Ouderbetrokkenheid

Communicatie Verhalen delen Betrekking bij onderwijs Ouders op school krijgen Feedback / klankbord Attitude Beleid Gesprekkencycli Startgesprek Nieuwjaarsreceptie Gespreksarrangement Ouderbetrokkenheid op de kaartOB in Zeeland
Over deze afbeeldingSubprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Ouderarena's 23 november 2016 31 maart 2017
Ouderbetrokkenheid op de kaart 1 september 2014 Op deze kaart staan Zeeuwse basisscholen, organisaties en initiatieven die aan Ouderbetrokkenheid werken.