WIA keuring (S16)

Overzicht

Vanaf het moment dat je 2 jaar bent ziekgemeld bent ontvang je een uitkering in plaats van loon van je werkgever

Handelingsopties

Twee soorten WIA-uitkeringen

Er zijn twee WIA-uitkeringen waar je voor in aanmerking kunt komen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.

Als de verwachting is dat je niet of nauwelijks in staat zult zijn om te werken kom je in aanmerking vaan een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wanneer je deels nog kunt werken kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Na het gesprek worden de vervolgstappen vastgesteld. Die verschillen per traject. Het kan zijn dat je wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek met een arbeidsdeskundige.

De aanvraag van een WIA-uitkering

Het is belangrijk om de WIA-uitkering op tijd aan te vragen zodat je niet zonder inkomen komt te zitten. In de 88e week nadat je je hebt ziekgemeld krijg je een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA (‘Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’) uitkering. Je dan nog tot week 93 de tijd om de WIA uitkering aan te vragen en je re-integratie documenten naar het UWV te sturen.

Re-integratie documenten

Voor het aanvragen van de WIA-uitkering vul je samen met je werkgever een eindevaluatie in over het plan van aanpak. Deze evaluatie stuur je samen met het plan van aanpak en de opgestelde probleemanalyse naar het UWV. Het UWV kijkt naar deze documenten om te zien of jij en je werkgever voldoende hebben geprobeerd om de re-integratie te laten slagen.

Het gesprek met de verzekeringsarts

Vier tot zes weken na je aanvraag wordt je uitgenodigd voor een gesprek met een verzekeringsarts van het UWV. Tijdens dit gesprek vraagt de verzekeringsarts naar je mogelijkheden om te werken. Je kunt vragen krijgen over je dagbesteding en mentale en fysieke gezondheidsproblemen die invloed kunnen hebben op hoe je je werk doet. Ook kunnen er kleine lichamelijke onderzoeken plaatsvinden.

Na het gesprek worden de vervolgstappen vastgesteld. Die verschillen per traject. Het kan zijn dat je wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek met een arbeidsdeskundige.

Mocht je het niet eens zijn met de beslissing van het UWV dan kun je in bezwaar gaan. Er zijn verschillende organisaties die je hierbij willen ondersteunen, waaronder het Juridisch Loket, vakbonden en de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten.

Adviezen

Denk voor het gesprek alvast goed na over wat je wel en niet kunt op het gebied van werk.

Als je het fijn vindt kun je iemand meenemen naar het gesprek.

HR-adviseur: Op het moment dat je door een WGA beslissing van het UWV in een bepaalde categorie wordt geplaatst, heeft dat gevolgen voor je uitkering. Tussen de 35 en 100 heb je nog een aantal categorieën en die categorie bepaalt de hoogte van wat jij aan uitkering krijgt in de tijd dat je niet kan werken. Op het moment dat iemand in een lage categorie valt heeft diegene ook maar een lage invulling voor de uren die hij niet kan maken. En als jij door een verslechtering van de gezondheid een herkeuring kan krijgen, dan kan die persoon me dezelfde klachten in een hogere categorie komen waardoor de loon belasting weer gunstig is voor de uren die hij niet kan werken. En als diegene dus bijvoorbeeld eerst nog 16 uur zou kunnen werken en diegene kan nu nog maar 12 uur werken dan kun je natuurlijk redenen dat iemand 4 uur inkomsten verliest, maar misschien door het aanpassen van de van de UWV in welke arbeidsongeschiktheid categorie hij valt wordt dat loonverlies van die 4 uur op een betere manier gecompenseerd door weer een andere WGA uitkering. Het percentage dat iemand na 104 weken krijgt is geen eindstadium. Er kan ook nog een nieuw beslismoment komen. 
HR-adviseur: Wij hebben zelf een extern bureau die bij ons de begeleiding doet wanneer er iemand uit dienst gaat. Die hebben minimaal 1 keer per jaar contact over hoe het gaat. Gaat de situatie goed? Of is er een herkeuring nodig?
HR-adviseur: Het kan de klap verzachten als een medewerker zich niet twee jaar hoeft voor te bereiden voor een IVA. De medewerker weet al 2 jaar dat het niet meer langer gaat, dus het kan helpen om die klap eerder te krijgen en niet pas na twee jaar. 
Uw feedback wordt op prijs gesteld

Context structure (for development purposes only)

Roles in this situation: Bedrijfsarts in Twee jaar ziek - WIA keuring (Bedrijfsarts S16), Persoon met Kanker in Twee jaar ziek - WIA keuring (PmK S16)
Building Block (BB) Identity in this situation: Bedrijfsarts (Identity S16), Persoon met kanker (Identity S16)
Building Block (BB) Dilemma in this situation:
Building Block (BB) Dialog in this situation:
Building Block (BB) Synchronizer in this situation:

Supercontext: Fase 3 - Terug naar werk
Subcontexts: Bedrijfsarts in Twee jaar ziek - WIA keuring (Bedrijfsarts S16), Persoon met Kanker in Twee jaar ziek - WIA keuring (PmK S16)Context VN set links: model = IKH S16


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = IKH S16

Result = IKH Fase 3

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = IKH S16

Result =

End Set VN link