Maak kennis met ...

Emma Lemmers

Emma LemmersJunior projectmedewerker

Emma Lemmers

Mijn naam is Emma Lemmers en ik woon in Breda. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig, zoals hardlopen en boulderen, maar zit ook in een boekenclubje en zoek graag de gezelligheid op.

Door te werken bij het KCKT kan ik bijdragen aan het verduurzamen van de sector door middel van onderzoeken en het uitvoeren van projecten, en op die manier hopelijk een grote impact maken. Ik wil graag werken voor een organisatie welke gedreven is om de sector te optimaliseren, waarbij iedereen kan genieten van toerisme en recreatie terwijl er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van bewoners en het draagvlak van de natuur.

Mijzelf zou ik omschrijven als creatief, ambitieus, betrokken, resultaatgericht en georganiseerd. Als junior ben ik mij breed aan het oriënteren. Ik ben graag betrokken binnen meerdere themagebieden om zo te kijken waar mijn interesse en expertise ligt. Tijdens mijn masterstudie heb ik onderzoek gedaan naar degrowth. Ik ben gedreven om de sector te verduurzamen en deze toekomstbestendig te maken, dit is een thema van grote interesse. Binnen het Kenniscentrum werk ik momenteel aan de projecten: Autonoom varen, het Zeeuws bezoekersonderzoek, het vaste gasten onderzoek, de dagrecreatie database en het DDL project waardevol toerisme.

Contact: emma.lemmers@hz.nl

Margot Tempelman

Margot TempelmanManager HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Margot Tempelman

Met strategisch inzicht, ervaring en met mijn passievolle vermogen om mensen bij elkaar te brengen werk ik aan een breed scala onderzoeken binnen de toeristische sector. Zowel lokaal, regionaal als Europees. Met veel plezier geef ik leiding aan het team HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: Inspireren, motiveren en verbinden.

Contact: m.tempelman@hz.nl

Daniek Nijland

Daniek NijlandProjectmanager

Daniek Nijland

Ik zet me graag in voor toekomstbestendige bestemmingen, waar al het moois door bezoekers beleefd kan worden en waar toerisme een zo groot mogelijke positieve bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat voor inwoners. Met de kennis die we ontwikkelen draagt het Kenniscentrum daaraan bij. Ook vind ik de combinatie van de Zeeuwse context en de landelijke context (CELTH) erg leuk. Ik kan goed analyseren, ben leergierig en vind het een uitdaging om me te verdiepen in complexe opgaven. Met mijn positief kritische instelling probeer ik ons onderzoek telkens verder te verbeteren, waarbij ik het belangrijk vind dat dit zo goed mogelijk aansluit op de informatiebehoefte vanuit beleidsmakers en de sector. Mijn integrale blik helpt om de verbinding te leggen met andere thema’s en domeinen die raken aan toerisme.

Mijn expertise ligt vooral bij bezoekersbeleving, sociaal-maatschappelijke impact van toerisme, vakantieparken, ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed. In 2022 werk ik in ieder geval aan het Zeeuwse inwonersonderzoek naar steun voor toerisme, kennisontwikkeling op het thema natuur & toerisme en een aantal acties uit de landelijke actie-agenda vakantieparken. Daarnaast vertegenwoordig ik CELTH binnen de landelijke Taskforce Gastvrijheidssector en werk ik aan kennisontwikkeling voor het thema leefomgeving van de CELTH-Agenda Bewuste Bestemmingen.

Naast mijn werk houd ik natuurlijk zelf ook van reizen, spreek ik 5 talen en ga ik behalve naar Zeeland ook graag naar italië op vakantie!

Contact: daniek.nijland@hz.nl

Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg MarisProjectmanager

Diana Korteweg Maris

Al sinds 2008 werk ik voor Kenniscentrum Kusttoerisme, de eerste jaren vanuit onze partnerhogeschool NHTV (tegenwoordig BUas) en sinds 2014 volledig bij de HZ. Ik werk bij het Kenniscentrum omdat ik het enorm leuk vind om toerisme in Zeeland te onderzoeken: hoeveel mensen komen er, hoe ontwikkelt het toeristisch aanbod zich, wat is de impact voor Zeeland? Vanuit die nieuwsgierigheid wil ik altijd meer weten en leren.

Mijn expertise ligt vooral in de feiten en cijfers: het meten van toerisme en de impacts ervan – zowel economisch als maatschappelijk. Ik hou er van om al die feiten en cijfers te delen met anderen: beleidsmakers, ondernemers, bestuurders, studenten, pers. En dat altijd vanuit het idee dat je kennis nodig hebt om de juiste keuzes te maken voor je bedrijf of voor een gebied. Momenteel werk ik aan allerlei onderzoeken naar de vraagzijde (wie zijn onze gasten, hoeveel gasten komen er), naar de aanbodzijde (hoeveel aanbod hebben en hoe verandert dit) en naar de impacts van toerisme. Belangrijk thema hierbij is hoe toerisme zich in balans met de Zeeuwse samenleving en het Zeeuwse landschap kan ontwikkelen. Een grote uitdaging, want het meten van die balans is een vrij nieuw onderzoeksthema.

Zelf woon ik in het niet-toeristische deel van Zeeland, in het kleine dorpje Hansweert. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezin: steeds een ander deel van Zeeland ontdekken of lekker kamperen met onze camper.

Contact: d.kortewegmaris@hz.nl

Simon Witt

Simon WittProjectmanager

Simon Witt

De kust is waar al het leven op land en in zee samenkomt. Kustgebieden zijn indrukwekkend en nergens anders zijn zo veel interessante dynamieken te vinden. Aan de ene kant zijn kustgebieden altijd in beweging en bruisend van activiteit, maar aan de andere kant zijn het belangrijke, maar kwetsbare ecosystemen, vol biodiversiteit, met een essentiële functie voor de waterveiligheid.

Ik werk bij het HZ KCKT als projectleider en onderzoeker om de balans die nodig is tussen natuur, toeristen, ondernemers, inwoners en overheden in kaart te brengen en door kennisdeling de sector toekomstbestendig te maken.

Hierbij gaat het om onderzoek naar verantwoord ondernemen ten aanzien van duurzaam gebruik van energie, water en grondstoffen. Daarnaast onderzoeken we de ervaring van toeristen én inwoners met betrekking tot de verwachte groei van toerisme. Voor mij centraal staat daarbij het behoud, of beter nog, het verbeteren van het kustmilieu voor toekomstige generaties door middel van toekomstgericht overheidsbeleid.

Ik woon sinds kort in het bruisende centrum van Rotterdam, maar het liefste ben ik te vinden als golfsurfer of zeezeiler. Daar is de kust van Zeeland bij uitstek een fantastische plek voor!

Huidige projecten: FACET, Z-Grid, Duurzaam Water, Aanjaagprogramma Innovatie.

Contact: s.witt@hz.nl

Simone Romijn

Simone RomijnProjectmanager

Simone Romijn

Vanaf oktober 2022 werk ik voor het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme als projectleider. Inmiddels heb ik ruime ervaring in de Zeeuwse vrijetijdssector: als recreatieondernemer, bestuurslid RECRON, regiomarketeer en beleidsontwikkelaar economie, recreatie en toerisme bij gemeente Veere. Dus vanuit de verschillende ‘invalshoeken’. De laatste jaren heb ik mij verdiept in de balans tussen de leefbaarheid en het toerisme, wat ik erg interessant vind. En belangrijk voor ons allemaal.

De komende tijd ga ik mij bezig houden met o.a. het Hospitality Pact, de rapportages voor gemeenten en de communicatie van het KCKT.

Ik woon in Zierikzee, ben groot fan van lekker eten, een goede cappuccino met een koek is een geluksmomentje. Mijn ideale vakantie is trekken van a naar b naar c en ondertussen ronddwalen in stadjes.

Contact: simone.romijn@hz.nl

Maarten Soeters

Maarten SoetersProjectmedewerker

Maarten Soeters

Na mijn opleiding Toerisme- & Recreatiemanagement en meerdere stages in het buitenland werk ik met ontzettend veel plezier met het toerisme in Zeeland. Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ben ik onder andere betrokken bij projecten rondom het aanbod van verblijfsaccommodaties in Zeeland, betrokkenheid van inwoners, de impact van COVID-19 en de actualisatie van de landelijke R&T Standaard. Ik hecht veel waarde aan duurzaamheid en werk graag samen naar het optimale resultaat. Eigenschappen: samenwerken, onderzoeken, flexibel en verbanden leggen. Expertise: aanbod van accommodaties in Zeeland, betrokkenheid van inwoners.

Contact: m.j.soeters@hz.nl

Marije Noordhoek

Marije NoordhoekProjectmedewerker

Marije Noordhoek

Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ben ik betrokken bij verschillende projecten. In het jaar 2020 betekent dat betrokkenheid bij verschillende analyses rondom de invloed van het coronavirus (bijvoorbeeld op de economie en arbeidsmarkt) en ben ik aangesloten bij projecten als het strandonderzoek Schouwen-Duiveland en onderzoek naar de invloed van toerisme op leefbaarheid. Verder ben ik medeverantwoordelijk voor de communicatie rondom zowel HZ Kenniscentrum als het Europese project FACET. Eigenschappen: plannen en organiseren, verbanden leggen, doelgericht en ondernemend. Expertise: arbeidsmarkt, hospitality pact, communicatie.

Contact: m.noordhoek@hz.nl

Myrthe Naus

Myrthe NausProjectmedewerker

Myrthe Naus

Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme combineer ik mijn passie voor toerisme, duurzaamheid en onderzoek. Ik heb een grote drive om complexe vraagstukken te doorgronden en aan te pakken. Zo werk ik samen met mijn collega’s aan projecten voor de Zeeuwse vrijetijdssector die raken aan o.a. klimaatadaptatie, duurzaam watergebruik, balans en bewuste bestemming. Hiervoor maak ik gebruik van mijn analytische vaardigheden, kritische blik en ondernemende persoonlijkheid.

Contact: myrthe.naus@hz.nl

Janneke Jol

Janneke JolProjectondersteuner

Janneke Jol

Plannen, organiseren, overzicht houden en ontzorgen, dat vind ik ontzettend leuk en krijg ik veel energie van. Deze zaken zijn gelukkig in mijn werk voor het KCKT allemaal terug te vinden. Binnen het KCKT ondersteun ik mijn collega’s bij uiteenlopende projecten: van de organisatie van een evenement, tot het plannen van een meeting en van de voorbereiding van een visitatie tot de projectplanning, ik kom overal wel even om een hoekje kijken. In 2020 verhuisden wij vanuit Rotterdam terug naar het mooie Zeeland en sindsdien zij wij druk met de verbouwing van ons huis. Tussen de verbouwing is er gelukkig ook nog tijd voor onze grootste passie: reizen. Waar we vroeger de hele wereld over reisden, focussen we ons nu met name op Europa. Met onze camperbus ontdekken we nu de mooiste plekjes in Scandinavië, Schotland en de Alpen, maar zeker ook in Nederland.

Contact: jol0002@hz.nl