Portfolio

De deelnemer legt zijn ontwikkeling vast in het portfolio. Door middel van zelf-assessments en het beschrijven van ervaringen en deze te koppelen aan de vastgestelde leeruitkomsten en beschreven principes legt de deelnemer zijn ontwikkeling en behaalde (eind)niveau vast. Het portfolio wordt gebruikt voor het eindassessment.

Opbouw van het portfolio

Gedurende de cursus vult de deelnemer een authentiek, expressief en overtuigend portfolio dat duidelijk blijk geeft van eigen acties. Voor het portfolio wordt de STARR methode gehanteerd.

Het portfolio bestaat uit:

  • 3 x zelf-assessments (STARR) van alle 9 leeruitkomsten (start, tussenevaluatie, eindbeoordeling) en 3x een totaal overzicht van waar de deelnemer staat ;
  • beschrijvingen van ervaringen waarin de link wordt gelegd tussen de leeruitkomsten en theoretische principes en praktijkervaringen, en;
  • bewijsmateriaal dat zowel de ervaringen als de zelf-assessments kan onderbouwen, inclusief een totaal overzicht van al het bewijsmateriaal.
  • Een korte beschrijving (1/2 A4) van het project dat de deelnemer heeft uitgevoerd en de belangrijkste stappen waaruit dat project bestond.
  • De deelnemer kan een logboek met acties bijhouden om de gezette stappen bij te houden en op basis hiervan makkelijker ervaringen en de projectsamenvatting te kunnen schrijven, dit is echter niet verplicht.

Beoordeling portfolio

Het complete portfolio wordt tijdig ingeleverd voor het assessment gesprek (xx, bijv 1 week voor de datum?).

De inhoud van het portfolio wordt getoetst aan de hand van de VRAAK-criteria:

  • Variatie (er zijn meerdere ervaringen en bewijzen toegevoegd waardoor alle competenties, leeruitkomsten en principes aan bod komen en waarbij verschillende situaties worden toegelicht)
  • Relevantie (alle documenten zijn relevant en zijn ook gericht op acties van de deelnemer zelf)
  • Authenticiteit (alle documenten zijn echt, betrouwbaar en origineel en hebben direct betrekking op de deelnemer of zijn/haar acties)
  • Actualiteit (alle documenten zijn actueel en hebben betrekking op de periode van de cursus)
  • Kwaliteit (de documenten zijn van voldoende kwaliteit om te kunnen dienen als overtuigend bewijs van bekwaamheid. De documenten zijn netjes verzorgd en geschreven in correct Nederlands)

Wanneer het portfolio tijdig is ingeleverd en voldoet aan de eisen krijgt de deelnemer toegang tot het eindassessment. Bij de beoordeling van het eindassessment wordt zowel gekeken naar de inhoud van het portfolio als de inhoud van het gesprek. Zie het beoordelingsformulier.

Belangrijke opmerking

-       Het portfolio is input voor de individuele gesprekken, de toepassingssessies en het eindassessment. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van het portfolio: het moet goed gestructureerd, leesbaar, begrijpelijk en toegankelijk zijn, met name voor de assessoren. De deelnemer zorgt ervoor dat alle relevante materialen zijn toegevoegd. 

Referenties