Samenwerking

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner voor duurzame innovatie van de vrijetijdssector. Om dit te bereiken werkt Kenniscentrum Kusttoerisme nauw samen met partners in de regio, in Nederland en in het buitenland. Op deze manier wordt de kennis en kunde van vele partijen bijeengebracht en bruikbaar gemaakt voor de vraagstukken in de Zeeuwse vrijetijdssector. Er is sprake van structurele samenwerkingsverbanden en samenwerkingen die voor specifieke onderwerpen of projecten worden aangegaan.

HZ University Of Applied Sciences

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is onderdeel van HZ University of Applied Sciences en werkt nauw samen met verschillende opleidingen, lectoraten en kenniscentra binnen HZ University of Applied Sciences om vraagstukken van overheden en ondernemers te kunnen beantwoorden.

Toeristisch ecosysteem Zeeland

De toeristische sector is één van de topsectoren van Zeeland. Diverse partijen werken samen aan de toekomst van de sector. Want ook over een paar jaar willen we een toeristische sector die sterk staat en in balans is.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en NV Economisch Impuls Zeeland werken nauw samen onder de noemer ‘Toeristische UitvoeringsAlliantie’ (TUA). De TUA-partners vormen samen met provincie, alle Zeeuwse gemeenten en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ, het koepel-platform van Zeeuwse toeristische brancheorganisaties en vertegenwoordiging van de ondernemers) als het ware het toeristisch ecosysteem voor Zeeland. Overheden, ondernemers en TUA-partners werken in dit ecosysteem intensief samen aan het stimuleren (innoveren en verduurzamen) van de Zeeuwse vrijetijdssector, waarbij de balans tussen economische spin-off, landschap, gasten én inwoners gewaarborgd wordt. In 2019 is hiertoe de Strategische Agenda Toerisme Zeeland 2020-2030 vastgesteld. Deze agenda vormt de basis voor de samenwerking en programmering van activiteiten, waarin Kenniscentrum Kusttoerisme een belangrijke rol zal vervullen.

In Zeeland worden daarnaast ook samenwerkingsverbanden aangegaan voor specifieke thema’s en opgaven. In het Hospitality Pact werkt HZ / HZ Kenniscentrum Kusttoerisme aan de uitdagingen van de vrijetijdssector op de arbeidsmarkt, samen met Scalda, Arbeidsmarktregio Zeeland en Toeristisch Ondernemend Zeeland. Rondom het thema mobiliteit wordt samengewerkt met allerlei vervoersorganisaties, rond het thema natuur met natuurpartijen en terreinbeherende organisaties, rond het thema cultuur met Erfgoed Zeeland en rond het thema strand met de Stichting Strandexploitatie Walcheren. Naast Zeeland-brede samenwerkingsverbanden zijn er ook lokale en regionale partnerschappen, zo is Kenniscentrum Kusttoerisme actief betrokken bij toeristische ondernemersplatforms in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Sluis en Veere.

CELTH en nationaal netwerk

Het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) is een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden, Breda University Of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences (HZ Kenniscentrum Kusttoerisme). Centres of Expertise bestaan in allerlei vakgebieden en zijn bedoeld om de kennis vanuit hogescholen beter toegankelijk te maken voor het werkveld. CELTH is het enige Centre of Expertise in de gastvrijheidssector en is een belangrijke partner voor alle partijen die nationaal in de vrijetijdssector actief zijn. Zo is CELTH partner in de Landelijke Data Alliantie (netwerkorganisatie gericht op delen van kennis over en coördinatie van onderzoek naar toerisme in Nederland) en in het Data & Development Lab (experimenteeromgeving voor onderzoek naar toerisme, samen met NBTC Holland Marketing en CBS). Ook Wageningen Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen zijn betrokken bij CELTH. Als partner in CELTH is Kenniscentrum Kusttoerisme zo onderdeel van alle relevante landelijke netwerken rondom toerisme, waardoor afstemming met en kennis uit andere regio’s geborgd wordt.

Internationaal netwerk

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft ook diverse internationale partners, waarmee vaak vele jaren wordt samengewerkt. Zo wordt al een decennium gewerkt met toeristische organisaties uit West-Vlaanderen, Pas-de-Calais (Frankrijk), Kent, Essex en Norfolk (Engeland) in diverse opeenvolgende Interreg-projecten. Ook internationale universiteiten maken deel uit van het netwerk, zoals Bournemouth University (Engeland) en Universiteit Gent. Kenniscentrum Kusttoerisme gaat altijd op zoek naar de internationale partners die relevante kennis kunnen inbrengen voor de regionale vraagstukken.