Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden.

Het werk van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zal zich vooral richten op hoe bezoekers het strand gebruiken en waar mogelijk input en/of data leveren aan het Lectoraat Data Science. Tot nu toe wordt er door het lectoraat vooral geëxperimenteerd met een machine learning model om mensen op een strand te onderscheiden van elementen zoals gebouwen, zand en flora.


Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben


Margot Tempelman

Margot Tempelman


William Hazel

William Hazel

Over dit project

Looptijd: 2020 - heden
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Lectoraat Data Science, Universiteit Twente, Wageningen University & Research