Het gebouw

Het circulair bouwen kan ontzettend complex zijn. Waar te beginnen en met welke ambitieniveau. Twee modellen worden veelvuldig gebruikt om beter grip te krijgen op het circulair (ver)bouwen. De zes schillen van een gebouw is een van deze modellen, waarbij iedere schil zijn eigen levensduur heeft.

Site: De locatie van een gebouw.

Levensduur: eeuwig

Structuur: Het fundament van het gebouw, fundering en gewichtsdragende elementen, hebben een lange levensduur en zijn moeilijk te vervangen.

Levensduur: 30-300 jaar

Skin: De buitenkant van het gebouw, denk hierbij aan de gevel heeft een beschermende (isolatie en veiligheid) en esthetische functie.

Levensduur: 20 jaar

Services: Verwarming, elektra, riolering en waterleiding vormen de diensten van een gebouw. Deze diensten worden vaak verwerkt in de Skin van het gebouw.

Levensduur: 7- 15 jaar

Space: De ruimtes binnen een gebouw worden bepaald door de muren, deuren, ramen en plafonds.

Levensduur: 3- 30 jaar

Stuff: Meubels, apparatuur en andere ‘losse’ bezittingen in een huis vormen de laatste S Stuff.

Levensduur: 1 dag- 1 maand

De levensduur van bovenstaande schillen zijn een indicatie voor traditionele niet toeristische accommodaties. Uiteraard valt over de levensduur te discussiëren. Deze levensduur van bepaalde S’en kan in de toeristisch-recreatieve sector aanzienlijk korter zijn, denk bijvoorbeeld aan de S van Stuff.

Bron:De zes schillen van jouw pand

Referenties