Resultaten

Strandfietsen voor Zeeland - onderzoeksresultaten Fietsen in Zeeland betekent genieten van eindeloze vergezichten, frisse zeelucht en elementen die de fietser vaak gunstig (of soms wat minder gunstig) stemmen. Fietsen op de grens van land en zee, dat maakt de fietsbeleving in Zeeland uniek. Al lange tijd speelde het idee om een extra unieke fietsbeleving te creëren; een fietspad op het strand. Dit onderzoek is een opdracht geïnitieerd door Economisch Impuls Zeeland, uitgevoerd door RO&AD Architecten, ondersteund door VVV Zeeland en het lectoraat Biobased bouwen van HZ University of Applied Sciences, en mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

In het onderzoek zijn een vijftal mogelijkheden onderzocht. Ze zijn beoordeeld op haalbaarheid, potentie, mogelijke kosten, belevingswaarde, de snelheid waarin het te realiseren is, en welke andere waarden het met zich meebrengt.

Mogelijkheid 1: Vlonder spoor

Het vlonderspoor is een oplossing die uitgaat van starre elementen die gekoppeld worden tot een groter geheel. Het is een doorontwikkeling van het vlonder-wandelpad dat op sommige plekken al gebruikt wordt op het strand. Het spoor kan gemaakt worden van hout of van een biocomposiet. Het is makkelijk te leggen en weer weg te halen. Buiten het seizoen moet het pad worden opgeslagen, dat neemt wel veel ruimte in.

Mogelijkheid 2: Rolpad

Dit pad is gebaseerd op het bamboe strandmatje dat je oprolt. Het bestaat uit harde plankjes die verboden zijn met een flexibel touw of lint. Het biedt voordelen in flexibiliteit, leggen van bochten en het volgen van het terrein. Ook het leggen is relatief makkelijk. Opslag buiten het seizoen is compact, maar vraagt alsnog om relatief veel ruimte.

Mogelijkheid 3: Schaarpad

Het schaarpad berust op het principe van het opvouwbare traphekje dat wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen van de trap vallen. Het vouwt klein op en is flexibel. Hier is echter nog wel onderzoek nodig met betrekking tot befietsbaarheid.

Mogelijkheid 4: Zandzakken

Deze oplossing is gebaseerd op het principe van een strak gevulde zak met zand. De zak wordt dan hard en is dan in principe in te zetten als fietspad. Het pas kan dan geëffend worden door er met een wals overheen te gaan. De potentie is erg groot, omdat je met lokaal materiaal (zand) werkt. Je hoeft nu alleen nog het materiaal van de zak te verzorgen.

Mogelijkheid 5: Verharden van het zand

Bij deze oplossing gaat het om het tijdelijk verharden van het strand. Er rijdt een walsje over het strand die een vlak pad maakt. Achter de wals wordt een soort vloeistof over het pad gesproeid waardoor het pad verhard. Aan het einde van het seizoen wordt het pad weer zand, bijvoorbeeld door temperatuurdaling of het biologisch afbreken. De potentie is groot omdat er bijna geen fysiek materiaal hoeft te worden aangevoerd. Technisch moet er nog wel veel worden uitgezocht.

De resultaten uit dit onderzoek geven aanknopingspunten voor een vervolg. Versterking van het imago, een extra statement die bijdraagt aan seizoensverlening, en een grotere economische spin-off op en rondom de stranden zijn mogelijke positieve effecten. Het draagvlak en de betrokkenheid van externe stakeholders is nodig om tot een vervolg te komen.

In de rapportage van dit onderzoek zijn de verschillende mogelijkheden verder uitgewerkt. De verschillende soorten materialen worden besproken en via een diagram wordt afgebeeld of de mogelijkheden haalbaar zijn, wat de potentie is, hoeveel tijd en geld het kost en wat de waarde is. Bekijk de volledige rapportage hier: Strandfietsen rapportage

Referenties