Pilot - aanpak

Voor de pilot is gebruik gemaakt van de nieuw ontwikkelde mobiele applicatie voor toeristische informatie ('Zeeland-app'). De 'Zeeland-app' is vervolgens uitgebreid met context-technologie, zodat locatie- en sensordata verzameld kan worden voor een inzicht in de afgelegde trajecten, gebruikte transportmiddelen en de reden van verplaatsing. De locatie- en sensordata is verzameld in de periode van 8 mei t/m 1 november 2017.

De subdoelen van de pilot zijn te beschrijven als het inzicht verkrijgen in:

  1. de toeristische mobiliteitsstromen door heel Zeeland op basis van de smartphone-sensor gegevens;
  2. het gebruik van verschillende soorten transportmiddelen (binnen de Zeeuwse gemeenten en tussen de Zeeuwse gemeenten);
  3. het aantal app-gebruikers en hun mobiliteitspatronen;
  4. de mobiliteitsprofielen (gebruikersclusters) van 'interne gebruikers' en Zeeuwse dag- en verblijfstoeristen;
  5. de potentiële prikkels die kunnen worden gebruikt om het mobiliteitsgedrag van de app-gebruikers te beïnvloeden.