Resultaten

Een inzicht in de resultaten van het onderzoek naar de klanttevredenheid en het gastheerschap (van Ferry en Mary als respectievelijk gastheer en gastvrouw) van de Westerschelde Ferry uitgevoerd in de periode van juli t/m augustus 2018 met in totaal 101 respondenten.

Algemeen

Met welke redenen heeft u gebruik gemaakt van de Westerschelde Ferry?
 • 84% van de respondenten heeft te kennen gegeven de ferry te gebruiken voor ‘een recreatief uitstapje’;
 • Uit de analyse achteraf van de antwoordcategorie ‘Een andere reden, namelijk …’ blijkt dat ook hier alsnog de meeste respondenten een sterk recreatief motief te hebben om de ferry te gebruiken.

Gastheerschap

Was de gastheer/-vrouw goed herkenbaar?

Ferry of Mary (als gastheer/-vrouw) goed herkenbaar?
 • Meer dan 90 % van de respondenten heeft Ferry en Mary gezien.
 • Dit beeld wordt bevestigd door de antwoorden op de vraag of “Ferry of Mary was goed herkenbaar”.
 • Meer dan 80% van de respondenten vindt “Ferry of Mary” namelijk goed tot zeer goed herkenbaar.

Was de gastheer/-vrouw behulpzaam en vriendelijk?

Ferry of Mary (als gastheer/-vrouw) behulpzaam?
Ferry of Mary (als gastheer/-vrouw) vriendelijk?
 • Van de respondenten die een mening hadden over Ferry en Mary, was het merendeel positief over de behulpzaamheid en vriendelijkheid  van de gastheer/-vrouw.

Informatievoorziening

 • Van de respondenten die een vraag stelden aan Ferry of Mary, kregen de meesten een relevant antwoord;
 • Qua informatieverstrekking is een duidelijke voorkeur voor persoonlijk contact, eventueel gecombineerd met gebruik van een microfoon;
 • De respondenten zijn tevreden over de reizigersinformatie die Ferry en Mary verschaffen en de respondenten vinden de reizigersinformatie ook heel belangrijk;
 • De respondenten zijn relatief weinig positief over de informatie over de omgeving die Ferry en Mary verschaffen, maar de respondenten vinden die informatie wel relevant.

Succesfactoren en lessons learned

 • Periode juli en augustus 2018;
 • Aantal respondenten 101;
 • Ruime meerderheid blijkt de Ferry te gebruiken voor ‘een recreatief uitstapje’;
 • De gastheer/-vrouw is volgens de respondenten goed zichtbaar en bovendien  behulpzaam en vriendelijk;
 • Van de respondenten die een vraag stelden aan Ferry of Mary, kregen de meesten een relevant antwoord en zij hebben een duidelijke voorkeur voor persoonlijk contact;
 • De respondenten zijn tevreden over de verstrekte reizigersinformatie en hechten hier ook relatief veel waarde aan;
 • En zij zijn gematigd positief over de verstrekte toeristische informatie, maar hechten hier wel relatief veel waarde aan;
 • Construct klanttevredenheid is onvoldoende uitgewerkt in de vragenlijst. Bij een volgend vergelijkbaar onderzoek in eerste instantie een literatuurstudie uitvoeren (indien noodzakelijk, gecombineerd met interviews om meer inzicht in de behoeften en motieven van de gebruikers te krijgen), al vorens een dergelijke vragenlijst wordt opgesteld.

Onderliggend document

Presentatie klanttevredenheid en gastheerschap Westerschelde Ferry

Referenties