Kennisdeling en -borging

Doelstelling 3: Breder beschikbaar stellen van de opgedane kennis en inzichten in het programma

a)  Op 1 juli 2017 heeft een reeks ontmoetingen plaatsgevonden waarin de binnenschil van het programma (participanten Scholenvoordetoekomst) is geïnformeerd en geïnspireerd over en door de opgedane kennis en inzichten.

b)  Op 1 juli 2017 kunnen geïnteresseerden (de buitenschil van het programma) zich, vanuit hun eigen vragen, gericht informeren via een wiki-omgeving.

c)  Op 1 juli 2017 is expertisemanagement geborgd in de semantische wiki.

d)  Op 1 juli 2017 is er een gewoonte ontstaan bij de HZ-Pabo en PO-veld om kennis met elkaar te delen en samen praktijkonderzoek te doen.


0 Overzicht.jpg
1 Samenwerken.jpg
2 Inzichten delen.jpg
3 Inzichten delen.jpg
4 Projectenportfolio.jpg
5 Projectenportfolio benutten voor co-creatie.jpg