Verhalen delen

Doel van delen van verhalen

Het leren van de kinderen is het gezamenlijke doel van ouders en leerkrachten. Daarvoor is nodig dat kinderen gekend worden (relatie), succeservaringen opdoen (competentie) en in hun eigenheid gerespecteerd worden (autonomie). Bij al deze drie facetten is het noodzakelijk dat er in de driehoek kinderen - ouders - leerkrachten verhalen gedeeld worden.

Het gaat dan om de volgende drie perspectieven:

- De verhalen van kinderen over hun leerervaringen en leerwensen; over hun beleving van de school en over hun behoefte aan ondersteuning van hun leeractiviteiten.

- De verhalen van ouders over hun kinderen en over het informele leren waar zij onderdeel van zijn.

- De verhalen van de leerkracht over de leerresultaten van de kinderen en de kansen die kinderen hebben om zich te ontwikkelen.

Afhankelijk van de vormgeving van de ouderbetrokkenheid zijn er wisselende momenten om verhalen te delen.

Bij ouderbetrokkenheid 1.0

Bij ouderbetrokkenheid 2.0

Bij ouderbetrokkenheid 3.0