Circulariteitsstrategieën

Er wordt vaak gebruik gemaakt van negen circulariteitstrategieën om zowel het gebruik van grondstoffen en materialen te voorkomen als wel het voorkomen van afval. De ene strategie is de andere niet. Eigenlijk is hoe hoger de circulariteit des te beter het is voor het milieu. Waarbij R9- recover de laatste strategie is die het minst positief effect heeft op het milieu. Daarentegen heeft het vermijden van producten en dus ook het gebruik van nieuwe grondstoffen en materialen de meeste milieuwinst.

1.     R0- Refuse – Product overbodig maken door van z’n functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren

2.     R1- Rethink – Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen, of multifunctionele producten)

3.     R2- Reduce- Product efficienter ontwikkelen door minder grondstoffen en materialen in het product, of in het gebruik ervan.

4.     R3- Re-use- Hergebruik van producten door een andere gebruiker

5.     R4- Repair- reperatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie

6.     R5 Refurbish- opknappen moderniseren van oud product

7.     R6- Remanufacture- Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde functie

8.     R7- Repurpose- Afgedankt product of onderdelen daarvan gebruiken in nieuw product met andere functie

9.     R8- Recycle- Materialen verwerken tot dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit

10.  R9- Recover- Verbranden van materialen met energieterugwinning

Toch zijn er uitzonderingen. Volgens PBL kan het autodelen voor niet-autobezitters betekenen dat zij ook in tegenstelling tot nu ook auto’s gaan gebruiken. Belangrijk is om afgeleide gevolgen te identificeren.