Resultaten

Het initiatief de Fiets Verbindt is ontstaan naar aanleiding van het ontbreken van een overkoepelende organisatie voor de (recreatieve) fietser binnen Zeeland. in 2017 is Zeeland uitgeroepen tot 5-sterren fietsprovincie. De doelstelling is om deze status als provincie te behouden. Daarnaast is de wens om provincie Zeeland te profileren als fietsprovincie nummer 1. Om de wensen en knelpunten op recreatief fietsbeleid in kaart te brengen, zijn er per gemeente vragen gesteld. Op basis van de gevoerde gesprekken kan gesteld worden dat:

- Meerdere gemeenten hinder signaleren door de toename van de verschillende snelheden op de fietspaden. De groei van het aantal e-bikers en de opkomst van speed pedelecs dragen hieraan bij. De verschillende snelheden maken dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Diverse gemeenten herkennen dit probleem en dit item verdient dan ook provincie breed de aandacht te krijgen;

- Enkele onverharde wegen waar Waterschap Scheldestromen verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud, zijn na onderhoud lastig toegankelijk voor de fietser. Het Waterschap heeft recreatie niet meer als speerpunt in het beleid opgenomen. Dit geeft soms frictie tussen toegankelijkheid enerzijds en de beleving van de recreant anderzijds;

- Binnen de Provincie is het onderwerp fiets over verschillende opgaven verdeeld. Bij de gemeente bij slechts enkele beleidsterreinen. Over het algemeen weten de gemeenten elkaar goed te vinden op het gebied van de recreatieve fietser. Wegens de verspreiding binnen de Provincie is in enkele gevallen wat minder duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is. Uit de gesprekken en de geannuleerde bijeenkomst blijkt dat er weinig behoefte is om regelmatig samen te komen rondom het gebied van de recreatieve fietser.

De gevoerde gesprekken per gemeente zijn hier te lezen: Bestand:Rapport Inventarisatie De Fiets Verbindt.pdf