Opbrengstgericht Werken

De cyclus van Opbrengstgericht Werken.


De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent. Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen.


Startdatum
september 1, 2013
Einddatum
juli 31, 2017

Onderwerpen


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Chromebooks bij rekenonderwijs 1 oktober 2016 30 mei 2017 Op samenwerkingsschool de Lonneboot in Nieuw-en Sint Joosland zijn 30 Chromebooks aangeschaft. Vanuit de directeur kwam de vraag hoe deze het best in te zetten zijn tijdens de lessen zodat het de leeropbrengsten vergoot. Het doel van dit onderzoek is om de rekenopbrengsten te optimaliseren door middel van de Chromebooks.
Instructie voor zwakke rekenaars 1 oktober 2016 30 mei 2017 In mijn stageklas zitten veel verschillende niveaus. Er is een groep kinderen die heel hoog scoort, een groep kinderen die gemiddeld scoort en een groep kinderen die achter blijft. Op mijn stage gebruiken ze voor de instructie EDI (Effectieve Directe Instructie), mijn mentor gebruikt deze methode niet. Ik wil gaan kijken hoe EDI ingezet kan worden, zodat er ingespeeld kan worden op de onderwijsbehoeften van de zwakke rekenaars.
Opbrengsten rekenen groep 8 1 oktober 2016 30 mei 2017 Groep 8 uit het schooljaar 2015-2016 heeft, als het gaat om de CITO eindscores, niet volgens de landelijke eisen gescoord en wanneer dit nog een keer gebeurt ontstaan er als gevolg problemen met de onderwijsinspectie. Om dit te voorkomen wordt er onderzoek gedaan naar hoe de opbrengsten, wat betreft één vakgebied, in de huidige groep 8 van CBS de Zevensprong te Krabbendijke worden vergroot. Deze groep heeft op het vakgebied rekenen in de vorige schooljaren wat achterstanden laten zien wat betreft de gemiddelde norm. Daarom moet met behulp van dit onderzoek erachter worden zien te komen op welke manier en door middel van welke werkvormen en aanpakken de opbrengsten van rekenen kunnen worden vergroot.
Plusklas voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 1 oktober 2016 30 mei 2017 Op Archipelschool De Sprong hebben de leerkrachten zich geschoold in het signaleren van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Aan de hand van het signaleren van leerlingen, start er dit jaar een plusklas voor deze leerlingen. De vraag is nu of de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong baat hebben bij een plusklas. Archipelschool De Sprong is deze jaargang gestart met de plusklas, en hebben dus weinig ervaring met het lesgeven in een plusklas. Hierdoor ontstaat het probleem dat ze niet weten of er wordt voldaan aan de vraag van de leerlingen om extra uitgedaagd te worden. Uit dit onderzoek zal blijken of er wordt voldaan aan de verwachtingen van de leerlingen en ouders.
Verduurzaming van cultuureducatie 29 november 2017