Reikwijdte en verspreiding van sedimentpluimen

Bij het suppleren van sediment is het mogelijk dat het water vertroebelt doordat sedimentdeeltjes aanwezig zijn in de waterkolom. Met name als het uitgangsmateriaal een fractiegrootteverdeling heeft met een groot deel fijne fractie, of als het uitgangsmateriaal veel licht organische stof bevat zal dit effect aanwezig zijn. Ook de plaatselijke fysieke karakteristieken, getijdebeweging en windeffecten beïnvloeden het voorkomen van sedimentpluimen, de tijd van aanwezigheid en de reikwijdte van deze fenomenen. Vandaar dat een innovatief platform wordt ontwikkeld om de reikwijdte van sedimentpluiment goed te meten

Onderwerpen