Inhoudelijke expertise

Tijdens het proces van samen leren en professionaliseren in de praktijk wordt de benodigde en aanvullende inhoudelijke (wetenschappelijke) expertise just-in-time aangeboden.

Tijdens het proces van PLG's - en andere vormen van leren in de praktijk - wordt een Body of Knowledge and Skills (BoKS) opgebouwd. Deze BoKS ondersteunt het werken in een PLG en wordt verrijkt met inzichten uit andere bronnen. De BoKS wordt vervolgens weer benut voor het vinden van verbeteringen in soortgelijke situaties.