Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (S13)

Werknemer: Ja op een gegeven moment had ik een gesprek en dat was zo bizar toen begon hij in een keer over het eerste en het tweede spoor en toen zei hij dan kijk je maar even op de UWV site. Toen zei ik dat kan ik wel even aan de oncoloog vragen. Toen zei hij nee ik wil geen twee kapiteins op een schip.
Het valt me tegen dat hij me heeft laten zwemmen en dat ik het zelf moest uitleggen. Er is geen schuld, maar het gaat erom dat hij via zijn lijstje werkt. Het lijstje waaraan ze zich moeten houden.
Je zegt net dat hij je doorverwijst naar de site, van dan moet je daar maar naar kijken, terwijl dat mij allemaal netjes is uitgelegd. Zo’n verschil zit daarin he.
Een werkgever betaalt nog steeds de bedrijfsarts dus het is ook zo dat de werkgever de bedrijfsarts wel goed moet instrueren. Wij hebben een bedrijfsarts die doet wel 12 bedrijven met andere instructies. En niet iedereen is even empathisch, zelfs niet in dat soort beroepen.
Het kan de klap verzachten als een medewerker zich niet twee jaar hoeft voor te bereiden voor een IVA. De medewerker weet al 2 jaar dat het niet meer langer gaat, dus het kan helpen om die klap eerder te krijgen en niet pas na twee jaar. Het is bij de bedrijfsarts natuurlijk met kennis van het medische dossier vast te stellen, heeft iemand nou duurzaam geen benutbare mogelijkheden meer? Zolang iemand in behandeling is, blijft de gedachte dat het beter zal gaan en dat er misschien weer loonwaarde in beeld. Maar als het echt duidelijk is, kun je gewoon zeggen het lukt niet meer. Dan hoef je geen re-integratie dossier meer op te stellen. Dan hoef je ook niet meer naar de bedrijfsarts en scheelt het veel verplichtingen en onzekerheid. 
Uw feedback wordt op prijs gesteld

Context structure (for development purposes only)

Roles in this situation: Bedrijfsarts in Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (Bedrijfsarts S13), Persoon met Kanker in Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (PmK S13)
Building Block (BB) Identity in this situation: Bedrijfsarts (Identity S13), Persoon met kanker (Identity S13)
Building Block (BB) Dilemma in this situation:
Building Block (BB) Dialog in this situation:
Building Block (BB) Synchronizer in this situation:

Supercontext: Fase 3 - Terug naar werk
Subcontexts: Bedrijfsarts in Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (Bedrijfsarts S13), Persoon met Kanker in Gesprek bedrijfsarts eerste jaar ziek (PmK S13)Context VN set links: model = IKH S13


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IKH S13

Result = IKH Fase 3

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = IKH S13

Result =

End Set VN link