Circulaire initiatieven

De kanteling naar een circulaire economie is fragmentarisch. Vanuit verschillende sectoren zijn er circulaire initiatieven. In sommige gevallen ligt de focus van de initiatieven op het ontwerp, in andere geval op het hergebruik, soms op materiaal niveau, in andere gevallen op gebieds- of gebouwniveau, het ene initiatief staat nog in de kinderschoenen, de andere is reeds uitgevoerd. Compleet zal het overzicht niet zijn maar wel is belangrijk om te weten wat er momenteel gebeurt.

Meld uw projectinitiatief aan Meld uw bedrijf aan


Blue marker.png Initiatief Green marker.png Bedrijf

Initiatieven

Bedrijven