on the ground of the Market Square in Middelburg to mark where each person has to stand (to make it Corona-proof!). If you want to spend some time away from the screen, outside and give yourself some play time, JOIN US! On 14/03/2021 at 14:00h, people will take the streets to demand more climate action at the Middelburg Market Square. Before the Climate Alarm starts, we will start drawing circles with chalk on the ground of the Market Square in Middelburg to mark where each person has to stand to make it Corona-proof! This takes place at 11:00h. This action is carried out locally and is nationally supported by various organizations including FNV, Woonbond, Greenpeace, Ofxam, Milieudefensie, Fridays for Future and XR. A local coalition of organizations and citizens that support climate-just policy is also being set up in Middelburg.
   policy is also being set up in Middelburg.)
  • Waterbehoeften en verwachtingen van landbouwers  + (Begin 2021 heeft KCOI een onderzoek uitgevoerd naar de waterbehoeften en -verwachtingen onder landbouwers in de Oudlandpolder.)
  • Oncoloog  + (Behandelend arts)
  • Oncoloog  + (Behandelend arts)
  • Systeemontwikkeling  + (Beheer en verder uitbouwen van de (technische) infrastructuur (wikifarm, skins, extensies databases etc.) van het expertisesysteem EVM.)
  • Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC  + (Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst.)
  • Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen  + (Behoefte aan inzichten in knelpunten en oplossingsrichtingen voor de toenemende kwalitatieve en kwantitatieve zoetwaterproblematiek op Kanaal Gent-Terneuzen.)
  • Maintenance Value Park Fase 1  + (Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Dow.)
  • Maintenance Value Park Fase 2  + (Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.)
  • Mosselbanken  + (Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.)
  • Oostbos  + (Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.)
  • Spuikom  + (Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.)
  • Ontwikkeling Axelse Vlakte III  + (Behoefte aan nieuwe haventerreinen.)
  • Verantwoordelijkheid nemen.  + (Beperk je je tot de afgesproken regels, het beleid, enz. of kijk je ook naar het 'Grote Doel'?)
  • Vaarroute Netwerken  + (Beperkte toeristische waarde van waterlopen.)
  • Staats Spaanse Linies  + (Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde.)
  • Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie  + (Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde.)
  • Beren  + (Beren)
  • Beren (Belemmeringen)  + (Beren, die bij de verwerking niet waren te koppelen aan een speler, zijn gerapporteerd onder de Buitenring)
  • Best practices  + (Best Practices FACET)
  • Bestemming Zeeland 2030  + (Bestemming Zeeland in 2030. Hoe ontwikkelen we Zeeland tot een bestemming die veerkrachtig is, die in balans is met de leefomgeving en die waarde creëert voor bezoekers, bewoners en bedrijven?)
  • Groene innovatieprijs  + (Bij alle beleidsvelden is duurzaamheid lei
   Bij alle beleidsvelden is duurzaamheid leidend. Dat geldt zekere voor onze economie. Verduurzaming en vergroening bieden nieuwe kansen voor ondernemers. Aval betekent verlies van grondstoffen en economische waarde. Hergebruik levert nieuwe producten en banen op. De gemeente Veere kan dit stimuleren door het instellen van een jaarlijkse prijs voor de meest innovatieve, groene, ondernemer. D66 wil hiervoor € 10.000,-- beschikbaarstellen
   il hiervoor € 10.000,-- beschikbaarstellen)
  • Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen  + (Bij de basisscholen van Onderwijsgroep Per
   Bij de basisscholen van Onderwijsgroep Perspecto in Clinge, Graauw en Nieuw Namen is de wens ontstaan om in een tandem samen te werken. Hierdoor kunnen de kinderen naar de scholen in de dorpen blijven gaan. Belangrijke uitgangspunten voor deze drie scholen zijn samenwerken op basis van een gedeelde visie en met behoud van eigenheid van de scholen, het werken in leerteams, gepersonaliseerd leren en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. De tandem zal bestaan uit een team en een directeur die op de drie locaties werken. Het is wenselijk om samen met alle relevante betrokkenen mogelijkheden en kansen te vinden om gezamenlijk vorm te geven aan een fundament en groeimodel voor een stabiele tandem van scholen.
   odel voor een stabiele tandem van scholen.)
  • Oefen PQR methode tijdens dagelijkse werkzaamheden  + (Bij het project "Aansluiting SWVO" realise
   Bij het project "Aansluiting SWVO" realiseren we een nieuwe koppeling die door de betrokken leveranciers (PinkRoccade en Acknowledge) nog niet eerder is gelegd. Het beeld van de leveranciers wat er gedaan moet worden was niet gelijk. Ik heb een meeting georganiseerd om het doel en taken bij beide leveranciers helder te krijgen wat er gedaan moet worden en door wie. Bewust heb ik (geprobeerd) om de PQR methode toe te passen. Ik had dit dan ook op die manier voorbereid. taak/rol: • Gespreksleider van het gesprek. • Elkaars beeld van de realisatie delen en hiermee het afstemmen van de verschillende taken tussen de leveranciers. • Als doel een plan van aanpak en planning van de taken voor het realiseren van de nieuwe koppeling. • Toepassen/oefenen van de PQR methode voor het helder krijgen van de verschillende beelden van de leveranciers voor de realisatie van de koppeling. Actie: In eerste instantie heb ik de doel geschetst wat we willen bereiken namelijk de aansluiting bij SWVO waar onze WMO berichten. Waarom doen we dit (de R) en dit getoetst tijdens het gesprek bij beide leveranciers. Hier was geen discussie over. Vervolgens heb individueel gevraagd wat we daar voor moeten doen (de P). Hier zijn meerdere P voor nodig, maar we hebben ons toegespitst op het "wat" en dat is de nieuwe koppeling die gelegd moet worden. Dit vormt voor beide leveranciers het vertrekt punt. Hierna is diep in gegaan op hoe (de Q) de koppeling gaan en wat er nodig is om het "hoe" uit te voeren. Resultaat: Het resultaat was dat we in het uur dat we de aanpak bespraken een duidelijk plan van aanpak hebben gemaakt waarin duidelijk is wat er moet gebeuren, hoe dit gedaan gaat worden, wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering en wanneer de deelopdrachten opgeleverd gaan worden. Reflectie: Ik heb mezelf bewust voorbereid op dit gesprek om de PQR-methode tijdens het gesprek toe te passen. De reden hiervoor is dat ik wist dat de leveranciers verschillende idee hadden voor het realiseren van de koppeling. Beide bekeken vanuit hun eigen perspectief. Door het toepassen van de PQR methode kon ik de rode draad in het gesprek vasthouden voor zowel mezelf als ook voor de leveranciers. Het moment dat we begonnen af te dwalen gaf ik aan Waarom doen we dit, wat hebben we daar voor nodig en hoe gaan we dat doen. De PQR-methode zat bij deze oefening vooral in het Q gedeelte om de beelden hoe de leveranciers dit samen gaan realiseren goed op elkaar af te stemmen, maar wat vooral opviel was dat de PQR methode ook een goede tool om het doel van het gesprek helder te houden.
   het doel van het gesprek helder te houden.)
  • Reikwijdte en verspreiding van sedimentpluimen  + (Bij het suppleren van sediment is het moge
   Bij het suppleren van sediment is het mogelijk dat het water vertroebelt doordat sedimentdeeltjes aanwezig zijn in de waterkolom. Met name als het uitgangsmateriaal een fractiegrootteverdeling heeft met een groot deel fijne fractie, of als het uitgangsmateriaal veel licht organische stof bevat zal dit effect aanwezig zijn. Ook de plaatselijke fysieke karakteristieken, getijdebeweging en windeffecten beïnvloeden het voorkomen van sedimentpluimen, de tijd van aanwezigheid en de reikwijdte van deze fenomenen. Vandaar dat een innovatief platform wordt ontwikkeld om de reikwijdte van sedimentpluiment goed te meten
   kwijdte van sedimentpluiment goed te meten)
  • Welke beren zie je op onze weg?  + (Bij naam onbekend is spelleider gekozen als inbrenger.)
  • Gratis duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw  + (Bij nieuwbouw van een woning bieden we zel
   Bij nieuwbouw van een woning bieden we zelfbouwers een gratis duurzaamheidsadvies aan. De advies heeft als doel om bij het schetsplan een extra advies te krijgen waarmee de woning energieneutraal, klimaatneutraal, nul op de meter, levensloopbestendig en of onderhoudsvrij wordt gemaakt. Dit is in de vorm van een strippen kaart via het Duurzaam Bouwloket.
   strippen kaart via het Duurzaam Bouwloket.)
  • OBS De Lindehof (fictief voorbeeld)  + (Bij ons op school staat veiligheid hoog in het vaandel. Sinds kort werken wij met de methoden Goed van start, Kanjer en Vreedzame school om er voor te zorgen dat alle kinderen bij ons met plezier naar school gaan.)
  • Een veranderproces begint bij je zelf  + (Bij start van een nieuw project of aanpak:
   Bij start van een nieuw project of aanpak: 1. Voor welke kernuitdaging of kernvraagstuk sta je? >Houding en gedrag moeten congruent zijn t.a.v. nieuwe infinitieven. Gedrag past niet bij geformuleerde missie en uitgangspunten. 2. Wie zijn je stakeholders, waarbij je je afvraagt; houden anderen naar deze situatie kijken? >De vraagsteller >Wie beslist > uitvoerder > Wie er baat bij heeft 3.Welke toekomst probeer je te creëren >Klein beginnen om het later groot te maken >positieve insteek 4. Wat moet je 'loslaten' of 'leren' om doel te bereiken? Of juist toelaten of omarmen? 5. Waar heb je hulp bij nodig? Inzichten: Blijf bij je zelf/ geloof in jezelf Een veranderproces begint bij je zelf: > door eigen houding en gedrag laat je zien waar je heen wil en wat je er zou moeten veranderen. Blijf wel in verbinding met je omgeving > laat je niet uit het veld slaan door negativiteit maar kijk waar je er van kunt leren/gebruik maken > waardeer de kleine successen die je bereikt als opmaat naar de volgende
   die je bereikt als opmaat naar de volgende)
  • Pilot Netwerken  + (Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt me
   Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt met een intern scholingsaanbod. Het aanbod wordt gemaakt op basis van vraag, resultaten en ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld. Door de intensivering van de samenwerking binnen Scholen voor de Toekomst is het idee ontstaan om de kracht van de expert van de HZ en de kracht van de experts van Alpha Scholengroep te koppelen in de voorbereiding en uitvoering van drie netwerkbijeenkomsten over spelling voor groep 3 - 5 en voor groep 6 - 8 en drie netwerkbijeenkomsten over lezen in groep 3. Daarnaast zal ook studenten de mogelijkheid geboden worden om te participeren in deze netwerken. In het licht van deze pilot zal, door middel van interviews, ook onderzocht worden welke wensen en mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen po-werkveld en HZ pabo op het gebied van dergelijke netwerken uit te breiden en/of verder te intensiveren.
   t te breiden en/of verder te intensiveren.)
  • Wijkgerichte Aanpak Oostkapelle  + (Binnen Oostkapelle is naar aanleiding van
   Binnen Oostkapelle is naar aanleiding van de Pilot Halve Maanstraat de stap gezet om deze op te schalen naar het gehele dorp Oostkapelle. Hiervoor is de projectgroep verduurzamen gebouwen Oostkapelle opgericht. Hiervoor is de samenwerking gezocht met het Duurzaambouwloket. Er lopen twee trajecten. De kern is verdeeld in 5 gebieden, de inwoners kunnen zich aanmelden voor een duurzaamheidsadvies. Per gebied wordt één woning in beeld gebracht en de andere bewoners krijgen een geanonimiseerd rapport. Ze hebben een zelfde soort woning. Daarnaast gaat de projectgroep zelf aan de slag met het maken van warmtebeelden van woningen. De uitkomsten worden gepresenteerd op een bewoners avond. Op deze bewonersavond wordt ook de stap gezet naar een aanbod voor een gezamenlijke inkoop van duurzaamheidsmaatregelen.
   lijke inkoop van duurzaamheidsmaatregelen.)
  • Ouderbetrokkenheid  + (Binnen het thema Ouderbetrokkenheid wordt
   Binnen het thema Ouderbetrokkenheid wordt ervaring opgedaan rondom communicatie, ouders bij het onderwijs en op school betrekken, de rol van feedback en gesprekkencycli. Veelgebruikte methodes daarbij zijn het startgesprek, de nieuwjaarsreceptie en een gespreksarrangement.
   wjaarsreceptie en een gespreksarrangement.)
  • Sociale Veiligheid  + (Binnen het thema Sociale Veiligheid wordt er op verschillende basisscholen en instituten ervaring opgedaan en kennis vergaard over de onderwerpen veilige school, sociaal netwerk en buitengesloten zijn.)
  • Hotelmarkt onder de loep  + (Binnenkort gaat een uitgebreid onderzoek n
   Binnenkort gaat een uitgebreid onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt van start. Opdrachtgever is Provincie Zeeland, de klankbordgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. Doel is om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 15 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten.
   kkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten.)
  • Coffee recycling  + (Bio-bean is the world’s largest recycler o
   Bio-bean is the world’s largest recycler of coffee grounds. They take spent grounds from businesses large and small across the UK and transform them into sustainable bio-products at an industrial scale, giving new life to a material previously considered waste, reducing greenhouse gas emissions, and contributing to the circular economy.
   and contributing to the circular economy.)
  • Individueel gesprek met Daniëlle op 8 oktober 2020  + (Blokkades om aan de slag te gaan met een o
   Blokkades om aan de slag te gaan met een opdracht besproken. Samen een praktijkvoorbeeld (plan bouw 5 woningen) besproken met de PQR-methode. Een tweede praktijkvoorbeeld besproken met de PQR-methode. Vraag Daniëlle: Aan welke competentie wil je werken? Dit verder besproken
   tentie wil je werken? Dit verder besproken)
  • Tents from recycled denim  + (Blue LOOP Originals, a sustainable clothin
   Blue LOOP Originals, a sustainable clothing brand from the Netherlands, specialises in the design and production of clothing and more recently, of tents, from recycled denim. Worn jeans are given a second life of high quality at Blue Loop Originals. Since the summer of 2016 you can camp in a two-person tent made of 50% reused jeans.
   two-person tent made of 50% reused jeans.)
  • Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt  + (Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland.)
  • Windpark Bouwdokken  + (Bouw van 8 nieuwe windmolens op Neeltje Ja
   Bouw van 8 nieuwe windmolens op Neeltje Jans. In dit project is er tevens afgesproken dat er een bedrag beschikbaar gesteld wordt voor publieksvoorzieningen. Deze publieksvoorzieningen zullen afzonderlijk van elkaar op de kaart gezet worden. De activiteiten zullen namelijk gerealiseerd worden over het gehele grondgebied van de gemeente Veere
   t gehele grondgebied van de gemeente Veere)
  • Southwell  + (Building community resilience is about inv
   Building community resilience is about involving the wider community and not just those that have been flooded, as everyone has a role to play in reducing flood risk. Flooding events can have negative impacts on anyone. Therefore, the aim of this pilot scheme is to help a whole community prepare for a flooding event, as it is believed that, the more one is prepared, the easier it is to recover from such an traumatic event.
   s to recover from such an traumatic event.)
  • Succesfactoren voor Participatie (burger- dan wel overheidsparticipatie)  + (Burgerparticipatie en burgerinitiatieven z
   Burgerparticipatie en burgerinitiatieven zijn wereldwijd erg in opkomst. De ambities lopen uiteen: sommige gemeenten leggen de nadruk op het vergroten van draagvlak voor gemeentelijk beleid en plannen, anderen zetten nadrukkelijk in op het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en het faciliteren van initiatieven van burgers. In de praktijk blijkt dit echter makkelijker gezegd dan gedaan.
   dit echter makkelijker gezegd dan gedaan.)
  • Burgerparticipatie in Veere; Middelburg en Goes  + (Burgers nemen steeds meer initiatieven als
   Burgers nemen steeds meer initiatieven als het gaat om de leefbaarheid in hun omgeving. De mondige burger neemt geen genoegen meer met dictaten van de overheid en wil steeds meer en steeds directer invloed uitoefenen in de directe leefomgeving. Inmiddels zijn er allerlei voorbeelden van geslaagde trajecten waarin burgers zelf het initiatief hebben genomen. De lokale overheid ziet zelf grote voordelen in de participatie van de burger in de ontwikkeling van de leefomgeving. De overheid trekt zich steeds meer terug en concentreert zich op de kerntaken. Daardoor ontstaat er op een natuurlijke manier ruimte voor de burger die op zoek is naar ruimte en invloed.
   ger die op zoek is naar ruimte en invloed.)
  • Impact van het toerisme op voorzieningen in Zeeland  + (CBS telde 10,5 miljoen toeristische overna
   CBS telde 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland, een nieuw record. Dit is zo’n 4% meer dan in 2017. NBTC verwacht dat deze groei de komende jaren zal doorzetten (zie Perspectief 2030). Op basis van scenarioanalyse voorspelt NBTC dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers aan de Nederlandse kust groeit met 56%.
   rs aan de Nederlandse kust groeit met 56%.)
  • Leaflet 'Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2017'  + (CBS telde ruim 10 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2017. Vanuit de toeristenbelasting van de gemeenten blijkt het totaal aantal overnachtingen veel hoger: naar schatting maar liefst 17,1 miljoen overnachtingen!)
  • Student Assignment- Evides NEREUS Pilot - Algae Cultivation  + (CLOSED FOR APPLICATIONS Evides Industry Wa
   CLOSED FOR APPLICATIONS Evides Industry Water are looking for students at the moment to help them with their research projects. At this moment they are particularly keen on students that are willing to do research at their NEREUS-pilot in den Hoorn (RWZI Harnaschpolder). This pilot focuses on resource recovery from municipal wastewater. For more information you can contact Paula van den Brink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl)
   rink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl))
  • Student Assignment- Evides NEREUS Pilot - Nanofiltration  + (CLOSED FOR APPLICATIONS Evides Industry Wa
   CLOSED FOR APPLICATIONS Evides Industry Water are looking for students at the moment to help them with their research projects. At this moment they are particularly keen on students that are willing to do research at their NEREUS-pilot in den Hoorn (RWZI Harnaschpolder). This pilot focuses on resource recovery from municipal wastewater. For more information you can contact Paula van den Brink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl)
   rink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl))
  • Reverse Osmosis Lab Set-up  + (CLOSED FOR APPLICATIONS - At this moment t
   CLOSED FOR APPLICATIONS - At this moment the Water Technology research group have an opening for a student to help us to optimise our small-scale Reverse Osmosis filtration unit. We would like a student to work on optimising this unit by adjusting feed flows, concentrations and operational parameters and drawing conclusions on the best operating conditions. The results of this internship will help the research group immensely as a well performing lab-scale RO unit can be used in various research projects. We are looking for an enthusiastic, independent and hands-on student. It would help if the student has a background in chemistry / physics / water treatment technologies. However a willingness to learn would also be sufficient. This assignment is suitable as an internship. Please contact Emma McAteer for more information.
   contact Emma McAteer for more information.)
  • Various Water Technology Internships at Evides Industrie Water  + (CLOSED FOR APPLICATIONS - Evides Industrie
   CLOSED FOR APPLICATIONS - Evides Industrie Water have several internship possibilities for the upcoming semester. They are particularly interested in students who are willing to carry out research at their RINEW-pilot in Rotterdam. Topics for the internships include: Corrosion guidelines for process waters, phosphate limitation in industrial wastewater treatment plants and trends in desalination plants. For more information on these internships please contact Hans Cappon or Emma McAteer.
   lease contact Hans Cappon or Emma McAteer.)
  • GO-Fresh II  + (CLOSED FOR APPLICATIONS - In many parts of
   CLOSED FOR APPLICATIONS - In many parts of the South Western Delta, external freshwater supply is scarce. Freshwater availability in the root zone of these areas is dependent on excessive rainfall and groundwater availability. The areas are vulnerable in dry periods which will unfortunately only increase in the future. Pro-active measures are necessary in order to guarantee freshwater availability in these areas in dry periods. The aim of these measures is to store (excess) freshwater (in periods with heavy rainfall) in the soil, so that it can be used when needed, in dry periods. In the research project GO-FRESH I, three pilot experiments were carried out in different locations to increase the local freshwater availability. The experiments will be continued in GO-fresh II. The aim will be to investigate how the three experiments can be an example for broader use, so that the techniques may be interesting to other farmers as well. Things that should be incorporated are the business plans of the farmers, wishes of the farmers considering the available ‘fresh-making’ techniques and other opportunities of the techniques. In other words; social and economic factors / opportunities should be investigated. The results should be implemented in an interactive WIKI. The reserach types included in the project are; interviews and computer research.
   ect are; interviews and computer research.)
  • Investigating Flocculation Agents for Dow BV  + (CLOSED FOR APPLICATIONS - The Dow fresh wa
   CLOSED FOR APPLICATIONS - The Dow fresh water WWTP is suffering from poorly settling sludge, thereby limiting the plant's hydraulic treatment capacity. As the effluent quality is critical for reuse as cooling tower make-up, currently no chemical additives are applied to improve settling behavior of the activated sludge. The objective of this study is to identify suitable coagulant/flocculation agents, which both improve settling properties and do not have a detrimental impact on the effluent quality. Lab testing using actual activated sludge and wastewater (by means of a jar-tester) is a key component of the task. Moreover the student is challenged to generate an effective cause-effect monitoring plan, comprising the characterization of incoming wastewater (by means of chemical or physical testing), determining activated sludge settling properties, and the suitability of coagulating/flocculating agents. This assignment is suitable for graduation level. If you would like to find out more information about this assignment please contact Niels Groot.
   his assignment please contact Niels Groot.)
  • Robust Water System - Next Steps  + (CLOSED FOR APPLICATIONS - The Province of
   CLOSED FOR APPLICATIONS - The Province of Zeeland and HZ University of Applied Sciences, were two of many stakeholders that worked together in the past years on the topic of the Robust Water System in Zeeland, specifically Zeeuws Vlaanderen. Next year, the Province of Zeeland would like to continue with this project, with a focus on the future and how robust our local water system really is. For this project, the following steps have been highlighted: We need to sketch an outline of the future of our Robust Water System to determine how future-proof it really is. This requires: - The map of the region should be updated as if all described project possibilities have already been executed (therefore all project details need to be strengthened. - In parallel, the criteria for robustness are set so that we can test the “future“ map against these criteria. - Lastly, determine which gaps still exist in relation to our ambitions and jointly define what is still required (and by when) to complete the desired picture This project is suitable for native Dutch students only. For more information on this project please contact Hans Cappon or Emma McAteer.
   lease contact Hans Cappon or Emma McAteer.)
  • TKI- Valorisation Wastewater Streams  + (CLOSED FOR APPLICATIONS - Water purificati
   CLOSED FOR APPLICATIONS - Water purification of wastewater streams in the food industry and horticulture (and down stream processing) ask continuously for new (technological) solutions. These solutions are not only about the prevention of waste (realization of 0-emission), but are also about the production of valuable resources from wastewater. The intention of the TKI program ‘Valorisatie Reststromen’ is to develop products and applications with technology suppliers on one side and end-users on the other side. The main question to that is: How can residues selectively be removed from wastewater and which value can be given to these retained resources and the cleaned water? Partners in this project include; Coroos, Lamb Weston Meijer, Evides, VAM Watertech and HZ. When possible, pilot experiments will be done on the spot. The research topics within this project include: 1. Detection (and removal) of micro-organisms in recirculation water of food industry and removal of micro-pollutants, mainly plant protection products. (Level: Minor / Internship) 2. Reuse of brine from RO concentrate, with an initial focus on removal of micro-pollutants. (Level: Minor / Internship) 3. Optimizing phosphate recovery from water used in food processing. (Level: Minor / Internship / Graduation) Prerequisite: Interest in water quality analysis, microbiology or chemistry
   uality analysis, microbiology or chemistry)
  • NEREUS Scenario Studies  + (CLOSED FOR APPLICATIONS. The NEREUS projec
   CLOSED FOR APPLICATIONS. The NEREUS project is an Interreg 2 Seas project working with partners from the UK, the Netherlands, Belgium and France aiming to recover valuable resources such as water, energy and nutrients from urban wastewater. The overall project lasts for 4 years, during which contributing research questions need to be answered. The water technology research group is in need of a student who can work on one of these contributing questions; the investigation of several scenario studies. A scenario in this case is considered to be a certain "train" or set-up of various water treatment technologies in sequence. The student will, using the help of a model, be able to advise on the effectiveness of each scenario in the recovering of the desired resources. This research assignment could be suitable for graduation level. If you would like more information on this assignment, please contact Emma McAteer.
   s assignment, please contact Emma McAteer.)
  • Agenda  + (Calendar I-KNOW-HOW)
  • Wastewater treatment  + (Camping 't Hof Bellewaerde has had a phytoparking installed by Rietland that purifies black (32m2) and gray (44m2) waste water separately.)
  • Saving energy and using sustainable energy  + (Camping Kreekebos is a small campsite in the region Zeeland. The philosophy of the camping owners Ina and Peter, is to be as sustainable as possible. To achieve this goal, they took several steps towards saving energy and using sustainable energy.)
  • Pilot 4- Demonstrating viability of circular tourism accommodation  + (Camping en villa park the Paardekreek aims at showcasing the next generation of tourism accommodation that will be as locally sourced and circular as possible, while showing adaptability to upcoming needs and resilience to climate change.)
  • Circular swimmingpool  + (Camping park Ons Buiten build a circular b
   Camping park Ons Buiten build a circular building for an indoor swimming pool. There was an old-fashioned building that was not sustainable, the new building is flexible, future-proof, built with circular materials, energy-saving and fits into the landscape.
   energy-saving and fits into the landscape.)
  • Casus Rijk plaatje  + (Casus rijk plaatje n.a.v. workshop 4)
  • Casus rijke plaatjes met kritische vragen  + (Casus van inrit die veel te breed is aangelegd volgens vergunning. Het Waterschap en projectontwikkelaar zijn partij. Buren zijn schakel oplossing.)
  • Inwoners Zeeland uitgenodigd voor onderzoek  + (Circa 5000 inwoners in Zeeland uitgenodigd aan onderzoek mee te doen in kader van Zeeuwse Omgevingsvisie 2030-2050.)
  • Circulair realisme  + (Circulair bouwen volgens Douwe Leerstra (Technische directeur) Topcasco.)
  • Circulair building  + (Circulair building)
  • Circular economy  + (Circulair economy)
  • Cleanup Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen Science project - Cleanup Binnenhaven Vlissingen, 21 October, start 10h 't Smoske)
  • Monitoring litter found in Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen Science project - Monitoring Binnenhaven Vlissingen, 22 October, start 10h 't Smoske)
  • Monitoring Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen Science project - Monitoring litter found in Binnenhaven Vlissingen, 9 October, start 10h 't Smoske)
  • Cleanup Binnenhaven Vlissingen  + (Citizen science project: Cleanup Binnenhaven Vlissingen, 8 October, start 10h 't Smoske)
  • Coastal systems  + (Coastal systems holds the following subjects: adaptation to climate change, dealing with competing spatial claims, flood resilience in cities, natural capital in harbours and robust water systems.)
  • Reduce and recycle waste  + (Coffee grounds, orange peels, crustaceans and shellfish, and other food residues. Six beach pavilions in Schouwen-Duiveland have 75,000 kg of this waste annually.)
  • Collega's  + (Collega's)
  • Collega's  + (Collega's)
  • Toepassingssessie 1  + (Competentie Samenwerken)
  • Workshop 1, 11 juni 2020  + (Competenties: het was goed om terug te kom
   Competenties: het was goed om terug te komen op de te ontwikkelen competenties, eerlijk gezegd ben ik daar in de waan van de dag niet snel (in ieder geval niet bewust) mee bezig. Complexe vraagstukken: bezig zijn met het grotere geheel, niet alleen met de (korte termijn) oplossing voor jouw probleem van dit moment. Wederzijds begrip en gedeelde betekenis waren voor mij geen zaken waar ik mij van bewust was, maar nu ik kennis gemaakt heb, drijven ze steeds naar boven. Systeemdenken: is nog de ver van mijn bed show, dat heeft een voor mij onaantrekkelijk abstractieniveau.
   voor mij onaantrekkelijk abstractieniveau.)
  • Temporal variation in mussel performance- role of aggregation and mussel density on mussel patch scale  + (Competition inhibits mussel growth and pro
   Competition inhibits mussel growth and promotes mussel losses. Simultaneously mussels need each other for protection, a facilitation effect that might be more beneficial at higher densities. We expect that food levels play an important role in the relation between competition and facilitation. This is tested in a field experiment where the effect of mussel density and fluctuations in food levels, are related to mussel aggregation and performance.
   ted to mussel aggregation and performance.)
  • Contact  + (Contact)
  • Contact  + (Contact)
  • Contact  + (Contact FACET)
  • Contact  + (Contact houden)
  • Tolweg of tol weg  + (Continueren of afschaffen van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel? Een scenariostudie. Uitgave van)
  • Cookieverklaring  + (Cookieverklaring Kenniscentrum Kusttoerisme)
  • Results  + (Critical discussion of the results in combination with the literature)
  • Crowdfunding  + (Crowdfunding is the practice of raising small amounts of money from a large number of individuals to finance a new business venture. Please find here more information about the concept)
  • DAM Walcheren  + (DAM = Duurzame Aanvullende Mobiliteit E-Tuk Veere (www.e-tukveere.nl) / 06-82015097 en E-Tuk Vlissingen en Middelburg / 06-82015097 - binnen een straal van 6km overal naar toe; - chauffeurs met afstand tot de arbeidsmarkt.)
  • Dag 1 starten nieuw werk  + (Dag 1 starten nieuw werk.)
  • Dag 1 terugkeer naar werk  + (Dag 1 terugkeer naar werk.)
  • Postcodestroom - 'Delen van het Dak'  + (Dak beschikbaar stellen als gemeente voor burgers om hier zonneënergie op te wekken. Concept is van SAMAN uit Zierikzee)
  • opdracht workshop 2: geleid gesprek  + (Daphne en ik hebben een geleid gesprek gevoerd aan de hand van een topiclijst)
  • Meer weten over uw gasten? Promoot de ZeelandApp!  + (Dat klinkt tegenstrijdig, want gasten gebr
   Dat klinkt tegenstrijdig, want gasten gebruiken de ZeelandApp toch om meer te weten over Zeeland? Dat klopt, maar wij vragen app-gebruikers ook om toestemming om hun GPS-locaties op te slaan. In de afgelopen jaren gaven zo’n 1500 personen hiervoor toestemming en dit levert een prachtige dataset op, die ons heel veel informatie biedt over hoe bezoekers door Zeeland reizen en welke plekken zij bezoeken. En dat is waardevolle informatie voor ondernemers en beleidsmakers! We kunnen analyses uitvoeren voor verschillende groepen gasten, met onderscheid naar herkomstregio, verblijfsduur, meestgebruikte vervoermiddel, etc.
   fsduur, meestgebruikte vervoermiddel, etc.)
  • Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg  + (De Gemeente Middelburg is op zoek naar een
   De Gemeente Middelburg is op zoek naar een herbestemming voor het Park Molenwater sinds het vertrek van Miniatuur Walcheren naar het ZEP terrein aan de oostzijde van de stad. Op een bepaald moment kwam aan de orde of daar mogelijk een nieuwe schouwburg moest komen, nadat de nieuwbouw aan de Noordstraat was gestrand.Dat was het moment waarop een aantal bewoners in het geweer kwam tegen deze plannen en zelf ging nadenken over de vraag hoe het beste de herbestemming plaats kon vinden. Dat resulteerde vervolgens in de oprichting van een vereniging met directe belanghebbenden; de omwonenden van het Park Molenwater. Sinds die tijd is de vereniging gesprekspartner voor de lokale overheid als het gaat om plannen ten aanzien van het betreffende terrein. Op verzoek van de Gemeente Middelburg is er een onderzoek verricht naar de success- en faalfactoren in de communicatie tussen de vereniging en de overhead.
   catie tussen de vereniging en de overhead.)
  • Pilot training via app gaan van start  + (De Knowingo pilot gaat van start! Wil u zich als Zeeuwse ondernemer binnen de recreatieve sector op de valreep nog aanmelden voor de pilot? Laat ons dit via een bericht weten.)
  • Duitsers en Belgen enthousiast over Zeeuwse kust  + (De Nederlandse kust, en daarmee ook de Zee
   De Nederlandse kust, en daarmee ook de Zeeuwse kust, is één van de belangrijkste trekkers van de bestemming Nederland. Vooral onder Duitse en Belgische gasten is de Nederlandse kust erg populair. 70% van het internationaal verblijfsbezoek aan de kust komt uit Duitsland, 16% uit België. NBTC Holland Marketing deed in 2019 onderzoek bij de Duitse en Belgische bezoekers van de Nederlandse kust. In onderstaand document worden de belangrijkste resultaten voor de Zeeuwse kust samengevat.
   esultaten voor de Zeeuwse kust samengevat.)
  • Toepassingssessie 2  + (De P, Q, R methode toegepast op de wensenl
   De P, Q, R methode toegepast op de wensenlijst uit de omgevingsanalyse Duinweg Zoutelande. Bewoners kregen de kans hun input te leveren voor de herinrichting. Alle wensen zijn opgenomen in een wensenlijst en voorzien van een reactie door mij als projectleider (gezamenlijk met betreffende beleidsmedewerkers) Bij de beantwoording geprobeerd de P,Q, R methode toe te passen. "Wat" is de exacte wens (proberen de wens te begrijpen, wat is de achterliggende gedachte van de wens)? "Hoe" kunnen we -wel of niet- invulling geven aan de wens? "Waarom" kunnen we wel of geen invulling geven aan de wens? Op deze manier denk je iets anders na over de tekst / argumenten die je opneemt in de reactie van de gemeente.
   je opneemt in de reactie van de gemeente.)
  • Provinciale Impuls Wonen  + (De Provinciale Impuls Wonen is een subsidi
   De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.
   gen corporaties kunnen subsidie aanvragen.)
  • Manege 'De Veerse Ruiters'  + (De Veerse Ruiters nieuwbouw wordt energieneutraal gerealiseerd. De gemeente Veere levert hieraan een bijdrage. Het)
  • POP3- Waterhouderij Walcheren  + (De Waterhouderij is een samenwerking van agrariërs die de afstemming van vraag en aanbod van water continu verbetert in een agrarisch gebied gelegen tussen de dorpen Vrouwenpolder, Oostkapelle en Serooskerke in Walcheren.)
  • Project Warmtescans Halve Maanstraat Oostkapelle  + (De Werkgroep Duurzaam Oostkapelle gaat in
   De Werkgroep Duurzaam Oostkapelle gaat in de Halve Maanstraat aan de slag met het maken van warmtescans van de woningen. Dit gaat gecombineerd met een gesprek met de inwoner. Het doel is dat de inwoner inzicht krijgt in de kwaliteit van de woning en overgaat tot bijvoorbeeld het isoleren van de woningen. Bij voldoende interesse kan er collectief worden ingekocht en kan de pilot worden voortgezet naar andere straten en kernen.
   voortgezet naar andere straten en kernen.)
  • Reflectieverslag werkomgeving ZB  + (De ZB biedt mij geen prettige werkomgeving; het is zoeken hoe ik hier het beste mee kan omgaan.)
  • Project Alcoholgebruik jongeren  + (De Zeeuwse Jeugd en Alcoholaanpak ‘Laat ze
   De Zeeuwse Jeugd en Alcoholaanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ van het bureau College Zorg en Welzijn (CZW) heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken welke attitudes Zeeuwse ouders en 15 tot 18-jarige jongeren hebben met betrekking tot alcoholgebruik onder de 18 jaar. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke attitudes hebben Zeeuwse ouders en 15 tot 18-jarige jongeren met betrekking tot alcoholgebruik onder de 18 jaar? Er zijn 115 ouders en 115 jongeren uit de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen geïnterviewd door studenten HBO-Pedagogiek van de HZ University of Applied Sciences. De belangrijkste conclusie is dat de meeste ouders de verhoogde leeftijdsgrens goed vinden maar zelf vaak een leeftijdsgrens van 16 jaar aanhouden. Slechts 8 van de 115 geïnterviewde jongeren drinkt nooit, de rest drinkt meestal in het weekend en bij speciale gelegenheden. Er wordt ingedronken thuis, bij vrienden die alleen thuis zijn en buiten. Daarna wordt er in de stad gedronken waarbij de jongeren de drank zelf meekrijgen of door oudere vrienden laten halen. ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ kan zich het beste richten op ondersteuning aan ouders ten aanzien van het stellen van regels en het voorbeeld van het eigen alcoholgebruik en op ondersteuning aan jongeren bij het omgaan met groepsdruk tijdens drankspelletjes.
   an met groepsdruk tijdens drankspelletjes.)
  • De Zeeuwse arbeidsmarkt 2019  + (De Zeeuwse arbeidsmarkt 2019)
  • Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven  + (De Zeeuwse bevolking groeit de laatste jar
   De Zeeuwse bevolking groeit de laatste jaren door de mensen die zich vanuit het buitenland vestigen. De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven.
   teel aan zeven sociaaleconomische opgaven.)
  • Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed  + (De Zeeuwse oestersector kampt sinds enkele
   De Zeeuwse oestersector kampt sinds enkele jaren met sterk teruglopende productie van oesters als gevolg van variabele broedval, sterfte in oesterbroed (<1 jaar) ten gevolge van predatie door oesterboorders en het oesterherpes virus. In het RAAK MKB project “Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed” heeft het consortium als doel om te komen tot handvaten en methoden die broedinvang en overleving in het eerste jaar verbeteren
   n overleving in het eerste jaar verbeteren)
  • Zorgen over Zeeuwse vrijetijdssector - derde rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie  + (De Zeeuwse vrijetijdssector wordt zwaar ge
   De Zeeuwse vrijetijdssector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. De sector, bestaande uit verblijf, horeca en vermaak, maakt in een enquête van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme alvast de balans op voor 2020 en de resultaten laten een zorgelijk beeld zien.
   resultaten laten een zorgelijk beeld zien.)
  • Welke acties moeten we ondernemen?  + (De acties zijn ingevoerd bij Vraag 9 Contact, omdat er geen vraag is voor acties. Als de inbrenger onbekend is, is de actie ingevoerd op naam van de spelleider.)
  • Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (S13)  + (De bedrijfsarts geeft opnieuw een oordeel over jouw belastbaarheid. Dit is een zwaarwegend advies aan je werkgever en bepaalt hoe jouw re-integratieplan in het tweede ziektejaar eruit gaat zien.)
  • BeLight  + (De behoefte aan biobased schuimmaterialen
   De behoefte aan biobased schuimmaterialen in plaats van traditionele, op aardolie gebaseerde kunststoffen en schuimen is groot. Studenten van HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool en de Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Finland hebben in het kader van het BeLight-project onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van composteerbare en herbruikbare bioplastics. Zij lieten zich in de coronacrisis niet tegenhouden en gingen samen online op zoek naar antwoorden op moeilijke vraagstukken.
   naar antwoorden op moeilijke vraagstukken.)
  • Dashboard Zeeuwse Arbeidsmarkt  + (De belangrijkste cijfers over de Zeeuwse arbeidsmarkt zijn te vinden in het dashboard van ZB)
  • Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen  + (De beschikbaarheid van zoet water in Zeela
   De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
   einere sub-projecten en studentopdrachten.)
  • Dow  + (De betrokkenheid van Dow in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Evides  + (De betrokkenheid van Evides in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Gemeente Terneuzen  + (De betrokkenheid van Gemeente Terneuzen in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Rijkswaterstaat  + (De betrokkenheid van Rijkswaterstaat in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Staatsbosbeheer  + (De betrokkenheid van Staatsbosbeheer in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Waterschap Scheldestromen  + (De betrokkenheid van Waterschap Scheldestromen in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Waterschap Scheldestromen  + (De betrokkenheid van Waterschap Scheldestromen in de projecten Robuust Watersysteem)
  • ZLTO  + (De betrokkenheid van ZLTO in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Zeeland Seaports  + (De betrokkenheid van Zeeland Seaports in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Provincie Zeeland  + (De betrokkenheid van de Provincie Zeeland in de projecten Robuust Watersysteem)
  • Rapportage impact corona op Zeeuwse steden  + (De coronacrisis heeft een grote impact op
   De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Deze impact wordt ook zeer sterk ervaren in de Zeeuwse steden. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft onderzoek gedaan naar de omvang van deze impact, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld te brengen.
   in de Zeeuwse steden in beeld te brengen.)
  • Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
   De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
   en goede manier ondersteund kunnen worden.)
  • 15 maart: Online sessie groepaccommodaties  + (De coronacrisis heeft grote impact gehad o
   De coronacrisis heeft grote impact gehad op de toeristische sector. Dat geldt ook voor de groepsaccommodaties. Op maandag 15 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 organiseert Impuls Zeeland in samenwerking met ZKA FrY een online sessie voor Zeeuwse MKB ondernemers met een groepsaccommodatie. Tijdens de sessie kijken we hoe deze ondernemers op een goede manier ondersteund kunnen worden.
   en goede manier ondersteund kunnen worden.)
  • Cursus Delta Expert 2021  + (De cursus Delta Expert is bedoeld voor all
   De cursus Delta Expert is bedoeld voor alle professionals, met mbo+ of hbo-werk- en denkniveau die hun kennis over de Zuidwestelijke Delta willen aanvullen, actualiseren of daarover nieuwe kennis willen opdoen. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten en lectoren van HZ University of Applied Sciences en experts van verschillende private en publieke organisaties. De docenten zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en gewend dit als een uitgebalanceerde mix van theorie en toepassing in de praktijk aan te bieden.
   n toepassing in de praktijk aan te bieden.)
  • Zorg Coöperatie Biggekerke  + (De dorpraad in Biggekerke heeft het druk.
   De dorpraad in Biggekerke heeft het druk. De plannen voor de Multifunctionele Accommodatie beginnen vorm te krijgen. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw. Duurzaam in technische zin. Maar ook duurzaam op een sociale manier. Niet alleen komen in het gebouw meerdere functies samen; ook de mogelijkheden om nog meer met en voor elkaar te doen worden verkend. Uit gesprekken die eerder zijn gevoerd met dorpsgenoten bleken er veel initiatieven te bestaan om elkaar een handje te helpen. Voor jong en oud; diverse vrijwilligers zetten zich in om goed voor elkaar te zorgen. Om nu te kijken hoe al deze initiatieven misschien nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en om te kijken wat de wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn id de dorpsraad een traject gestart om na te denken over de opzet van een mogelijke zorg coöperatie. Wellicht lijdt dit tot ook tot goede ideeën voor activiteiten die in de MFA georganiseerd kunnen worden.
   die in de MFA georganiseerd kunnen worden.)
  • Evaluatie eerste ziektejaar (S12)  + (De eerstejaarsevaluatie is een formeel moment waarop je samen met je werkgever terugkijkt op het eerste ziektejaar en vooruit kijkt naar het volgende jaar.)
  • Duik in Zeeland  + (De flora en fauna in de Oosterschelde van
   De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in komt. Met de bouw van een onderwater gondel wordt de onderwaterwereld van de Oosterschelde voor iedereen toegankelijk. Is dit leuke idee ook haalbaar? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme werkt samen met initiatiefnemers Jan Walhout, Roel Jansen en Hans Visser mee aan het haalbaarheidsonderzoek. Ook studenten van HZ University of Applied Sciences en TU Delft zijn hierbij betrokken.
   iences en TU Delft zijn hierbij betrokken.)
  • Gemeentehuis Domburg Energieneutraal  + (De gemeente Veere heeft als doel om in 203
   De gemeente Veere heeft als doel om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn. Daarom gaat men ook aan de slag met het gemeentehuis. Doelstelling is energieneutraal en niet meer aangesloten aan het aardgas. Dit doet men door middel van zonnepanelen, warmtepomp en vervanging van installaties en voorzieningen.
   vanging van installaties en voorzieningen.)
  • Energieneutrale Gemeenteloods  + (De gemeente Veere heeft de gemeenteloods i
   De gemeente Veere heeft de gemeenteloods in Grijpskerke energieneutraal gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp, én door de verlichtingsarmaturen te vervangen. Het verbruik van de gemeenteloods in 2015 was 15.669 m3 gas en 56.000 kWh elektra. Dankzij de warmtepomp zal de loods geen gas meer gebruiken, maar neemt het elektra gebruik toe tot 74.000 kWh. De zonnepanelen zullen ongeveer 75.700 kWh per jaar opbrengen, waarmee het verwachte verbruik duurzaam wordt opgewekt.
   erwachte verbruik duurzaam wordt opgewekt.)
  • Uitrol snelle meters in Veere  + (De gemeente Veere is voor 01-08-2017 voorzien van slimme meters. Dit heeft betrekking op alle accommodaties van de gemeente Veere als alle woningen en bedrijven in de gemeente Veere.)
  • Opstellen van licht- donkerbeleid  + (De gemeente Veere start in 2017 met het opstellen van Licht- Donkerbeleid)
  • Gemeenteloods Grijpskerke Energieneutraal  + (De gemeenteloods wordt in 2017 energieneutraal gemaakt.)
  • Proeflancering  + (De generale repetitie.)
  • Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden  + (De grote impact van de coronacrisis op de
   De grote impact van de coronacrisis op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme wordt ook in de Zeeuwse steden zeer sterk ervaren. Maar wat is de omvang van deze impact nu eigenlijk en wat betekent dit voor Zeeuwse ondernemers? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft, op verzoek van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten en in samenwerking met ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland, onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Het doel: de impact van de coronacrisis voor ondernemers in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden in beeld brengen. Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Graag presenteren wij u deze in het Webinar: Onderzoek impact corona in Zeeuwse binnensteden. Wij nodigen u van harte uit om dit webinar live te volgen via onderstaande link.
   inar live te volgen via onderstaande link.)
  • Natuur & toerisme- de Zeeuwse natuurbeleving  + (De interpretatie en beleving van natuur is
   De interpretatie en beleving van natuur is voor iedere persoon verschillend. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzocht daarom hoe verschillende type toeristen natuur en cultuurlandschappen beleven. Ook werd gekeken naar hoe natuur en toerisme elkaar kunnen versterken.
   tuur en toerisme elkaar kunnen versterken.)
  • Opvoeden en corona  + (De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland zijn zowel positief (meer quality time) als negatief (thuiswerken en opvang). Het positieve effect lijkt nadrukkelijker herkend te worden door ouders van jonge kinderen.)
  • Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland  + (De inzichten van dit onderzoek dragen bij
   De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners.
   en samenredzaamheid is onder de inwoners.)
  • Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid  + (De kennisagenda toeristische mobiliteit en
   De kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid is samengesteld met het doel om alle bestaande kennis rondom mobiliteit en bereikbaarheid te bundelen. Jaarlijks worden in de provincie Zeeland verschillende onderzoeken uitgevoerd omtrent deze thema’s. Deze onderzoeken worden veelal gebaseerd op eerdere kennis en beschikbare literatuur. De wens is om deze onderzoeken en bijbehorende literatuur op een samenvattende wijze bij elkaar te brengen in een kennisagenda. Het uiteindelijke doel is om deze agenda jaarlijks te updaten met alle nieuwe ontwikkelingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid
   lingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid)
  • Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek  + (De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan
   De kern Koudekerke heeft in het dorpsplan de ambitie uitgesproken om een energieneutraal dorp te worden en zo te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. Om dit te kunnen bereiken is met gestart met het opzetten van een energiecoöperatie met een onderliggende denktank. Het eerste project van de energiecoöperatie en te komen tot een energieneutraal dorp is het realiseren van een zonnepark op de vml. stortplaats van Wielemaker aan de Breeweg (dit project is los ingevoerd).
   de Breeweg (dit project is los ingevoerd).)
  • Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven  + (De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven.)
  • De impact van toerisme beter in beeld  + (De laatste jaren is de publieke opinie nie
   De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes en het draagvlak hiervoor in de samenleving (inclusief politiek) is het daarom van belang om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen. Daarom gaat Kenniscentrum Kusttoerisme hiernaar onderzoek doen. Vaak wordt alleen gekeken naar de bijdrage aan de werkgelegenheid. Maar toerisme is ook van groot belang voor andere delen van de samenleving, zoals de instandhouding van het voorzieningenniveau en een bijdrage aan een prettig leefklimaat voor inwoners.
   aan een prettig leefklimaat voor inwoners.)
  • Leaflet kerncijfers verblijfstoerisme Zeeland 2020-2021  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
  • Circa 16 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2020, een daling van 17%  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebben een voortdurende impact op de vrijetijdseconomie en zijn dan ook zichtbaar in de toeristische cijfers van het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021.)
  • CBS-cijfers toerisme in Zeeland 2020  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
   De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme impact op het toerisme en zo ook in Zeeland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde overnachtingen in Zeeland met 19% daalde ten opzichte van 2019 en uitkwam op 9 miljoen. Daarmee is de schade in Zeeland nog beperkt gebleven, landelijk daalde het overnachtingscijfer met 30%. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.
   e cijfers voor Zeeland nader geanalyseerd.)
  • Roep om passende maatregelen voor getroffen toeristische sector  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
   De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
   e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
  • Economische impact corona op toerisme in Zeeland  + (De maatregelen tegen het coronavirus hebbe
   De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland.
   e coronacrisis op het toerisme in Zeeland.)
  • COVID-19 en toerisme  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme- en vrijetijdsdomein enorm hard.)
  • Rapportage Economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie - deel 2  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
   De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
   rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
  • Rapportage economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie (vervolgonderzoek)  + (De maatregelen tegen het coronavirus raken
   De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme en de vrijetijdssector in Zeeland verschrikkelijk hard. Eind maart heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland onderzoek gedaan naar verwachte impact voor de toeristische ondernemers, om zo namens de ondernemers te lobbyen voor aanvullende steun. Inmiddels is het eind juni, is er een nieuw steunpakket van de Rijksoverheid en zijn veel maatregelen versoepeld.
   rheid en zijn veel maatregelen versoepeld.)
  • Groepsverkenning  + (De minor Fit for the Future gaat van start
   De minor Fit for the Future gaat van start. In de verkenningsfase van de minor willen wij samen met jou, als toekomstige Faciltator of Change (FoC), bepalen hoe we gaan co-evolueren. Twee sessies zijn ingepland: woensdag 10 april en donderdag 18 april, van 17:00 tot 19:30. Avondeten wordt verzorgd.
   17:00 tot 19:30. Avondeten wordt verzorgd.)
  • Nieuwe skin  + (De nieuwe skin is operationeel.)
  • Pilot Data Sciences Vervoersstromen Zeeland  + (De pilot 'Data Sciences Vervoersstromen Ze
   De pilot 'Data Sciences Vervoersstromen Zeeland' heeft de mogelijkheden bestudeerd van dataverzameling via mobiele applicaties om daarmee inzicht te krijgen in het verplaatsingsgedrag (en verblijfsgedrag) van mensen in de provincie Zeeland. De partners betrokken bij de pilot zijn Provincie Zeeland, Universiteit van Gent, VVV Zeeland.
   eland, Universiteit van Gent, VVV Zeeland.)
  • Overnachtingen Zeeland kwart lager door coronacrisis  + (De prognose voor toerisme in Zeeland 2020 is bijgesteld: naar verwachting zal het aantal toeristische overnachtingen in 2020 een kwart lager zijn dan in 2019. Alle recente gegevens zijn bijeengebracht in een nieuwe leaflet.)
  • SvdT Programmagroep  + (De programmagroep komt maandelijks bijeen om de voortgang van SvdT te bespreken. De groep bestaat uit themawerkgroepleiders, HZ-pabodocenten en schoolbestuurscoördinatoren.)
  • Rugzak  + (De rugzak zit te vol met systemen: die moe
   De rugzak zit te vol met systemen: die moeten eruit. Er is bestuurlijk draagvlak nodig voor pilots op gemeenteniveau. De projectgroep Reimerswork moet autoriteit krijgen. De klant moet in beeld komen bij de klantmanager van GR de Bevelanden en dit beeld aanvullen met het beeld dat Reimerswork heeft.
   ullen met het beeld dat Reimerswork heeft.)
  • Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij  + (De sociale theorie van een duurzame, samen
   De sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij beschrijft een proces van gezamenlijk leren van en vooruitgang brengen in maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen zijn een dementievriendelijke maatschappij, burger- en overheidsparticipatie en circulaire economie.
   rheidsparticipatie en circulaire economie.)
  • Fijn Wonen Veere (werkgroep Duurzaamheid)  + (De stadsraad Veere heeft een visie opgeste
   De stadsraad Veere heeft een visie opgesteld, fijn wonen Veere. Een van de speerpunten is duurzaamheid. Daarom is er een werkgroep opgericht die zich op dit moment richt op de volgende twee projecten: - Verduurzamen Monumenten (koppeling met versnellingsaanpak Zeeuws Energieakkoord - Postcodestroom concept In de Visie staat het volgende over duurzaamheid geschreven: Met duurzaam bedoelen we hier dat we het milieu steeds minder belasten. Het energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente Veere is om energieneutraal te worden: er wordt minimaal evenveel energie opgewekt als gebruikt in de gemeente. De overheid wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen een duurzame "groene wereld "doorgeven aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en comfortabeler wonen. Dat is prettig nu. Met levensloopbestendig bedoelen we dat woningen zodanig aangepast zijn dat ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren ("opplussen" van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen is vooral voor monumentale of beschermde panden een extra uitdaging vanwege de beperkende regelgeving die voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een uitdaging. Toekomstvisie We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om - energie duurzaam op te wekken en energie te besparen en - woningen levensloopbestendig maken. We delen onze ervaringen om anderen te stimuleren actief op deze terreinen te worden. Dat geldt ook voor het specifieke onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie. Speerpunten  Inwoners enthousiasmeren door actieve werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren.  Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoos regeling).  Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.  Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.  Communicatie van tips en suggesties via de website "www.stadspleinveere.nl"
   es via de website "www.stadspleinveere.nl")
  • Startbijeenkomst  + (De startbijeenkomst voor de Minor via Teams. We hebben met z'n allen een "uitdaging" aan te gaan. De Omgevingswet!)
  • Inzicht in de tool - Denk jij met ons mee?  + (De terugkeer naar werk kan gezien worden als een lange reis; een reis waarin werknemers met kanker en ook hun werkgevers te maken krijgen met ingewikkelde situaties en dilemma’s.)
  • Deels terug aan het werk (S10)  + (De terugkeer naar werk verloopt niet volgens een continu stijgende lijn, maar kent ups en downs.)
  • Contact met werkplek  + (De terugkeer naar werk verloopt niet volgens een continu stijgende lijn, maar kent ups en downs.)
  • Begeleiding beginnende leerkracht  + (De themawerkgroep Begeleiding beginnende l
   De themawerkgroep Begeleiding beginnende leerkracht onderzoekt op welke manier startende leerkrachten kunnen worden ondersteund om te floreren en zelfvertrouwen te krijgen in de inductiefase. Dat doen zij met behulp van de aanwijzingen van het Partnerschap Opleiden in de school.
   an het Partnerschap Opleiden in de school.)
  • Opbrengstgericht Werken  + (De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken
   De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.
   en in de professionele leergemeenschappen.)
  • Samen leren en opleiden in het basisonderwijs  + (De themawerkgroep Samenwerking Algemeen ve
   De themawerkgroep Samenwerking Algemeen verzamelt en evalueert de samenwerking tussen PO-veld en de HZ-pabo en verzamelt en analyseert geleerde lessen uit de inhoudelijke themawerkgroepen. De themawerkgroep doet ook onderzoek naar het werken in leergemeenschappen en in PLG's in het bijzonder.
   meenschappen en in PLG's in het bijzonder.)
  • Wat neem jij mee op deze reis dat we goed kunnen gebruiken? (Bagage cliëntondersteuner)  + (De voorbedrukte kaarten met vaardigheden z
   De voorbedrukte kaarten met vaardigheden zijn ingewisseld voor twee lege schrijfkaarten: 1. voor vaardigheden van formele cliëntondersteuner en onderstreept welke ook gelden voor de informele cliëntondersteuner 2. voor vaardigheden die speciaal gelden voor informele cliëntondersteuners
   gelden voor informele cliëntondersteuners)
  • Toeristische Ontmoetingsdag 2018  + (De voorbereidingen voor de Toeristische On
   De voorbereidingen voor de Toeristische Ontmoetingsdag zijn in volle gang. Hierbij geven we u alvast een voorproefje op het programma. Dit jaar staat de Toeristische Ontmoetingsdag in het teken van Toeristisch ondernemen in Zeeland. Verspreid door de Mythe vindt u een markt vol projecten en initiatieven die u direct kunt toepassen bunnen uw bedrijf. U vindt thema’s als gastheerschap, opleiden en werving personeel, subsidie mogelijkheden, robotisering en marketing. Daarnaast kunt u uw kennis verbreden tijdens de verdiepende sessies. Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn digitale vaardigheden, circulair (ver)bouwen en vitaal personeelsbeleid. Deze middag heeft u vrije keuze om verschillende sessies te volgen en om inspiratie op te doen op de markt. De gehele dag is er voldoende gelegenheid om bij te praten met collega's en partners uit de branche.
   met collega's en partners uit de branche.)
  • Toeristische Ontmoetingsdag 2018  + (De voorbereidingen voor de Toeristische On
   De voorbereidingen voor de Toeristische Ontmoetingsdag zijn in volle gang. Hierbij geven we u alvast een voorproefje op het programma. Dit jaar staat de Toeristische Ontmoetingsdag in het teken van Toeristisch ondernemen in Zeeland. Verspreid door de Mythe vindt u een markt vol projecten en initiatieven die u direct kunt toepassen bunnen uw bedrijf. U vindt thema’s als gastheerschap, opleiden en werving personeel, subsidie mogelijkheden, robotisering en marketing. Daarnaast kunt u uw kennis verbreden tijdens de verdiepende sessies. Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn digitale vaardigheden, circulair (ver)bouwen en vitaal personeelsbeleid. Deze middag heeft u vrije keuze om verschillende sessies te volgen en om inspiratie op te doen op de markt.
   n en om inspiratie op te doen op de markt.)
  • Peilgebieden Robuust Koppelen  + (De vraag naar een grotere flexibiliteit van het watersysteem als het gaat om het leveren van zoetwater aan de regio en zijn functies.)
  • Haalbaarheidsonderzoek Watertaxi Veere  + (De watertaxi langs het strand is een uniek
   De watertaxi langs het strand is een uniek concept in Nederland. Er bestaat een steeds grotere drang naar modernisatie, om zo een gebied goed op de kaart te zetten. Ook in de gemeente Veere is dit het geval. In de gemeente wordt er met de tijd meegegaan om zo het gebied interessant te houden voor bezoekers. De watertaxi zal langs de Veerse kustdorpen varen met per dorp een stoplocatie. Dit kan meewerken om de bezoekers enthousiast te houden, en om ze terug te laten komen naar het gebied. Naast de gemeente Veere zijn ook verschillende ondernemers geïnteresseerd in de watertaxi. Het grootste vraagstuk dat bestaat onder deze groep is of een watertaxi realistisch, en dus haalbaar is langs de kust van de gemeente Veere.
   ar is langs de kust van de gemeente Veere.)
  • Pilot Verduurzamen Halve Maanstraat  + (De werkgroep Oostkapelle heeft in Oostkape
   De werkgroep Oostkapelle heeft in Oostkapelle de Halve Maanstraat opgepakt om te kijken hoe de woningen kunnen verduurzaamd. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen en zij hebben een cursus Warmtecamera beelden gekregen en zijn aan de gang gegaan in de halve maanstraat in Oostkapelle met een warmtecamera. Ze hebben de woningen in kaart gebracht. Dit project was een opstap naar het verduurzamen van heel Oostkapelle
   naar het verduurzamen van heel Oostkapelle)
  • Strategieontwikkeling  + (De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven.)
  • Yesc Summit  + (December 12th is the date! On this day, th
   December 12th is the date! On this day, the 12-hour YESC Summit will be held. Let the most creative and impactful ideas of the youngest generation of Zeeland surprise you, exchange thoughts and ideas about the current state of affairs and future of Zeeland’s energy supply and get inspired by our passionate speakers. In addition to the YESC nominees, the Summit is aimed at the regional C-level of business, industry and government and of course significant players in the regional energy transition. The Yesc summit is only accessible to invitees. 09:00 - 00.00 Oude Stadhuis Markt 1, Middelburg
   - 00.00 Oude Stadhuis Markt 1, Middelburg)
  • #1 - Subjectief welzijn in Zeeland  + (Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.)
  • #1 - Subjectief welzijn in Zeeland  + (Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland.)
  • #2 - Wonen in Zeeland  + (Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.)
  • #2 - Wonen in Zeeland  + (Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland.)
  • #3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland  + (Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.)
  • #3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland  + (Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland.)
  • #4 - Milieu in Zeeland  + (Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.)
  • #4 - Milieu in Zeeland  + (Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland.)
  • #5 - Samenleven in Zeeland  + (Deel 5 uit onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
  • #5 - Samenleven in Zeeland  + (Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
  • #6 - Materiële welvaart in Zeeland  + (Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland.)
  • #6 - Materiële welvaart in Zeeland  + (Deel 6 uit onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland.)
  • Robuust Watersysteem  + (Definities Robuust watersysteem)
  • Leaflet Customer Journey Zeeland 2017  + (Denk jij ‘de toerist’ in Zeeland goed te k
   Denk jij ‘de toerist’ in Zeeland goed te kennen? Weet jij waarom een gast wel bij de buurman boekt maar niet bij jou? Wat onderneemt een gast eigenlijk tijdens zijn vakantie? Het Kenniscentrum Kusttoerisme publiceert nieuwe kerncijfers over de gast in Zeeland in 2017. Hierbij zoomen we in op de reis die de gast aflegt om tot bepaalde keuzes te komen. Verdiep je in de ontwikkelingen en speel nog beter in op de behoeften van jouw gast!
   og beter in op de behoeften van jouw gast!)
  • Method  + (Describing the method used for this research project)
  • Projecten  + (Details van alle projecten Robuust Watersysteem)
  • Optimization of diatom (Skeletonema costatum) production in vertically stacked horizontal tubular photobioreactors  + (Develop a cultivation plan for Skeletonema
   Develop a cultivation plan for Skeletonema costatum Research type: literature study, experiments (HZ, Vlissingen) Research level: minor / internship / final thesis (BSc./MSc. level) Prerequisite: good understanding of biology/chemistry; good analytical skills; communicative.
   ry; good analytical skills; communicative.)
  • Automation of algae cultivation  + (Develop and test a method to automate the biomass determination and the dilution rate in SEA cap systems, similar to the turbidostat method used in photobioreactors.)
  • STARR 3 Achterhalen wereldbeelden door interview aan de hand van 12/24 vragen  + (Deze STARR beschrijft het gesprek met twee
   Deze STARR beschrijft het gesprek met twee procesregisseurs (CW en MM), gehouden door Margreet van Heest (MH) en genotuleerd door Janny de Jonge (JJ) in november 2020. We hebben het interview samen voorbereid aan de hand van de ‘rake vragen voor de verkenning van wereldbeelden en mogelijkheden van betrokkenen in uitdagende situaties’. Ik wil oefenen met het houden van een interview. Belangrijke leerdoelen voor mij zijn het open luisteren, het weghouden van een oordeel, het zelf op zoek gaan naar het begrip ‘wereldbeelden’ door middel van een semi-gestructureerd gesprek. Deze doelen zijn bedoeld om mijn competenties op dit vlak te verbeteren door te doen. Daarnaast heb ik als doel dat ik actief met mensen in gesprek wil over de nieuwe programmadoelen voor de komende jaren. Ik ben benieuwd naar hun beeld daarover. De procesregisseurs spelen een belangrijke rol in de keten. Wat is hun beeld bij bijvoorbeeld het kunnen afschalen van zorg, het beter benutten van eigen kracht en wat daarvoor nodig is? Wat is de rol van de gemeente nu en wat zou deze moeten zijn? Hoe kijken zij naar hun eigen rol in het geheel? Het interview is bedoeld om samen onderzoekend vanuit het nu te kijken welke veranderingen/ aanpassingen in de toekomst gewenst zijn. De vragen die we hebben voorbereid dienden als uitgangspunt voor het gesprek. Het was een leuk gesprek, waar veel zinvolle informatie uit is voortgekomen. Deze informatie vraagt wel een vervolg: wat willen we met de punten die zijn aangeraakt? Hoe laten we de verbeterpunten terugkomen in de grote vervolglijnen van het programma 2021-2024? Hier komt het systeemdenken om de hoek kijken: het geheel kunnen overzien en de juiste stapjes zetten om verder te komen (PQR – purposeful activity model ontwikkelen).
   – purposeful activity model ontwikkelen).)
  • Intervisiesessie KOMT TE VERVALLEN  + (Deze intervisiesessie komt te vervallen)
  • Zeeland nu en in de toekomst- een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie  + (Deze rapportage behandelt de onderzoeksres
   Deze rapportage behandelt de onderzoeksresultaten naar de (h)erkenning van de kernkwaliteiten van Zeeland onder haar inwoners. Zeeuwen zijn positief over hun provincie. Het landschap wordt met name hoog gewaardeerd, van jongvolwassenen tot ouderen. Op het gebied van werkgelegenheid en carrièrekansen valt nog te verbeteren volgens respondenten.
   lt nog te verbeteren volgens respondenten.)
  • Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Scheldestromen  + (Deze samenwerkingsovereenkomst tussen het
   Deze samenwerkingsovereenkomst tussen het AM Lectoraat van HZ en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van WS alsmede het op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de onderhouds- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een lange termijn planning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050.
   jgen voor de komende dertig jaar tot 2050.)
  • Toepassingssessie 8  + (Deze sessie ging uiteindelijk niet door. Dit kwam doordat we nu een nieuwe fase in gaan. De interne projecten, processen en opgedane ervaring met de Omgevingswet zal nu meer verweven worden in de Minor.)
  • Vraag 9- Wie of wat mist er nu om mee te gaan reizen?  + (Deze vraag is vervallen in de definitieve spelversie. Daar wordt hij behandeld in de stellingen na de pauze.)
  • Vraag 8- Wat wil je nooit meer meemaken?  + (Deze vraag is vervallen in de definitieve spelversie.)
  • Vraag 9- Waar blijf je voor thuis?  + (Deze vraag is vervallen in de definitieve spelversie.)
  • Als ondernemer mee op inspiratie trip!  + (Deze week was onze collega Diana Korteweg Maris mee op een inspiratie trip georganiseerd door het Profit project. Toeristische ondernemers uit Zeeland en Vlaanderen deden inspiratie op bij hun Britse collega's.)
  • Investigation oyster spat settlement in different areas of the Dutch delta  + (Different methods of oyster spat collection will be tested at different sites in the areas of the Oosterschelde estuary and Lake Grevelingen in order to find the relationship between collection efficiency and the factors location, position and timing.)
  • Beleid sociale veiligheid  + (Digitale rapportage beleid sociale veiligheid)
  • Circularity lighting Sloe area  + (Dimmability (in terms of light pollution), energy, value optimization materials and components, smart lighting)
  • Algemene Commissie 'Duurzaamheidsplan'  + (Dinsdag 17 mei 2016 is de huidige status van het nieuwe duurzaamheidsplan toegelicht aan de gemeenteraad. De presentatie is verzorgd door Petra de Braal, Hans de Bruin, Jacob van Berkel en Mark Minderhoud)
  • Start onderzoek naar brede welvaart in Zeeland  + (Dinsdag 18 mei 2021 start, onder de werktitel ‘Leven in Zeeland’, de vierde editie van het vierjaarlijkse bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid in Zeeland.)
  • Earth Enable  + (Dirt floors make children across rural Afr
   Dirt floors make children across rural Africa sick, and 1.4 billion people live and sleep on a dirt floor. Replacing a dirt floor with a concrete floor reduces diarrhea and parasitic infections, but concrete is both environmentally destructive and unaffordable to the world’s poor. Earth Enable is a Research & Development partnership and addresses this problem by installing sustainable and affordable earthen floors that have fewer carbon emissions than concrete, and are also a third of the price of concrete. While our product has found a huge market of families who are eager to upgrade their homes, we have significant challenges that we are eager to partner with teams of students to address! You can work on subjects like: floor color, resin curing, resin hardness, and stabilization of the floor.
   hardness, and stabilization of the floor.)
  • Disclaimer  + (Disclaimer Kenniscentrum Kusttoerisme)
  • Co-creation during Covid-19 pandemic  + (Discover how we run the project during the pandemic.)
  • Leren leven met de oesterboorder  + (Dit RAAK-MKB project is gericht op het onderzoeken van maatregelen die Zeeuwse oesterkwekers kunnen helpen om te gaan met de Japanse oesterboorder, een roofslak die oesters op de kweekpercelen opeet.)
  • Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving  + (Dit is de thuispagina van de website van het ZB Planbureau. De website krijgt een definitieve plaats en opmaak in de Projectenportfolio als de overgang van het Planbureau naar de HZ en de nieuwe naam een feit is.)
  • Energieke samenleving  + (Dit is de verzamelplek voor alle Zeeuwse initiatieven en projecten op het gebied van de energieke samenleving.)
  • Duurzame samenleving  + (Dit is een overkopelend project waarin diverse onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame samenleving in de gemeente Veere met elkaar worden verbonden. Het uitgangspunt is het [[PR SSM 00048|duurzaamheidsplan 2017-2020]])
  • Aantekening 25 feb  + (Dit is een verslag)
  • Reisgezelschap  + (Dit is het reisgezelschap.)
  • Test 3  + (Dit is mijn test.)
  • Oproep: Ondernemers gezocht in de recreatieve sector met een frontoffice op Schouwen-Duiveland  + (Dit jaar start Kenniscentrum Kusttoerisme
   Dit jaar start Kenniscentrum Kusttoerisme een pilot op Schouwen-Duiveland waardoor je je kennis over de omgeving in een razend tempo en op een speelse manier kunt verbreden. Speciaal voor frontoffice medewerkers op Schouwen-Duiveland wordt hiervoor een app (Knowingo) ingericht. Via een spel, bestaande uit meerdere vragen per keer en per thema, kunnen medewerkers het zelfs tegen elkaar opnemen. Op deze manier ontwikkelen uw medewerkers kennis over de omgeving én krijgen uw gasten de beste tips over Schouwen-Duiveland. U, als werkgever, kunt de geteste kennis ook inzien en hier op inspelen.
   ste kennis ook inzien en hier op inspelen.)
  • Eindeloos Eiland Festival  + (Dit jaar wordt alweer de 5e editie van het
   Dit jaar wordt alweer de 5e editie van het Eindeloos Eiland Festival georganiseerd. Op 14, 15 en 16 juni staat het eiland Noord-Beveland in het teken van muziek, dans, natuur en culinair eten. Dit jaar heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme een mooie kans gekregen om invulling te geven aan dit festival.
   en om invulling te geven aan dit festival.)
  • Groene Innovatieprijs  + (Dit najaar starten we met de Groene Innova
   Dit najaar starten we met de Groene Innovatieprijs, een geldprijs voor innovatieve, groene ondernemers. Inwoners van de gemeente Veere kunnen ondernemers met een bijzonder duurzaamheidsinitiatief nomineren. De Groene Innovatieprijs Gemeente Veere, bestaande uit een geldprijs van € 10.000,- wordt vanaf 2017 jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve, groene ondernemer in de gemeente Veere. De ondernemer heeft in het betreffende jaar een bijzondere, groene innovatie gerealiseerd of in gang gezet die bijdraagt aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Veere: een energie-neutrale gemeente Veere in 2050 en een volledig energie neutrale organisatie in 2030. Op verzoek van de Veerse gemeenteraad is de Groene Innovatieprijs Gemeente Veere geïntroduceerd. Met de jaarlijkse geldprijs wil men succesvolle duurzaamheidsinitiatieven in de regio waarderen en stimuleren.
   ieven in de regio waarderen en stimuleren.)
  • Verkenning nieuwe bedrijfsmodellen  + (Dit onderzoek is een eerste verkenning naar (nieuwe) duurzame bedrijfsmodellen in de toeristenindustrie.)
  • Werkzaamheden KC EVM  + (Dit project beschrijft de werkzaamheden van het Kenniscentrum EVM. Hierin staan de jaarplannen en de jaarverslagen en andere, relevante plannen en werkzaamheden.)
  • Skills4CMT  + (Dit project stemt het hoger onderwijs beter af op de behoeften en kansen van het kust- en maritiem toerisme, stimuleert de regionale economie en het creëren en behouden van banen in kustgebieden en gemeenschappen.)
  • Geleerde lessen  + (Dit zijn de geleerde lessen op het gebied van specifieke spelsessies, Het Nieuwe Samemspel als spel en sociale theorie van een duurzame, samenlerende maatschappij.)
  • PhD trajectory  + (Documenting the process and results (e.g., papers) of the trajectory leading to the PhD degree.)
  • Webinar: Onderzoek impact Corona in de zeeuwse binnensteden  + (Donderdag 18 juni 2020 16.00 wordt het Webinar: Onderzoek impact Corona in de zeeuwse binnensteden georganiseerd. Geïnteresseerd? U vindt de link naar de livestream in dit item.)
  • Samenwerking tussen leerkrachten in de onderbouw  + (Door het steeds lagere leerlingaantal op d
   Door het steeds lagere leerlingaantal op de scholen is het van belang om iets in de organisatie te veranderen om de scholen open te houden. Daarom is ervoor gekozen om een tandemschool op te starten, hierbij blijven alle locaties bestaan maar is er één directeur. Bij de start van de tandemschool willen de leerkrachten en de directeur ervoor zorgen dat er een samenwerking tussen de leerkrachten komt. Om deze samenwerking te gaan vormen is het van belang dat er wordt gekeken naar de wensen van de leerkrachten. Vandaar is er de hoofdvraag: Welke mogelijkheden zien de leerkrachten van de onderbouw van de basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen, basisschool Sint Bernardus te Clinge en basisschool Ter Doest te Graauw om samen te werken binnen de tandemschool? Deze wordt in de loop van het onderzoek beantwoord. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van de SSM-methodologie, het houdt in dat dit een kwalitatief actieonderzoek is. Zo zijn er diepgaande interviews afgenomen onder de leerkrachten, huidige directeuren en de interne begeleiders. Deze interviews zijn naderhand geanalyseerd en gecodeerd om antwoord te geven op de deel- en hoofdvragen. Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten gekomen er zijn al verschillende vormen van samenwerking aanwezig. De leerkrachten willen de samenwerking voortzetten en verder uitbreiden. Hier hebben ze voornamelijk tijd voor nodig. Ook de collegialiteit van de mede teamleden is iet onbelangrijk geven de leerkrachten aan. De conclusie van het onderzoek is dat de leerkrachten op verschillende manieren willen samenwerken en zij staan open voor de samenwerking. Als eerste willen ze alle vormen van samenwerking die al gaande zijn voortzetten. Maar de leerkrachten willen ook graag intervisie, het liefst met leerkrachten met dezelfde groepen en/of taken. Hierbij willen ze graag problemen bespreken en kijken hoe een ander deze problemen oppakt. Daarnaast willen ze ook in de samenwerking gebruik maken van het uitwisselen van methoden, materialen en stof. Om het onderzoek af te sluiten zijn er nog enkele aanbevelingen gedaan. Zo wordt er door de leerkrachten gevraagd om duidelijkheid en informatie over de organisatie van de tandemschool die door de directeur verstrekt dient te worden. Tevens is er vraag naar inventarisatie van onderwijskundige methoden en kwaliteiten van de leerkrachten. Als laatste is er vraag naar intervisie om de samenwerking te vormen. Een vervolg op dit onderzoek zou een onderzoek zijn naar de wensen van leerkrachten van de bovenbouw. Ook zou er een vervolg kunnen komen wanneer de samenwerking van start is gegaan en deze kan dan in het vervolgonderzoek worden opgevolgd.
   in het vervolgonderzoek worden opgevolgd.)
  • Kansen voor robotisering  + (Door nieuwe technologische ontwikkelingen
   Door nieuwe technologische ontwikkelingen doen steeds meer en steeds slimmere robots hun intrede bij ondernemingen. Uit een recente studie van het World Economic Forum blijkt dat verwacht wordt dat in 2025 meer dan de helft van de banen door robots zal worden uitgevoerd. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven zal hiermee te maken krijgen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het Zeeuwse bedrijfsleven? Hoe kunnen ondernemers bereiken dat de inzet van robots binnen hun bedrijf een succes wordt? Tegelijkertijd speelt de vraag of de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie als een kans of als een bedreiging dient te worden beschouwd. In opdracht van SER-Zeeland heeft HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren  een studie verricht naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie. 
   de robotisering voor de Zeeuwse economie. )
  • Kansen van robotisering voor Zeeland  + (Door nieuwe technologische ontwikkelingen
   Door nieuwe technologische ontwikkelingen doen steeds meer en steeds slimmere robots hun intrede bij ondernemingen. Uit een recente studie van het World Economic Forum blijkt dat verwacht wordt dat in 2025 meer dan de helft van de banen door robots zal worden uitgevoerd. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven zal hiermee te maken krijgen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het Zeeuwse bedrijfsleven? Hoe kunnen ondernemers bereiken dat de inzet van robots binnen hun bedrijf een succes wordt? Tegelijkertijd speelt de vraag of de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie als een kans of als een bedreiging dient te worden beschouwd. In opdracht van SER-Zeeland heeft het kenniscentrum Ondernemen & Innoveren van de HZ een studie verricht naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie.
   nde robotisering voor de Zeeuwse economie.)
  • Pilot 3 Developing Vitality Boulevard  + (Dorp Cadzand (village) en Bad Cadzand (bea
   Dorp Cadzand (village) en Bad Cadzand (beach part) are about 2 km apart. The localpopulation lives mostly in the village part while second home owners and tourists stay mainly in the 'Bad' area. The idea is to better combine both areas, finding sustainable solutions that keep the elderly active and increase vitality, also tackling the problem of loneliness by looking at network solutions. Similar situations exist in several European coastal villages, hence the interest to develop this pilot.
   hence the interest to develop this pilot.)
  • Water supply and wastewater purification  + (Drinking water from purified wastewater? T
   Drinking water from purified wastewater? The restaurant Gust’eaux in Kuurne (Belgium) partnered with BOSAQ, Tuincreatie Igodt, Vlakwa and Ghent University to establish a world-first(!). The restaurant provided its visitors with high-quality drinking water, produced from their own wastewater using state-of-the-art technology.
   tewater using state-of-the-art technology.)
  • Energievoorziening van automatiseringsmodules  + (Duur en periode zijn nog flexibel in te plannen)
  • Energietransitie binnen een VVE  + (Duur en periode zijn nog flexibel in te plannen)
  • We are tomorrow klimaatfestival  + (Duurzaamheid in 2050 (Dutch) Location: Westergas Pazzanistraat 33, 1014 BE Amsterdam, Netherlands 12:00 - 23:00)
  • Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere  + (Duurzaamheidsplan van de gemeente Veere)
  • Project- Windpark Bouwdokken  + (E-connection gaat 9 windmolens bouwen van ieder 4.2 MW en wat een totaal levert van 128 miljoen kWh. Dit is goed om 42.000 woningen van elektriciteit te voorzien.)
  • Nieuwe skin  + (EMM Skin is operationeel.)
  • Expertise Management Methodology (EMM)  + (EMM is de methodologie waarmee het kennisc
   EMM is de methodologie waarmee het kenniscentrum EVM onderwijs en onderzoek in living labs ondersteunt. EMM kan in het kort worden samengevat als het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise (kennis en kunde) om gezamenlijk de goede dingen te doen. Het gaat hier vooral om handelingskennis, d.w.z. de wijze waarop mensen handelen in een bepaalde situatie. De effectiviteit van handelingskennis is meestal situationeel bepaald. Wat in de ene situatie goed werkt, kan in een andere situatie juist ineffectief zijn. Dat komt doordat de situatie wordt bepaald door interacterende belanghebbenden die er mogelijkerwijs conflicterende wereldbeelden en doelstellingen op nahouden.
   reldbeelden en doelstellingen op nahouden.)
  • Films in Zeeland  + (Een eerste verkenning van het gemeenschappelijk nut van meer film- en tv-producties in Zeeland.)
  • Eindbestemming op de kampvuurkaart  + (Een klimaatbestendig Nieuwdorp)
  • Klanttevredenheid gastheerschap Westerschelde Ferry  + (Een onderzoek naar de klanttevredenheid en het gastheerschap op de Westerschelde Ferry.)
  • Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen  + (Een overzicht van alle aanbieders van toeristisch recreatieve vervoermiddelen (op Walcheren) op kaart weergegeven.)
  • Uitvoeringsprogramma Toeristische Uitvoerings Alliantie  + (Een overzicht van de (uitgevoerde) projecten binnen het uitvoeringsprogramma 'toeristische mobiliteit' van de Toeristische Uitvoerings Alliantie.)
  • Reflectie Grensoordelen en eeuwige driehoek  + (Een praktijkvoorbeeld uit I KNOW HOW met vragen naar grensoordelen en verschuivende inzichten.)
  • Subproject 1  + (Een project kan ook uit subprojecten bestaan)
  • Levensduurverlenging damwanden  + (Een project over de levensduurverlenging van damwanden in het Zeeuwse estuarium)
  • Reflectie op mijn persoonlijke leerdoelen  + (Een terugblik op mijn leerwensen bij de start van de minor en bijstelling leerdoelen.)
  • Zandhonger updates van Oosterschelde  + (Een update verzorgen van de Oosterschelde
   Een update verzorgen van de Oosterschelde zandhonger erosievoorspellingen voor de jaren 2030,40..2100 Research type: desk analysis Research level: graduation bachelor thesis project Prerequisite: interesse in morfologie en sediment. Het analyseren van grote hoeveelheden data met Microsoft Access, GIS, en Matlab vormt een belangrijk onderdeel van dit project.
   een belangrijk onderdeel van dit project.)
  • Human Capital Agenda  + (Een van de strategische opgaven waar het H
   Een van de strategische opgaven waar het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme mee aan de slag gaat is dat van Human Capital. Het gastvrijheidsdomein kent grote tekorten aan gekwalificeerd personeel. De ambitie binnen het Human Capital project is het creëren van balans op de arbeidsmarkt in het gastvrijheidsdomein, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
   wel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.)
  • Ziekmelding (S5)  + (Een ziektemelding betekent het inleveren van je ziektebriefje van je behandelende arts aan je werkgever. De periode van gewaarborgd inkomen start.)
  • Webinar Zeeuws hotelmarktonderzoek  + (Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt afgerond. Graag nodigen wij uit voor een webinar, een online presentatie van de resultaten, op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.00 uur.)
  • Webinar Zeeuwse hotelmarkt  + (Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar
   Eerder dit voorjaar is het onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt afgerond. Graag nodigen wij uit voor een webinar, een online presentatie van de resultaten, op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.00 uur. De resultaten geven inzicht in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt van de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen voor hotelconcepten in Zeeland. Het onderzoek is in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. De resultaten delen we graag met u.
   risme. De resultaten delen we graag met u.)
  • Eerste rijke plaatje  + (Eerste rijke plaatje)
  • Toepassingssessie 1  + (Eerste toepassingssessie)
  • Workshop Introductie Sociale Theorie  + (Eerste workshop, een overzicht van de vele aspecten van de sociale theorie. * Tijd: 17:00 - 20:00 * Locatie: A224, HZ, Vlissingen)
  • DeltaDrip  + (Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.)
  • Rapportage Economische impact coronacrisis op Zeeuwse vrijetijdseconomie - deel 3  + (Eind maart en eind juni is onderzoek gedaa
   Eind maart en eind juni is onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis voor de vrijetijdssector in Zeeland. Deze sector omvat verblijf, horeca en vermaak. Inmiddels is het toeristisch seizoen afgelopen en zijn we in de gevreesde tweede coronagolf beland. Op verzoek van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme nu voor de derde keer onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis voor de vrijetijdssector in Zeeland. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.
   d mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.)
  • Eerste Gastheren van het Landschap opgeleid op Walcheren  + (Eind oktober 2018 is in samenwerking met d
   Eind oktober 2018 is in samenwerking met de Provincie Zeeland en onder begeleiding van IVN Zeeland, de eerste cursus Gastheer van het Landschap Walcheren gestart. In vier cursusmiddagen leerden de drieëntwintig deelnemende verblijfsaccommodaties, recreatie-, en horeca ondernemers meer over de unieke natuur, landschap en cultuurhistorie die Walcheren te bieden heeft. Deze informatie werd aangevuld met excursies door terreinbeheerders en natuurgidsen.
   es door terreinbeheerders en natuurgidsen.)
  • Frisse blik op marketing?  + (Elk bedrijf is druk met zijn marketing, maar soms gebeuren de activiteiten op routine. Behoefte aan een frisse blik? Van september t/m november hebben wij een groep enthousiaste studenten die graag voor uw bedrijf werken aan een marketingplan.)
  • Onderzoek leefomgeving in Zeeland tot 2050  + (Elke provincie heeft specifieke kwaliteite
   Elke provincie heeft specifieke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in de fysieke en sociale leefomgeving. In het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft ZB Planbureau inwoners naar hun mening gevraagd over de leefomgeving in Zeeland tot 2050. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vanaf 2 februari 2021 beschikbaar.
   ek zijn vanaf 2 februari 2021 beschikbaar.)
  • Data Veere over 2016  + (Energieverbruik in Veere over 2010 Duurzame opwekking in Veere over 2010 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Data Veere over 2010  + (Energieverbruik in Veere over 2010 Duurzame opwekking in Veere over 2010 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Data Veere over 2011  + (Energieverbruik in Veere over 2011 Duurzame opwekking in Veere over 2011 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Data Veere over 2012  + (Energieverbruik in Veere over 2012 Duurzame opwekking in Veere over 2012 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Data Veere over 2013  + (Energieverbruik in Veere over 2013 Duurzame opwekking in Veere over 2013 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Data Veere over 2014  + (Energieverbruik in Veere over 2014 Duurzame opwekking in Veere over 2014 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Data Veere over 2015  + (Energieverbruik in Veere over 2015 Duurzame opwekking in Veere over 2015 % energieneutraal gemeentelijke organisatie in 2030 % energieneutraal gemeente Veere in 2050)
  • Smart bin technology  + (English partner Norfolk County Council (NCC) and Great Yarmouth Borough Council focused in 2020 on developing good strategic connections with their potential stakeholders and Smart Bins.)
  • Een Zeeuws compliment!  + (Enorm vereerd zijn we met het Zeeuws Compl
   Enorm vereerd zijn we met het Zeeuws Compliment, dat collega Diana Korteweg Maris kreeg van gedeputeerde Dick van der Velde namens Provincie Zeeland. Dat compliment is bedoeld voor alle collega’s van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, de betrokken collega’s van HZ University of Applied Sciences, de collega’s van Economische Impuls Zeeland en VVV Zeeland en alle ondernemers die zich inzetten voor Toeristisch Ondernemend Zeeland. Met z’n allen hebben we ons ingezet om het toerisme in Zeeland te ondersteunen in een uitzonderlijk jaar.
   te ondersteunen in een uitzonderlijk jaar.)
  • Manifest Hospitality Pact  + (Er is een groot tekort aan arbeidskrachten
   Er is een groot tekort aan arbeidskrachten voor de horeca- en recreatie sector in Zeeland. Dit tekort heeft betrekking op allerlei medewerkers in kwalitatieve én kwantitatieve zin. Toeristisch Ondernemend Zeeland heeft daarom het initiatief genomen met een aantal partijen om te komen tot een gezamenlijk programma voor de korte én de lange termijn.
   ogramma voor de korte én de lange termijn.)
  • Abonnees van Monumentenwacht zijn erg tevreden  + (Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld.)
  • Evaluatie Monumentenwacht 2019  + (Er is hoge klanttevredenheid bij de abonne
   Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld. Doel van dit onderzoek was om de abonnees beter te leren kennen en te ontdekken op welke wijze Erfgoed kan inspelen op de wensen van haar abonnees. Een publicatie i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent.
   i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent.)
  • Impuls Zeeland: [Webinar vrijetijdssector] elektrische mobiliteit  + (Er komen steeds meer elektrische voertuigen. Hoe ga je als toeristisch ondernemer mee in deze groei? Wat moet je gasten aanbieden? En welke ontwikkelingen op elektrische mobiliteit vinden plaats in de regio?)
  • Project meeting  + (Er zijn nog veel zaken te bespreken.)
  • Reisgezelschap compleet  + (Er zou een Kandidaat moeten meespelen ... die was aanwezig in de Buitenring, maar ziet men liever aan de Speeltafel.)
  • Zeeuws erfgoed toeristisch benutten  + (Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaa
   Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit toeristisch en vrijetijdsperspectief is erfgoed een belangrijke bouwsteen voor het onderscheidend vermogen van regio’s.
   r het onderscheidend vermogen van regio’s.)
  • Zeeuws erfgoed toeristisch benutten  + (Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaa
   Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit toeristisch en vrijetijdsperspectief is erfgoed een belangrijke bouwsteen voor het onderscheidend vermogen van regio’s. De vrijetijdssector kan het erfgoed benutten in het vertellen van verhalen over de regio en kan zo de beleving van bezoekers vergroten. Voor aanbieders van erfgoed biedt de vrijetijdssector een enorm potentieel van bezoekers, zowel verblijfstoeristen als dagtoeristen. Niet al deze toeristen zijn zich bewust van hun interesse in erfgoed en het is de kunst om hen te verleiden met een verhaal dat aansluit op hun individuele behoeften.
   dat aansluit op hun individuele behoeften.)
  • Culinair Zeeland- eten en drinken in de toeristische sector  + (Eten en drinken zijn belangrijke aspecten
   Eten en drinken zijn belangrijke aspecten van de toeristische beleving. Het gaat hierbij vaak om een combinatie van gastronomie, lokale producten en een authentieke beleving. Ook is er groeiende aandacht voor gezond, lokaal en biologisch eten. Maar hoe kun je hier als ondernemer op inspelen?
   oe kun je hier als ondernemer op inspelen?)
  • Paper 3  + (Ethics of Care: Means to an end or end in itself?)
  • Water Saving Shower Heads  + (Everyone flushes 130 liters of dirty water every day. This water disappears through the toilet, sink and shower drain. Water is saved by means of, among other things, water-saving shower heads.)
  • Student Assignment- Evides NEREUS Pilot - ElectroCoagulation  + (Evides Industry Water are looking for stud
   Evides Industry Water are looking for students at the moment to help them with their research projects. At this moment they are particularly keen on students that are willing to do research at their NEREUS-pilot in den Hoorn (RWZI Harnaschpolder). This pilot focuses on resource recovery from municipal wastewater. For more information you can contact Paula van den Brink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl)
   rink from Evides (p.vandenBrink@evides.nl))
  • Floor Color  + (Experimenting with ways to color the varnish using environmentally sustainable materials or making more environmentally sustainable floor paints.)
  • Busvervoer- Zomerbussen Zeeland (van Connexxion)  + (Extra buslijnen voor toeristen in de zomerperiode, op Walcheren gaat het om de lijnen 50 (Middelburg-Gent) en 862 (zomerbus Walcheren, Middelburg - Oostkapelle).)
  • CELTH investeert in ontwikkeling bewuste bestemmingen  + (Extra investering in onderzoek en kennis moet leiden tot duurzame toeristische ontwikkeling.)
  • Rijk plaatje inritvergunning van aanvraag tot verlening  + (Extra oefening met rijk plaatje)
  • KNEITER  + (Eén van de belangrijkste redenen voor over
   Eén van de belangrijkste redenen voor overheden om actief te sturen en stimuleren in toerisme en recreatie zijn de (verwachte) economische impacts. Een berekening van deze impact wordt daarbij vaak gebruikt als onderbouwing en/of rechtvaardiging van keuzes. KNEITER, het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie, is een samenwerkingsverband van twee hogescholen (Breda University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences) en vier consultancybureaus (Bureau Buiten, Decisio, Dynamic Concepts en ZKA).
   Buiten, Decisio, Dynamic Concepts en ZKA).)
  • Quadruple Helix  + (FACET is connecting several stakeholders a
   FACET is connecting several stakeholders and experts around topics like renewable energy, resource & waste management, bio-based building, green roofs, joint-purchase, and sustainable packaging. The reason is two-fold: driving innovation is easier when working together and by connecting government, business, academia and civil society we strengthen our local economy.
   l society we strengthen our local economy.)
  • FACET  + (FACET: Faciliteren van het invoeren van ci
   FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector. Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.
   valreductie en circulaire bedrijfsvoering.)
  • Denmark  + (FRAMES enables the Danish Coastal Authorit
   FRAMES enables the Danish Coastal Authority ( DCA) to exchange and share new knowledge and experiences from applied methods and actions with respect to flood risk management. Furthermore, the DCA will gain practice-based insight into spatial planning, emergency response and recovery processes concerning flood risk- and crisis management.
   cerning flood risk- and crisis management.)
  • United Kingdom  + (FRAMES will demonstrate, across a diverse
   FRAMES will demonstrate, across a diverse range of target sites, the multiple benefits that a catchment-based MLS approach can achieve. This will help to increase confidence in the approach and promote its use more widely. FRAMES will help the Rivers Trust develop the skills, tools, approaches and partnerships needed to build capability within the Rivers Trust and CaBA (Catchment Based Approach) network to support communities in delivery of MLS and catchment-based flood risk management.
   and catchment-based flood risk management.)
  • Circular building with blocks  + (Facadeclick is the unique, circular produc
   Facadeclick is the unique, circular product of Speed Building System, a Belgian company founded in 2016. It is a fast construction system in which a joint-free, circular façade can be quickly built with brick without mortar or glue. The bricks are, as it were, clicked together like LEGO blocks.
   t were, clicked together like LEGO blocks.)
  • FACET  + (Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and leisure sector)
  • Toerisme & recreatie op en rond het Veerse Meer  + (Facts en figures over toerisme op en rond het Veerse Meer.)
  • Fietsen op het strand  + (Fietsen in Zeeland betekent genieten van e
   Fietsen in Zeeland betekent genieten van eindeloze vergezichten, frisse zeelucht en elementen die de fietser vaan gunstig stemmen. Fietsen op de grens van land en zee, dat maakt de fietsbeleving in Zeeland uniek. Langere tijd speelde het idee om een extra unieke fietsbeleving te creëren; een fietspad op het strand. Tijdens dit project heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek geeft een eerste beeld van mogelijkheden die er zijn, het laat zien welke technische consequenties het heeft en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat uiteenlopende concepten technisch haalbaar zijn.
   lopende concepten technisch haalbaar zijn.)
  • Final products  + (Final products of the FRAMES project can be found here: the Layman's report, the Policy recommendations report, the Transnational monitoring and evaluation report, dissemination material,)
  • Mobility & Co2  + (Finding sustainable mobility solutions for the HZ and its students.)
  • Alblasserwaard - Vijfheerenlanden  + (Flood risk management strategies in the Ne
   Flood risk management strategies in the Netherlands focuses on flood prevention and less on the other layers of MLS. The responsibility for the different layers lies with different governments. Everyone takes their responsibility, but do we not miss opportunities by connecting the layers?
   ss opportunities by connecting the layers?)
  • Pilot 6 Healthy Food Chain  + (Food is an essential element to contribute
   Food is an essential element to contribute to the wellbeing of the elderly. One way of improving meals on wheels services by involving local restaurants into the concept has already been tried in Norfolk. Zeeland will look at trying to improve the quality of food consumed while at the same time providing local businesses with new opportunities, to also help to overcome the strong seasonal variations that restaurants have to grapple with and using the regional strategy for Zeeland as food region.
   ional strategy for Zeeland as food region.)
  • Waterbergingsoevers  + (Frequenter voorkomen van extremen in waterbeschikbaarheid.)
  • Living Lab Fresh Water E4 (Proeftuin Zoet Water E4)  + (Fresh water availability can be increased
   Fresh water availability can be increased by mild desalination brackish water sources. Demonstrating that desalination is a viable option was proven in the E4Water project (http://www.e4water.eu). The brackish water source, however, comes with variable flows and quality and could be buffered and treated in a constructed wetland in order to remove suspended solids and phosphorous. This project investigated the feasibility of such constructed wetland. In order to provide 10,000 m3 per day a wetland of 12 ha was proposed, which could produce at least 85% of the required fresh water. Additional benefits associated with the wetland, like tourism or changing water intake by local farmers, were negligible. The cost of such infrastructure is substantial, an estimated 4.1 MEuro. Answering the question whether this investment is acceptable with respect to the mitigated risk of water not being available was not part of this assessement.
   vailable was not part of this assessement.)
  • Robust Water Systems  + (Fresh water availability, supply and buffe
   Fresh water availability, supply and buffering in a saline environment, with increasing fresh water stress. Low coastal areas like the Netherlands and Belgium experience salt water intrusion and therefore limited sources of fresh water. In the south-western region of the Netherlands fresh water is obtained from the Biesbosch basins, which are located at least 100 km from the consumers. These consumers are industry, households and agriculture/livestock. With increasing fluctuations in precipitation and (likely) sea level rise, this fresh water stress is very likely to increase in the (near) future. In order to decrease the dependence on remote fresh water sources, and thus increase local resilience, precipitation should be better collected and preserved, instead of immediate discharge to the (saline) sea, which is currently done to prevent flooding. Integrating fresh water storage and supply with spatial planning, while maintaining or even upgrading the water quality, benefitting all stakeholders is the challenge for current and future delta developments. Project Robust Water System aims to increase the resilience of the Zeeuws-Vlaanderen region by incorporating water multi-sourcing and ‘fit for use’ strategies. These strategies require close collaborations with stakeholders (end-users, government, research). Water sources are expanded towards Belgian polder run-off, municipal WWTP effluent, Dow WWTP effluent and rainwater. Agriculture is using polder run-off and potable water but do experience fresh water scarcity during periods of severe drought. Nature areas suffer from drought periods – overall there is a lack of salt nature.
   – overall there is a lack of salt nature.)
  • Beach cleanup Vlissingen  + (Friday afternoon we'll take to the beach o
   Friday afternoon we'll take to the beach once again to clean up the shoreline of Vlissingen. Cleanup materials will be provided. We will meet at 15:00 in front of the Panta Rhei at Vlissingen close to the Nollestrand. On this occasion, we will continue the clean-up efforts while further collecting data about the plastic litter found. Christoph will be there again needing your help and guiding you through the process. This time we would like to test the accessibility of a specific app so if you want to help and prepare in advance you could download the “litterati” app before Friday. However, there will be an opportunity to download this on location. This approach is oriented on the same methodology as we tested last time but with a different input approach. We are looking forward to getting involved with you again! Visit our Facebook page to get the latest info on our events, any changes to the schedules can be found there. You can also sign up for this beach cleanup directly via the following Facebook page: https://www.facebook.com/events/569999827141011/ We hope to see you on Friday and as always, feel free to invite others.
   and as always, feel free to invite others.)
  • Waste management  + (From waste separation at HZ locations to oil collection at the APV student accommodations. The HZ Green Office is continuously looking for ways to improve waste management and share knowledge on waste reduction.)
  • Inspiratiesessie Circulair Ondernemen  + (GEANNULEERD IVM COVID-19 - NIEUWE DATUM VOLGT Ben je benieuwd hoe je met circulair ondernemen (zwerf)afval kunt verminderen? In samenwerking met de Gemeente Vlissingen organiseert HZ University of Applied Sciences een Inspiratiesessie.)
  • Green Office Online Summit  + (GO Summit is an event from the Global Gree
   GO Summit is an event from the Global Green Office movement where Green Offices from around the world gather to discuss important issues and challenges of operating a green office in the times of Covid-19. Since we haven't had a physical summit in a while, we will make this year's online summit something special! 🤩 (the physical summit in Belgium was postponed to November 2021, due to COVID) If you want to join, sign-in on the website until the 13th of November. For further steps, you will be provided with information via email.
   ll be provided with information via email.)
  • Galgeplaat monitoring  + (Galgeplaatplaat suppletie Oosterschelde. E
   Galgeplaatplaat suppletie Oosterschelde. Een evaluatie opstellen van 5 jaar fysische en ecologische monitoring. Research type: desk analysis Research level: graduation bachelor thesis project Prerequisite: interesse in morfologie, sediment, en ecologie. Het analyseren van grote hoeveelheden data, mogelijk met GIS, vormt een belangrijk onderdeel van dit uitdagende project.
   rijk onderdeel van dit uitdagende project.)
  • Gardening Session with a special guest! 🐝  + (Gardening Session! Join us at the Student garden at Joost de Moorstraat 21. We will have a special guest speaker with an exciting talk about bees and a project of a bees hotel!)
  • Impuls Zeeland: [Webinar vrijetijdssector] Storytelling en het DNA van de omgeving  + (Gasten willen verhalen beleven. Maar hoe v
   Gasten willen verhalen beleven. Maar hoe vertel je het verhaal van jouw bedrijf op zo’n manier dat het je doelgroep beweegt? En hoe kun je jouw verhaal en het DNA van de omgeving combineren tot één geheel? In het webinar ‘Storytelling en het DNA van je omgeving’ duiken we met twee experts in de wereld van storytelling.
   wee experts in de wereld van storytelling.)
  • Onderzoek naar het maatschappelijk belang van toerisme en recreatie  + (Gastvrij Nederland (Nationale Raad voor to
   Gastvrij Nederland (Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd) heeft aan CELTH, het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality van Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden University of Applied Sciences, gevraagd een onderzoek te doen naar het maatschappelijk waarde van toerisme en recreatie.
   appelijk waarde van toerisme en recreatie.)
  • Gedateerd  + (Gedateerd werk.)
  • Planbureau wordt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving  + (Gedeputeerde Anita Pijpelink, bestuursvoorzitter John Dane van HZ University of Applied Sciences en directeur-bestuurder Perry Moree van ZB ondertekenden woensdag 23 juni een overeenkomst voor de overgang van het Planbureau van ZB naar de HZ.)
  • Workshop 1  + (Geen aantekeningen: nog nagaan)
  • Workshop 2  + (Geleidegesprekken PQR-formule is belangrij
   Geleidegesprekken PQR-formule is belangrijk. Draait om wederzijds begrip. Erkennen + herkennen. 4 stappen: 1. Finding out: deze workshop 2....., 3...., 4.... Welk wereldbeeld wordt het (hiermee gemakkelijker in de huid van een ander kruipen). PQR-formule: P: wat doen Q: hoe R: waarom? Oefening gedaan met het vraagstuk laten we 50 of 30 mensen tijdens corona toe op de bruiloft Opdracht voor toepassingssessie: pas de PQR-formule toe op een vraagstuk waarmee je je in de praktijk bezig houdt.
   waarmee je je in de praktijk bezig houdt.)
  • Bouwbedrijf Kambier (Genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017 Kambier heeft een nul op de meter bedrijfspand, en bouwen / maken veel nieuwbouwwoningen welke ofwel energieneutraal zijn, dan wel nul op de meter zijn)
  • De Grote Geere BV (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. De Grote Geere BV verhuurd recreatie appartementen in een nieuw in stijl gebouwde boerenschuur aan de Noordweg 56 in Oostkapelle Bouwvergunning hiervoor reeds in 2012 verleend met bijbehorende normen. De schuur is echter zo duurzaam mogelijk gebouwd door toepassen van meer isolatie, warmtepomp, recirculatie afzuigkappen, ventilatie met warmte terugwinning, zonneboiler en de benodigde zonnepanelen, waardoor er zeer energie zuinig aan de mensen een luxe vakantie aangeboden kan worden, wat ook de nieuwe norm moet worden. Ook in gebruik en verhuur wordt duurzaamheid doorgevoerd.
   en verhuur wordt duurzaamheid doorgevoerd.)
  • EMTE Serooskerke (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. Bij de nieuwbouw van deze meten heeft de pand eigenaar en exploitant zich uitgeput in maatregelen aan energiebesparing)
  • Vakantiepark De Boomgaard (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. Vakantiepark de Boomgaard heeft in 2017 een nieuwe centrumvoorziening en een grote uitbreiding van het kampeerterrein gerealiseerd. Hierbij heeft de opdrachtgever geïnvesteerd in duurzaamheid. Tijdens de ontwerp en bouwfase kwam dit tot uiting in de volgende aspecten: -Ontwerp op basis van het duurzaamheidslabel "Zeer duurzaam Utiliteitsgebouw /Groenregeling" -Toepassing van vraaggestuurde groene installaties: luchtwarmtepompen, luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning, Zonneboilers tbv warmtapwater, zonnepanelen tbv opwekking elektriciteit en een energiezuinige waterzuiveringsinstallatie voor het zwembad die het gebruik van chemicaliën beperkt. Het resultaat hiervan is een energierekening die slechts 1/3 bedraagt van de vooraf ingeschatte aanslag. -Het gebouw is opgebouwd uit zoveel mogelijk natuurlijke materialen. De draagconstructies en afwerkingen zijn voornamelijk van FSC gecertificeerd hout of plaatmateriaal. Door zoveel mogelijk te prefabriceren is afval en verspilling tijdens de bouw tot een minimum beperkt. De bouw van het centrumgebouw en de realisatie van het campingterrein is uitgevoerd door partijen uit de gemeente Veere. Alleen voor specialistisch werk (interieurbouw, zwembadinstallaties en speeltoestellen) is uitgeweken naar bedrijven buiten de gemeentegrenzen. Ook de horecafunctie wordt uitgebaat door een lokale onderneming. -De waterhuishouding wordt op het eigen terrein geregeld. Overtollig regenwater wordt afgevoerd richting de sloten van het Waterschap. -Het gebouw is primair bedoeld voor de campinggasten. De horecafunctie is openbaar toegankelijk en dit geldt ook voor de speelvoorzieningen. Het gebouw komt dus ook ten goede aan de plaatselijke bevolking.
   k ten goede aan de plaatselijke bevolking.)
  • Westerbeke Installaties (Genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. Westerbeke Elektrische Installaties is erg bezig met het vergroenen van Zeeland door het aanleggen van zonnepanelen bij bedrijven, mensen thuis en natuurlijk ook op hun eigen werkplaats. De eigenaar heeft ze zelfs op zijn eigen woning. Daarnaast is er laatst een elektrische auto aangeschaft voor de afspraken en de kleinere storingen. Deze auto wordt opgeladen door middel van de zonnepanelen. De eigenaar wilt ook graag de werkbussen gaan vervangen naar elektrische werkbussen. In de werkplaats kom veel afval vrij bij de bestellingen die worden gedaan wat gescheiden (papier/plastic) wordt ingeleverd. En als elektrische installatiebedrijf kan je natuurlijk ook niet achterblijven met de verlichting van de werkplaats, deze zijn allemaal op basis van energiezuinig armaturen en (led)lampen en aanwezigheid.
   armaturen en (led)lampen en aanwezigheid.)
  • Anno Nu (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017 Eigenaar van Anno Nu, dhr. Maljaars een enorm grote investering heeft gedaan voor een duurzame toekomst. Het pand is geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen, warmtepomp en nieuwe ramen en kozijnen.)
  • Energie Winkel BV - TechniQ Energy (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs Energie Winkel uit Serooskerke heeft in 3 jaar tijd een eigen zonneboiler-merk ontwikkeld en op de markt gebracht. In 2017 kwam bijna 10% van alle verkochte zonneboilers uit Serooskerke. Daarnaast ontwikkelen ze met partners uit Europa een eigen warmtepomp lijn. Met recht een van de groenste innovatieve bedrijven uit de gemeente Veere.
   novatieve bedrijven uit de gemeente Veere.)
  • Ido Matthijsse vof Smederij & Handel (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017 In alle bedrijfsruimtes waaronder Smederij-Werkplaats, Showroom , Magazijn, Hobbyloods Rapenburg en kantine is de TL-verlichting vervangen door LED-verlichting. Dit zijn totaal 86 stuks verlichting wat een hoge energiebesparing geeft. Verder hebben wij een nieuw sociaal ondernemend concept ontwikkeld betreft dagbesteding met houtbewerking waarbij cliënten met een licht verstandelijke beperking worden begeleid door gepensioneerde vakmensen. Omdat dit loonkosten bespaart binnen de zorg, kunnen wij met deze formule kleinschalige dagbesteding aanbieden zodat de cliënten daadwerkelijk alleen of in groepjes van hooguit 3 personen de dagbesteding kunnen volgen. Deze dagbesteding wordt aangeboden onder de naam HDAM.
   eding wordt aangeboden onder de naam HDAM.)
  • Mts. Treur (Genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017 Harmen Treur heeft een geheel eigen kijk op een duurzame melkproductie. Hij past zijn grondgebruik aan naar de omstandigheden. De bedrijfsvoering is biologisch en erop gericht om de bodemvruchtbaarheid optimaal te benutten zodat hij geen kunstmest hoeft te gebruiken. Hij kan het ook goed uitleggen wat hij doet. Zijn enthousiasme en kennis werkt aanstekelijk en ik zie rondom meerdere boeren zijn voorbeeld overnemen. Niet dat ze gelijk allemaal biologisch worden, maar in elk geval na gaan denken over bodemvruchtbaarheid en teelt van alternatieve gewassen. Harmen heeft in Nieuw-Zeeland stage gelopen en heeft daar veel kennis opgedaan die hij hier toepast op het thuisfront.
   an die hij hier toepast op het thuisfront.)
  • Molen d'Arke (Genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. Samenwerkingsverband tussen het akkerbouwbedrijf van de heer van Nieuwenhuijzen, Molen d'Arke en Bakkerij Vader uit Oostkapelle. Omdat de vrijwilligers op Molen d'Arke zich actief inzetten voor duurzame producten in samenwerking met anderen uit de nabije omgeving, zoals voor het Oostkapels Molensteenbrood. De tarwe van boerderij Rijnsburg is van zo'n goede meelkwaliteit (er wordt gewerkt vanuit de kringloopgedachte bij de bemesting en gewasbescherming) dat er geen toevoegingen (broodverbeteraars) nodig zijn om een smakelijk en stevig brood te produceren. Op enkele honderden meters afstand wordt deze tarwe gemalen met behulp van windkracht op natuursteen (basaltlavasteen) en bakt Bakkerij Vader (ook op enkele honderden meters van de molen gelegen) er het Oostkapels Molensteenbrood van. Er zijn plannen voor nieuwe produkten die ook in de gezamenlijkheid tot stand komen. Tevens is er contact gezocht met andere stichtingen, die bij dit proces een rol willen en kunnen spelen. Er zijn ook plannen voor het verduurzamen van de molen: van historisch erfgoed naar een combinatie met modern duurzaam gebruik. Duurzaam omdat er gewerkt wordt vanuit een korte ketenlijn, waardoor de CO-2 footprint erg laag is; samenwerking binnen Oostkapelle en met instanties/ personen in de nabije omgeving; windkracht; gezonde voeding; vernieuwde duurzame functie voor de molen; vernieuwende visie.
   functie voor de molen; vernieuwende visie.)
  • Maatschap A.J. en W. de Visser (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017 Maatschap de Visser is op een bijzondere manier duurzaam. Zij hebben een akkerbouwbedrijf met een traditioneel bouwplan (graan, graszaad, bieten, aardappelen, uien). Hun afzetkanaal is niet traditioneel en dat maakt het bedrijf in mijn ogen duurzaam. Zij verwerken al hun aardappelen zelf en verkopen die als verse friet aan veel restaurants, snackbars en enkele strandpaviljoens op Walcheren. De meeropbrengst die ze daarmee halen van hun aardappelen wordt in het bedrijf terug geïnvesteerd (bijvoorbeeld GPS en milieuvriendelijke afval-handling bij het maken van de friet) Daarmee maken ze het bedrijf toekomstbestendig en dus duurzaam. Het is een lokaal product dat erg wordt gewaardeerd door de inwoners en toeristen
   gewaardeerd door de inwoners en toeristen)
  • Camping Kreekebos (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. In afgelopen winterperiode is een Warmte Terug Win-unit geïnstalleerd voor het verwarmen van de speelzolder annex animatieruimte. Deze gebruikt de restwarmte uit de ruimte als energie drager om met de warmtepomp de ruimte op temperatuur te brengen. -Om ook de gasten op de camping bewust te maken dat energie op de conventionele manier eindig is, zijn dit voorjaar speciale meters/stopcontacten geplaatst per kampeerplaats. Het voordeel van deze stopcontacten is dat de camping gasten kunnen kiezen uit 6, 8 of 10 ampére elektra per plaats. Het elektraverbruik wordt hiermee, draadloos, geregistreerd per plaats. -Alle bedrijfsgebouwen worden verwarmd en gekoeld door een warmtepomp. -De zonneboiler verzorgt met de warmtepomp- boilers de gehele warmwater voorziening in de sanitaire gebouwen. De warmtepomp-boilers gebruiken de restwarmte uit de afgezogen lucht van de douches, toiletten en geurafzuiging van de toiletten voor het maken van warmwater. -De benodigde elektriciteit voor de warmtepomp wordt opgewekt door zonnepanelen. -Regenwater wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten en waterverbruik van de wasmachines.
   etten en waterverbruik van de wasmachines.)
  • W. en P. de Visser (genomineerd Groene Innovatieprijs)  + (Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs
   Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. In 2017 zijn ze begonnen om met hun bedrijf om te schakelen naar een duurzamere teelt van hun landbouwgewassen. D.m.v toevoegingen van mycorrhizaschimmels bij het zaaien van gewassen versterken ze de opname van voedingstoffen uit de bodem en versterken ze de weerbaarheid van de plant zelf. Zo is er dit jaar geen kunstmest gebruikt voor de teelt van bloemzaad. Er is na opkomst een natuurlijke bacterie gespoten die wel stikstof uit de lucht bind ter bevordering van de groei. Het is de komende jaren de bedoeling om deze manier van telen van de gewassen uit te breiden voor meerdere teelten. Dit najaar zijn er mycorrhizaschimmels toegevoegd voor een perceel stambonen en tarwe. Dit proces van omzetten naar een duurzame teelt van akkerbouwgewassen verstrijkt meerdere jaren en zal de eerste tijd ook extra kosten met zich meebrengen. Maar het is de bedoeling om het gebruik van kunstmest om te zetten naar meer organische mest en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk te verminderen omdat de plant minder vatbaar wordt voor ziektes. Wilt u zich meer verdiepen in deze materie verwijs ik u graag naar de website van biomygreen
   ik u graag naar de website van biomygreen)
  • Workshop 4  + (Gevraagd is wat we tot nu toe vinden van d
   Gevraagd is wat we tot nu toe vinden van de Minor. Aangegeven dat ik het lastiger vind dit te doen via de digitale weg. Opdracht van vorige keer besproken. Uit elkaar gegaan om individueel een casus te nemen waarvan je een Rijk plaatje maakt en te kijken welke vragen je beantwoord kunt krijgen aan de hand van het schema.
   d kunt krijgen aan de hand van het schema.)
  • Gezond van Dichtbij in Veere en Noord-Beveland  + (Gezondheid heeft de laatste jaren veel aan
   Gezondheid heeft de laatste jaren veel aandacht in de maatschappij. Gezond leven is direct verboden aan gezond voedsel, het liefst uit eigen streek. Om ervoor te zorgen dat streekproducten vaker op menukaarten in horecagelegenheden komen te staan is het LEADER project Gezond van Dichtbij in Veere en Noord-Beveland gestart.
   chtbij in Veere en Noord-Beveland gestart.)
  • Zonnepark Koudekerke (energieneutraal dorp)  + (Gisteren hebben we de resultaten van het o
   Gisteren hebben we de resultaten van het onderzoek 1e fase uitwerking Energieneutraal Koudekerke/Dishoek gepresenteerd aan de stuurgroep van het Dorpsplan, waarin o.a. Dorpsraad en Ondernemersvereniging zitting hebben. Men heeft zowel op het voorstel voor de opzet van energiecollectief als onderdeel van de coöperatie Zeeuwind als op het plan voor het zonnepark op de oude stortplaats positief gereageerd. Men wil e.e.a. graag volgens voorstel doorzetten. In dit verband heeft de Dorpsraad zich voorgenomen om op dinsdagavond 14 maart 2017 een bijeenkomst met het thema duurzaamheid te organiseren, na afloop van hun jaarvergadering, die meestal een half uurtje duurt. We zien dit als een prachtige gelegenheid om en het duurzaamheidsplan van de gemeente uit te dragen op dorpsniveau en tegelijkertijd de 1e fase uitwerking Energieneutraal Koudekerke/Dishoek te presenteren en het voorgenomen energiecollectief in de steigers te zetten. Als dit idee ook jullie aanspreekt dan stel ik voor dat rond de 20e januari 2017 een bijeenkomst van de klankbordgroep Energieneutraal Koudekerke/Dishoek wordt georganiseerd op het gemeentehuis, waarbij naast de leden van de klankbordgroep ook de vzt/secr. Van de Dorpsraad (Anton van Haperen, zie voor mailadres c.c.) en de vzt. Van de Ondernemersvereniging (Rien Oostdijk, zie voor mailadres c.c.) worden uitgenodigd. Dit overleg van de klankbordgroep heeft dan tot doel om het rapport uitwerking 1e fase definitief te maken en de bijeenkomst van 14 maart vorm te geven en voor te bereiden.
   4 maart vorm te geven en voor te bereiden.)
  • Raadsbijeenkomst Schouwen-Duiveland  + (Gisterenavond vond een speciale raadsbijeenkomst op Schouwen-Duiveland plaats over de onderzoeksvragen vanuit de Agenda Toerisme 2018-2026.)
  • Separate waste collection  + (Glass, paper and household waste are collected separately at camping Kreekebos.)
  • Glossary  + (Glossary)
  • Save the date: symposium Hospitality Pact  + (Graag nodigen wij ondernemers in de toeristische sector uit voor het symposium over het Hospitality Pact op woensdag 20 oktober 2021.)
  • Symposium Hospitality Pact  + (Graag nodigen wij u uit voor het symposium over het Hospitality Pact op woensdag 20 oktober 2021 om in gesprek te gaan over oplossingen voor het arbeidsmarkt probleem in de Zeeuwse hospitality sector.)
  • Green and sustainable power  + (Green and sustainable electricity at hotel Vayamundo)
  • Opbrengsten rekenen groep 8  + (Groep 8 uit het schooljaar 2015-2016 heeft
   Groep 8 uit het schooljaar 2015-2016 heeft, als het gaat om de CITO eindscores, niet volgens de landelijke eisen gescoord en wanneer dit nog een keer gebeurt ontstaan er als gevolg problemen met de onderwijsinspectie. Om dit te voorkomen wordt er onderzoek gedaan naar hoe de opbrengsten, wat betreft één vakgebied, in de huidige groep 8 van CBS de Zevensprong te Krabbendijke worden vergroot. Deze groep heeft op het vakgebied rekenen in de vorige schooljaren wat achterstanden laten zien wat betreft de gemiddelde norm. Daarom moet met behulp van dit onderzoek erachter worden zien te komen op welke manier en door middel van welke werkvormen en aanpakken de opbrengsten van rekenen kunnen worden vergroot.
   ngsten van rekenen kunnen worden vergroot.)
  • Groot Baggerwerk  + (Grote bagger-investeringen in het watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit.)
  • HAIRE Partners  + (HAIRE Partners)
  • HAIRE  + (HAIRE is the acronym of Healthy Ageing Thr
   HAIRE is the acronym of Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe. The aim of the project is to empower older people in the rural area of the 2Seas area to define the support they need, participate in the design and delivery of services, and develop solutions for themselves with the support of the voluntary, public and private sectors.
   the voluntary, public and private sectors.)
  • HAIRE's Tools  + (HAIRE's Tools)
  • HR adviseur  + (HR adviseur)
  • HR adviseur  + (HR adviseur)
  • Green Office Drinks: every Friday  + (HZ Green Office is organising Drinks at th
   HZ Green Office is organising Drinks at the APV garden: every Friday when the weather forecast is good, starting at 15h. Come and join us and hear everyhting about our activities. We usually combine the drink with some workshops and working on our projects. Want to come? You can link this activity to HZ Personality.
   can link this activity to HZ Personality.)
  • Vlissingen Cleanup  + (HZ Green Office is organizing a clean-up
   HZ Green Office is organizing a clean-up In Vlissingen this Friday (30th of April). 📍Meeting point: Bellamy Park 📍Clean up location: anywhere in Vlissingen ⏰ Time: Anytime between 10:00 and 15:00h. 💪 Action: 1. Pick up materials from 10:00 until 15:00 from Jan. He will be near the fountain in the Bellamypark, Vlissingen. It's recommended to bring your own gloves, if not we are going to provide you with some along with the stick picks. (Jan’s phone number is +31639359493). 2. Walk wherever you want in Vlissingen and collect trash! You can find some dirty areas neas the shopping areas. You can choose your own route, your own time and your own pace. 3. Return the materials and trash. Get in contact with Jan when you are finished. You can earn DOUBLE HZ personality credits for this event.
   BLE HZ personality credits for this event.)
  • Themapublicaties  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft door d
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft door de jaren heen verschillende themapublicaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt ingezoomd op de actuele thema’s van dat moment. Deze thema’s variëren van Airbnb tot natuur, gezonde regio en erfgoed. Deze rapportages zijn te vinden op deze website bij publicaties.
   te vinden op deze website bij publicaties.)
  • Zeeland telt ruim 340.000 bedden voor toeristen  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een ni
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een nieuwe analyse gemaakt van het verblijfsaanbod in Zeeland, van kampeerplek tot hotelkamer, van ligplaats tot vakantiewoning. Alles is meegeteld: aanbod van bedrijven, maar ook particuliere verhuurders en vakantieverblijven voor eigen gebruik. Het totaal aantal slaapplaatsen is 342.000. Daarnaast zijn er nog eens 12.000 ligplaatsen in jachthavens. In de praktijk worden niet al deze bedden gelijktijdig bezet: denk aan koppels die in een vier-persoons vakantiehuisje verblijven.
   n vier-persoons vakantiehuisje verblijven.)
  • Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opd
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme ontwikkeld. Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.
   r overlast voor inwoners wordt verminderd.)
  • Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opd
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme ontwikkeld. Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.
   r overlast voor inwoners wordt verminderd.)
  • Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opd
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland de Inspiratiegids Vergroten Draagvlak Toerisme ontwikkeld. Deze inspiratiegids bestaat uit 33 middelen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor toerisme, enerzijds door inwoners rechtstreeks te betrekken en anderzijds door mogelijkheden te bieden om toeristische drukte te sturen waardoor overlast voor inwoners wordt verminderd.
   r overlast voor inwoners wordt verminderd.)
  • Impact coronacrisis voor de Zeeuwse economie  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opd
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van de Provincie Zeeland een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Het rapport zoomt daarbij in op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme, vervoer, zorg & welzijn.
   js, toerisme, vervoer, zorg & welzijn.)
  • Impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opd
   HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van de Provincie Zeeland een analyse gemaakt van de impact van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Het rapport zoomt daarbij in op de belangrijkste Zeeuwse sectoren; bouw, detailhandel, industrie, landbouw en visserij, onderwijs, toerisme, vervoer, zorg & welzijn.
   js, toerisme, vervoer, zorg & welzijn.)
  • Leaflet Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2020  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft op basis van de meest recente cijfers de prognose voor toerisme in Zeeland 2020 bijgesteld. In deze nieuwe publicatie zijn alle recente gegevens bijeengebracht in één leaflet.)
  • Covid-19 onderzoeken  + (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft samen met Toeristisch ondernemend Zeeland (TOZ) en Economische Impuls Zeeland verschillende onderzoeken gedaan naar de impact van het coronavirus. Bekijk op deze pagina alle onderzoeken.)
  • FRESH4Cs - KCOI vraagt landbouwers naar hun waterbehoeften en verwachtingen  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innovere
   HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren werkt momenteel aan een Interreg 2 Zeeën project, genaamd FRESH4Cs; een acroniem voor alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden. Dit doen zij samen met de onderzoeksgroep Water Technology van de HZ. FRESH4Cs is gestart in februari 2019, heeft een looptijd van vier jaar (tot september 2022) en is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën programma. De bedoeling van het programma is het ondersteunen en ontwikkelen van het 2 Zeeën-gebied, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Het FRESH4Cs-project richt zich in dit geval op de hulpbron van zoet water. De beste uitkomsten worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een routekaart voor een brede implementatie van nieuwe oplossingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ageeth van Maldegem en Stef Bleyenberg. In 2021 hebben zij een onderzoek uitgevoerd naar de waterbehoeften en verwachtingen onder landbouwers in de Oudlandpolder (België).
   landbouwers in de Oudlandpolder (België).)
  • Actueel  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Actueel)
  • Contact  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Contact)
  • Cookieverklaring HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Cookieverklaring)
  • Disclaimer HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Disclaimer)
  • Onderwijs  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Onderwijs)
  • Ons team  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Ons team)
  • Over ons  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Over ons)
  • Privacyverklaring HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Privacyverklaring)
  • Projecten  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Projecten)
  • Publicaties  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Publicaties)
  • Samenwerking  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Samenwerking)
  • Actueel  + (HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren is de kennispartner op het gebied innovatie en ondernemerschap in Zeeland. Wij delen naast onze kennis ook graag publicaties, activiteiten en nieuwsberichten van andere partners. Bekijk hier het laatste nieuws!)
  • Verplaatsingsgedrag in toerisme- de SCITHOS-simulatietool  + (HZ University of Applied Sciences heeft a
   HZ University of Applied Sciences heeft als pilot-partner van het Europese project Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE) gewerkt aan de ontwikkeling van een model-centrische simulatietool. Deze tool is ontwikkeld op basis van een bestaande simulatietechniek eerder ontwikkeld in een ander Europees project genaamd SCITHOS.
   en ander Europees project genaamd SCITHOS.)
  • Ion Exchange Lab Set-up  + (HZ and Evides are studying the effects of
   HZ and Evides are studying the effects of various operational settings of the ion exchange (IEX) process on the demineralization efficiency and TOC (total organic carbon) removal. An automated lab setup is currently being put into place at HZ and various operational settings need to be tested, starting with demi water and inert resins, and expanding towards cation and anion resins combined with drinking water, including the regeneration processes. The current work incorporates installing system components, checking system integrity and testing process control and alarms with LabView. For more information on this assignment, please contact Hans Cappon.
   is assignment, please contact Hans Cappon.)
  • Leerdoel 2: Herkennen en erkennen van elkaars wereldbeelden  + (Hans heeft verschillende keren gezegd ‘Hoe
   Hans heeft verschillende keren gezegd ‘Hoe komen we achter de goede dingen’. Wat beweegt de ander? Waarom wil hij iets? Ik heb regelmatig te maken met (toekomstige) bewoners die plannen hebben om naast of in de woning een zomerhuis te realiseren. Een extra bron van inkomsten. Je denkt dat is niet moeilijk om te bedenken wat ze willen. Verhuren en geld verdienen! Toch spelen er dan meer zaken die voor de betreffende bewoner belangrijk zijn. Ze willen wel verhuren maar ook privacy. Ze willen wel een zomerwoning maar ook nog tuin. Voor het gesprek hebben ze hun oplossingen al bedacht. Niet op eigen terrein maar in de openbare ruimte. Het gevaar is om gelijk te zeggen wat niet mag en zoekt het zelf maar uit. Ik merk als ik hun situatie, hun probleem, herken en het ook zie als een ‘probleem’ dat een goed gesprek mogelijk is. Ik probeer me aan te leren niet gelijk te roepen dat de openbare ruimte daar niet voor bedoeld is maar aan te geven of er misschien oplossingen zijn op eigen terrein. Hoe richt je de tuin in? Kunnen de zithoekjes ver uit elkaar komen te liggen zodat er voldoende privacy overblijft. Of een advies te geven dat een tuin zo ontworpen kan worden dat hij veel ruimer lijkt.
   rpen kan worden dat hij veel ruimer lijkt.)
  • Verplaatst: Toeristische Ontmoetingsdag 2021  + (Helaas hebben wij vanwege de nieuwe coronamaatregelen en de huidige situatie besloten de Toeristische Ontmoetingsdag te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. We houden jullie op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.)
  • Toeristische Ontmoetingsdag 2021 (update)  + (Helaas hebben wij vanwege de nieuwe coronamaatregelen en de huidige situatie besloten de Toeristische Ontmoetingsdag te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. We houden jullie op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.)
  • Video Toeristsiche Ontmoetingsdag  + (Helaas kon de Toeristische Ontmoetingsdag deze week niet doorgaan vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus. Uiteraard konden wij deze dag niet geheel aan ons voorbij laten gaan.)
  • Workshop 7  + (Helaas was ik ziek dus kon ik niet bij deze sessie aanwezig zijn.)
  • Plogging Event  + (Hello everyone! On Friday (the 13th of Nov
   Hello everyone! On Friday (the 13th of November), the HZ Green Office will organize a cleanup at the canal. This is a Corona proof activity outdoors and will help you charge mentally and physically, as we head into the darkest hours of the year. 📍We will meet at HZ in Middelburg and at Smoske in Vlissingen at 10:00 (go to whichever location suits you better). The activity is linked to HZ personality. 🥳The team that crosses first the halfway mark wins! We look forward to seeing you all there!
   ! We look forward to seeing you all there!)