Expertise Management ontology

De basis voor EMM wordt gelegd met de Expertise Management ontologie (EMont), een conceptueel model waarmee handelingskennis in context kan worden beschreven. Een belangrijk kenmerk van de ontologie is dat nieuwe situationeel bepaalde handelingskennis kan worden verknoopt aan bestaande kennis. De EMont kerngedachten zijn uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld op het gebied van community resilience. Een meer formelere definitie van de ontologie is te vinden in Expertise Management ontologie relaties.

Een overzicht van EMM en de bijbehorende ontologie EMont staan beschreven in het artikel An Ontology about Expertise Management en de presentatie over expertisemanagement en expertisesysteem.

Referenties