Vanaf nu wordt deze informatie jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod continu kan worden gevolgd. Zo kunnen we zien of bijvoorbeeld het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Deze gegevens worden door Kenniscentrum Kusttoerisme gecombineerd met cijfers over de ontwikkeling van toerisme in Zeeland. Cijfers over vraag en aanbod vormen zo een belangrijke bouwsteen voor het ruimtelijke en toeristische beleid van de provincie en gemeenten.

Met behulp van een online viewer kunt u zien hoeveel accommodaties en slaapplaatsen in een gemeente of woonplaats aangeboden worden. Streven is een complete database met alle dertien Zeeuwse gemeenten. Wilt u het toeristisch aanbod van uw gemeente op een rij? Neem dan contact met ons op.


Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Ellen Goedegebuure

Ellen Goedegebuure