In onze samenleving zien we enerzijds een sterke toename naar de vraag van grondstoffen, anderzijds groeit onze afvalproductie. Het lineaire systeem van take- make and waste systeem maakt dat we straks onvoldoende grondstoffen hebben en te veel afval. Een circulaire economie zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waarde- vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. Een systeemwijziging van lineair naar circulair heeft grote gevolgen voor wet- en regelgeving, financieringsmodellen en ons gedrag.Onderwerpen