Pedagogisch klimaat in de klas

Een belangrijke factor die bijdraagt aan effectief onderwijs is het pedagogisch klimaat in de school en in de klas. Er moet sprake zijn van een veilige plek met duidelijke regels. Daarnaast is de interactie tussen de leerkracht en de kinderen en een positieve omgang tussen de kinderen onderling van belang.

Succesfactoren om een goed pedagogisch klimaat in de klas te ontwikkelen

Effectief klassenmanagement

 • Duidelijke gedragsregels en grenzen,
 • Het aanleren van het gewenste gedrag,
 • Omgaan met diversiteit,
 • Effectieve instructiestrategie├źn
 • Eigen verantwoordelijkheid van kinderen aanspreken

Interactie kind en leerkracht

De relatie tussen een kind en zijn leerkracht is van invloed op het functioneren van het kind. Uit onderzoek blijkt een samenhang tussen positieve interacties en een toename van sociale vaardigheden betere emotieregulatie, betere motivatie, meer betrokkenheid, betere aanpassing aan de regels in de klas en betere schoolresultaten (Epstein et al., 2008 (Epstein, Atkins, Cullinan en Kutash, 1 januari 2008)).

Interactie kinderen onderling

Kinderen leren om positieve relaties op te bouwen met leeftijdsgenoten om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen.

Vragen die spelen rondom dit thema

 • Hoe meet je het klimaat in de klas?
 • Hoe krijg je zicht op de onderlinge verhoudingen in de klas?
 • Hoe ga je om met diversiteit?

Kernbegrippen

 • Communicatie
 • Groepsdynamica
 • Relatie
 • Sociale vaardigheden
 • Gemeenschap

Verder lezen

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Franciscusschool, Holtkampschool, Radarschool Helchersee