Leiding - management


Onderwijskundig leiderschap is van groot belang om leraren effectief in een PLG te laten functioneren (Ros & Timmermans, 2013).

 • Leiderschap is ondersteunend, faciliterend en stimulerend
 • Leiders geven enerzijds ruimte en richting anderzijds vragen ze verantwoording;
 • Resultaten worden zichtbaar gemaakt en gevierd;
 • Resultaatgericht en relatiegericht leidinggeven;
 • Stimuleren, inspireren, onderwijzen, reken op succes en beslissen op basis van deskundigheid;
 • Bieden van professionele ruimte;
 • Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Coherentie tussen beleidsterreinen realiseren;
 • Integer, betrouwbaar en geloofwaardig handelen;
 • Open leerhouding realiseren. Hier kan bijvoorbeeld een Community of Practitioners rol spelen. Een (school-)gemeenschap waaruit vragen worden geformuleerd die in PLG’s worden opgepakt;
 • Geef en neem ruimte om te experimenteren.