Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen

Logo OG Perspecto.jpg

Bij de basisscholen van Onderwijsgroep Perspecto in Clinge, Graauw en Nieuw Namen is de wens ontstaan om in een tandem samen te werken. Hierdoor kunnen de kinderen naar de scholen in de dorpen blijven gaan.

Belangrijke uitgangspunten voor deze drie scholen zijn samenwerken op basis van een gedeelde visie en met behoud van eigenheid van de scholen, het werken in leerteams, gepersonaliseerd leren en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. De tandem zal bestaan uit een team en een directeur die op de drie locaties werken. Het is wenselijk om samen met alle relevante betrokkenen mogelijkheden en kansen te vinden om gezamenlijk vorm te geven aan een fundament en groeimodel voor een stabiele tandem van scholen.

Startdatum
september 1, 2016
Einddatum
augustus 31, 2017
Onderwerpen


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Ouderbetrokkenheid 5 september 2016 31 juli 2017 In opdracht van de tandemscholen: basisschool Ter Doest, basisschool Sint Bernardus en basisschool Sint Jozef en de HZ University of Applied Sciences te Vlissingen is er een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de tandemscholen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een ontwikkelteam. Dit ontwikkelteam bestaat uit: directeuren, intern begeleiders, docenten HZ University of Applied Sciences en studenten van de HZ University of Applied Sciences. Dit onderzoek is uitgevoerd door het interviewen van directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, medezeggenschapsraden en het bevragen van ouders. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘’Op welke manieren kan de ouderbetrokkenheid in de onderbouw vorm krijgen bij de ontwikkeling van de tandemscholen: Sint Bernardus te Clinge, Ter Doest te Graauw en Sint Jozef te Nieuw-Namen?’’

Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Naast een kwalitatief onderzoek is het ook een actiegericht, praktijkonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode: Soft Systems Methodologie (SSM). De respondenten van het onderzoek bestaan uit: de directeuren, de intern begeleiders, de onderbouwleerkrachten, de medezeggenschapsraden en de ouders van de drie scholen. Uit verschillende interviews en vragenlijsten is de benodigde informatie van het onderzoek gehaald.

Naar aanleiding van de afgenomen interviews en de resultaten van de vragenlijsten is gebleken dat de leerkrachten aangeven dat er veel samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen de leerkrachten van de drie scholen. Ouders geven aan dat zij verschillende kansen en mogelijkheden zien bij de samenwerking met de tandemscholen. Wel geven zij aan dat er op bepaalde punten nog beter gescoord kan worden. De scholen kunnen leren van de andere scholen. Wanneer deze drie scholen samen gaan werken met elkaar dan zullen de scholen goed moeten communiceren met de ouders en hen duidelijke informatie geven (Vries,2015). Wanneer er goed samengewerkt wordt, zal het welbevinden en het schoolplezier van de kinderen stijgen. Ouders en leerkrachten voelen zich gesteund en gewaardeerd en het geeft de leerling rust en vertrouwen, doordat er geen spanningen en onverwachte situaties zijn (Pameijer,2012).
Samenwerking tussen leerkrachten in de onderbouw 5 september 2016 31 juli 2017 Door het steeds lagere leerlingaantal op de scholen is het van belang om iets in de organisatie te veranderen om de scholen open te houden. Daarom is ervoor gekozen om een tandemschool op te starten, hierbij blijven alle locaties bestaan maar is er één directeur. Bij de start van de tandemschool willen de leerkrachten en de directeur ervoor zorgen dat er een samenwerking tussen de leerkrachten komt. Om deze samenwerking te gaan vormen is het van belang dat er wordt gekeken naar de wensen van de leerkrachten. Vandaar is er de hoofdvraag: Welke mogelijkheden zien de leerkrachten van de onderbouw van de basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen, basisschool Sint Bernardus te Clinge en basisschool Ter Doest te Graauw om samen te werken binnen de tandemschool? Deze wordt in de loop van het onderzoek beantwoord. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van de SSM-methodologie, het houdt in dat dit een kwalitatief actieonderzoek is. Zo zijn er diepgaande interviews afgenomen onder de leerkrachten, huidige directeuren en de interne begeleiders. Deze interviews zijn naderhand geanalyseerd en gecodeerd om antwoord te geven op de deel- en hoofdvragen.

Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten gekomen er zijn al verschillende vormen van samenwerking aanwezig. De leerkrachten willen de samenwerking voortzetten en verder uitbreiden. Hier hebben ze voornamelijk tijd voor nodig. Ook de collegialiteit van de mede teamleden is iet onbelangrijk geven de leerkrachten aan. De conclusie van het onderzoek is dat de leerkrachten op verschillende manieren willen samenwerken en zij staan open voor de samenwerking. Als eerste willen ze alle vormen van samenwerking die al gaande zijn voortzetten. Maar de leerkrachten willen ook graag intervisie, het liefst met leerkrachten met dezelfde groepen en/of taken. Hierbij willen ze graag problemen bespreken en kijken hoe een ander deze problemen oppakt. Daarnaast willen ze ook in de samenwerking gebruik maken van het uitwisselen van methoden, materialen en stof. Om het onderzoek af te sluiten zijn er nog enkele aanbevelingen gedaan. Zo wordt er door de leerkrachten gevraagd om duidelijkheid en informatie over de organisatie van de tandemschool die door de directeur verstrekt dient te worden. Tevens is er vraag naar inventarisatie van onderwijskundige methoden en kwaliteiten van de leerkrachten. Als laatste is er vraag naar intervisie om de samenwerking te vormen.

Een vervolg op dit onderzoek zou een onderzoek zijn naar de wensen van leerkrachten van de bovenbouw. Ook zou er een vervolg kunnen komen wanneer de samenwerking van start is gegaan en deze kan dan in het vervolgonderzoek worden opgevolgd.

Deelnemers

Deelnemer Rol
Carlien Nijdam Project leader
Gabriëlle Rossing Project leader

BronnenBronnen gemaakt op deze pagina

Geen bronnen.

Alle bronnen voor dit project

  Pagina naam Titel Auteur(s) Datum
Bestand:151124 verslag Kennisinfra.docx Bestand:151124 verslag Kennisinfra.docx 151124 Verslag kennisinfra Cora Dourlein april 13, 2017
Bestand:151124 verslag Samenwerking Alg.docx Bestand:151124 verslag Samenwerking Alg.docx 151124 verslag SA Cora Dourlein april 13, 2017
Bestand:160426 verslag werkgroep KI.docx Bestand:160426 verslag werkgroep KI.docx 160426 Verslag werkgroep KI Cora Dourlein april 13, 2017
Bestand:160510 verslag werkgroep KI.docx Bestand:160510 verslag werkgroep KI.docx 160510 Verslag werkgroep KI Cora Dourlein april 13, 2017
Bestand:161101 verslag SA.docx Bestand:161101 verslag SA.docx 161101 Verslag SA Marjan Glas november 8, 2016
Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 marjan december 14, 2016
Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx verslag PLG wg 21 december marjan glas december 21, 2016
Bestand:170125Verslag PLG werkgroep.docx Bestand:170125Verslag PLG werkgroep.docx Verslag PLG-begeleiding 25 januari 2017 Marjan Glas januari 25, 2017
Bestand:Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha.pdf Bestand:Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha.pdf Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha Corrinne Dekker januari 10, 2017
Bestand:Curriculumontwikkeling pabo 3.pdf Bestand:Curriculumontwikkeling pabo 3.pdf Verslag bijeenkomst curriculumontwikkeling pabo 3 Marjan Glas maart 6, 2017
Bestand:Interviewvragen.pdf Bestand:Interviewvragen.pdf Schema met interviewvragen Gabriëlle Rossing februari 4, 2017
Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx Kenmerken van PLG's in Zeeland Gabriëlle Rossing december 19, 2016
Leren-doen-we-samen.jpg Bestand:Leren-doen-we-samen.jpg Leren doen we samen Groevenbeek
Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg Bestand:Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg Opleidingsprogramma pabo HZ Scholen voor de Toekomst juni 29, 2016
Bestand:Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool.pdf Bestand:Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool.pdf Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool Nijs, E. de april 24, 2017
Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx Overleg PLG-pilot 160830 Marjan Glas augustus 30, 2016
Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx Overleg PLG-pilot 160920 Marjan Glas september 20, 2016
PLG experiment pabo drie.png Bestand:PLG experiment pabo drie.png PLG-experiment pabo 3 HZ pabo juni 29, 2016
Bestand:Professionele leergemeenschappen.pdf Bestand:Professionele leergemeenschappen.pdf Professionele leergemeenschappen introductie Corrinne Dekker april 12, 2017
Het serieus nemen van onzekerheid Resource Hyperlink 00016 Het serieus nemen van onzekerheid Hartger Waassink februari 2, 2016
experiment in pabo 3 Resource Hyperlink 00041 experiment in pabo 3 Riaan lous
Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 Resource Hyperlink 00043 Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 Riaan Lous, HZ-pabo juli 1, 2016
DeltaExpertise-site Resource Hyperlink 00117 DeltaExpertise-site KC EVM september 1, 2016
Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 Resource Hyperlink 00118 Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 Riaan Lous juni 14, 2016
Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. Resource Hyperlink 00152 Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. Maarten Bruns en Martin Bruggink januari 1, 2016
De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG Resource Hyperlink 00153 De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG Richard DuFour en Michael Fullan januari 1, 2015
Directeuren Alpha Scholengroep in gesprek over Scholen voor de Toekomst Resource Hyperlink 00207 Directeuren Alpha Scholengroep in gesprek over Scholen voor de Toekomst Corrinne Dekker november 8, 2016
Bestand:Rol van leraren in tandemvorming basisschool.pdf Bestand:Rol van leraren in tandemvorming basisschool.pdf Rol van leraren in tandemvorming basisschool Mahu, A. april 24, 2017
Bestand:Schillenmodel PO.pdf Bestand:Schillenmodel PO.pdf Schillenmodel primair onderwijs Sonja Nossent januari 1, 2014
Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx Verslag PLG-begeleiding 1 december 2016 Marjan Glas december 1, 2016
Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx Verslag PLG-werkgroep 19 oktober 2016 Marjan Glas oktober 19, 2016