Communicatie

Er wordt gevraagd naar inbreng van ouders bij de communicatie in e-mail.

Er zijn initiatieven van ouders in de communicatie met de school.

Ouders worden incidenteel of structureel betrokken en ingezet.