Gezamenlijk professionaliseringsbeleid

Doelstelling 2: HZ Pabo en de scholen in het PO-veld bieden medewerkers en leidinggevende een leer- en werkomgeving die beter gericht is op doorlopend en gezamenlijk leren en ontwikkelen (iedere dag een beetje beter).

a)  Op 1 juli 2016 is sprake van gezamenlijk professionaliseringsbeleid dat gericht is op het op maat  en rolspecifiek versterken van competenties van de aanstaande, beginnende, ervaren en excellente leerkracht, de HZ-Pabo-docent en de leidinggevende.

b)  Op 1 juli 2017 is er een structuur gerealiseerd die een leven lang leren faciliteert en zijn de eerste medewerkers en leidinggevenden van HZ Pabo en de PO-scholen hier actief in.

c)  Op 1 januari 2017 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarbij actuele maatschappelijke onderwerpen zijn geagendeerd en dus behandeld.

d) Op 1 januari 2017 hebben alle leidinggevenden (directeuren) de intentie van “Scholenvoordetoekomst” onderschreven en zijn actief in het door-ontwikkelen van de versterkte samenwerking tussen HZ-Pabo en PO-veld.


Visualisatie van het proces om gezamenlijk (in 'leerwerkplekken') aan breed gedragen verbeteringen in het onderwijs te werken.