Kennis en kunde

Kennis is een lastig te vatten begrip. De meest gebruikte definitie van kennis is justified true belief: iets moet waar zijn, er moet daarvoor ook een grond zijn en je moet er in geloven. Op zich lijkt dit een redelijke definitie. Er zijn echter voorbeelden te vinden, de zogenaamde Gettier problemen, waarin aan alle drie de voorwaarden is voldaan, maar overduidelijk geen sprake is van kennis. Afgezien van de Gettier problemen is ook het begrip waarheid problematisch. Wat is waar is sterk afhankelijk van de gekozen onderzoeks- of wetenschapsfilosofie. Een positivist is op zoek naar een objectieve waarheid die te vinden is in de echte wereld. Voor een interpretist bestaat de echte wereld niet: iedereen zijn eigen waarheid.

Kennis is al een lastig te definiƫren begrip, hetzelfde geldt ook voor expertise, wat in het kort omschreven kan worden als kennis en kunde. Een wat uitgebreidere omschrijving van expertise is de uitgebreide kennis en ervaring die iemand bezit die hem of haar in staat stelt om problemen te analyseren indien mogelijk oplossingsrichtingen te verkennen. Ook een organisatie kan over expertise beschikken. Een andere benaming voor het woord expertise is vakbekwaamheid of deskundigheid.

DIKW piramide.

Om toch handen en voeten te kunnen gegevn aan expertise en expertise management, wordt binnen EMM gebruik genaakt van de Data-Informatie-Kennis-Wijsheid (DIKW) piramide. Voor verdere duiding wordt een onderscheid gemaakt tussen feitelijke en conceptuele (knowing-that) kennis en handelingskennis (knowing-how). Bijvoorbeeld, "wat is een dijk?" versus "hoe maak ik een dijk?". Het zal duidelijk zijn dat een expert beide soorten kennis bezit. Ruwweg kan worden gesteld dat de knowing-that kennis betrekking heeft op de DI-lagen van de DIKW piramide en de knowing-how kennis op de KW-lagen. (Merk op dat kennis hier niet eenduidig wordt gebruikt. Enerzijds is er sprake van knowing-that en knowing-how kennis en anderzijds wordt kennis gebruikt als laag in de DIKW piramide.)

Referenties